2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Buchlovice – rekonstrukce zámeckých barokních sklepů


Kamil Pokorný 09/2018 článek + video a střih (také pro moravský měsíčník Newexpress)

Zámek Buchlovice patří mezi barokní klenoty šlechtických sídel. Běžného návštěvníka i turistu může nadchnout kvalitou architektury, rozsáhlými sbírkami, i přilehlou zahradou, se sbírkou fuchsií a rododendronů, kvetoucích ve všech barvách. To ale není vše.


Zámek Buchlovice
Barokní perla Moravy - zámek Buchlovice

Pod objektem zámku se nachází rozměrově obrovské barokní sklepení. To právě prochází obdobím oprav, neboť původní zděné chodby včetně hlavní středové, procházející nejdelším sklepním sálem, začaly vykazovat poruchy ve své odvodňovací funkci a docházelo k mnohačetnému podmáčení objektů zámku. Proto bylo nezbytné přistoupit k opravám, či spíše doslova k přezdění těchto úzkých chodeb na mnoha místech.

Barokní sklepy nabízely návštěvníkům možnost ochutnávky kvalitních vín a ve velkolepých chladných prostorách bylo možné spatřit původní dřevěné vinné lisy. To vše muselo ustoupit plánovaným opravám a po vystěhování historického inventáře došlo k rozebrání cihlové podlahy ve středové ose sklepního sálu, aby byla odhalena a opravena páteřní cihlová chodbička, umožňující odvodňování celého podzemí.

Kolegovi Jardovi Hroudovi se podařilo domluvit soukromou prohlídku pro speleology, pod podmínkou pevné obuvi a ochranné přilby. To je pro nás maličkost – to používáme běžně. A tak jsme se rozjeli přes Buchláky k tomuto baroknímu podzemnímu skvostu. Pan stavbyvedoucí nás uvítal a uvedl do sklepení. Již od vstupních dveří nás zahalil typický sklepní chlad, který je tak příjemný zvláště v období letních vysokých teplot.

Sestupovali jsme níže a čvachtali místy v blátě, vytvořeném tu a tam unikající vodou a nánosy při stavebních pracích. Po projití několika vstupních klenutých chodeb, nasvícených silnými halogeny, jsme se ocitli v tom největším sklepním sále, do jehož nižší úrovně byl ale přístup po dlouhém pružném prkně. I na to jsme z různého podzemí zvyklí, a tak jsme se po chvíli balancování snadno ocitli v hlavním sále a procházeli celou délkou vedle hromad výkopu při obnažování staré zděné chodbice. Nad celou délkou širokého sklepního sálu se klene dlouhá valená klenba a bylo štěstí, že jsem měl nasazen objektiv typu Rybí oko, aby se mi celá ta krása a rozlehlost barokního podzemí vešla do záběru.

V naší zemi se nachází bezpočet historických skvostů nejenom z barokního období. Součástí historických objektů bývá i rozsáhlé podzemí v podobě sklepení, technického zázemí a odvodňovacích systémů. Památkáři se dříve podzemí obecně raději vyhýbali, snad pro tu špínu, tmu, zimu a nebo aby se při různých nejasnostech a špatné čitelnosti reliktů v určování slohu a stáří vědecky „nesekli“. Mnozí odborníci, ale i kasteláni, se dříve našemu zájmu o podzemí velice divili slovy „Kdo by tam lezl?!“ a často ani nevěděli, že jim pod honosný objekt vede nějaká zděná chodba – historický odvodňovací kanál, komukoli přístupný bez ochranné mříže. Konkrétně jsme to zažili před lety například v jižních Čechách a tehdejšího kastelána málem omývali, když jsme mu ukázali, že pod ony honosné objekty se sbírkami nevyčíslitelných hodnot je snadný přístup z venku!

Dnes se situace postupně mění a zvláště při řešení havarijních stavů a podmáčených zdí zámků je nezbytné nejen zmapovat a znát průběh starých chodeb, ale obnovit jejich účel a udržovat je v dobrém funkčním stavu. To se právě děje v Buchlovicích při dokončování oprav historické kanalizace a my podzemní nadšenci jsme rádi, když můžeme um našich předků také pomáhat zkoumat a dokumentovat i těm, kterým se do toho celkem pochopitelně nechce.

Pokud si také netroufáte a potřebujete prozkoumat podzemí svého objektu, přáli byste si jej nafotit pro zjištění stávajícího stavu, zaměřit, nebo nalézt podzemní dutiny, vodu a její toky pomocí virgule nebo zemského magnetometru (video), kontaktujte nás na mail: info (a) agartha.cz

Několik mých záběrů jen z ruky:


Buchlovice - barokní podzemí
Opravy odvodňovacího podzemí vedle zámku

Buchlovice - barokní podzemí
Vedle původní chodby je zděna nová

Buchlovice - barokní podzemí
A sestoupíme do sklepení...

Buchlovice - barokní podzemí

Buchlovice - barokní podzemí

Buchlovice - barokní podzemí

Buchlovice - barokní podzemí

Buchlovice - barokní podzemí
Středem největšího sklepa se opravuje páteřní kanál

Buchlovice - barokní podzemí
I jeho další vyústění...

Buchlovice - barokní podzemí
To ještě pokračuje z největšího sálu dále

Buchlovice - barokní podzemí
Pohled sálem zpět ke vstupní části.


Video: - pokud se zde nezobrazí, klikněte: youtube
Při návštěvě jsme informovali také o našich nových stránkách, které věnuji starým chodbám – www.starechodby.cz.

Máte - li někde podezření na skryté prostory, staré chodby, kryty, víte o propadu, kontaktujte nás prosím.
Můžete přímo na: info (a) agartha.cz


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)