2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Dolní Rožínka skrývá podzemí

Pan Libor Šikla, tvůrce Westernového městečka u Zvole nad Pernštejnem, nás pozval na vyhledání zapomenutých a nepřístupných sklepů v areálu staré sýpky v Dolní Rožínce.

Obec je známa především těžbou radioaktivních surovin a vápence. Dominantu zde tvoří zámek, který se nachází u silnice směrem na Rozsochy, hned za mostem u autobusové zastávky. Dnes je v něm základní škola. Vedle zámku jsou zbytky anglického parku, který založil koncem 18. století hrabě Jan Nepomuk Mitrovský. Na východ od obce jsou potom zajímavé zbytky parku zvaného Templ s kaplí s hrobkou Mitrovských.

Již při obcházení objektu sýpky a dohledávání některých sklepů za objektem, jsme si povšimli Božích muk vystavěných na místě, tvořícím nyní ostrůvek v řece. Směrem k němu navnímal Chosse spojující chodbu ve značné hloubce, jako propojení od zámku.

Směr chodby detekovaný virgulí odpovídal téměř přímkovou spojnicí mezi zámkem a Božími muky, zprvu jsem však místo přešel bez rozeznání větší reakce mé virgule a až jsem se více zaměřil a přeladil na hloubku té chodby, teprve jsem vnímal slabě reakci virgule na dutou chodbu a přesně ji lokalizoval, zatím co druzí značili průběh podzemních prostor.

Na ploše trávníku za sýpkou, jsem oddetekoval kromě této chodby ještě studnu a také větší klenutý sklep.

Následovala soukromá prohlídka sýpky - vícepatrového mohutného objektu, jehož majitelem je nyní právě Libor Šikl. Je to dobře, protože toto místo začne žít a fungovat. V plánu je tu totiž realizace nějakého strašidelária přímo v prostorech sýpky.

Rádi přijmeme podobná pozvání k účasti na dokumentaci a objasňování netypických a záhadných jevů, kontaktujte nás přímo na telefon 736/158664.

foto
Dominantou Dolní Rožínky je tento zámek. My jsme však vedeni ke staré sýpce.

foto
Je to veliký objekt, a lze předpokládat podzemní prostory.

foto
Procházíme dolním patrem sýpky a já testuji virgulí hledané prostory

foto
Jsem naveden do jednoho rohu a teprve po ohledání místa se mi reakce potvrzuje - z boku je přímo do dutiny pod vyvýšenou podlahu vidět

foto
Procházíme všechna místa a živě a barvitě si zde umíme představit plánované strašidelárium a nepochybujeme, že jej pan Šikl dokáže zrealizovat v dohledné době.

foto
Jsme až na samotné půdě. Ze sýpky je krásně vidět na blízkou řeku a na ostrůvek v ní.

foto
Pod sýpkou je přímo do podzemí vstup.

foto
Já jsem však poslán ještě za sýpku měřit, zda nějaké podzemí nevystupuje z půdorysu objektu a nebo tu nejsou z dřívějška zasypané sklepy, protože majitel by je rád využil ke strašení.

foto
Na ostrůvku jsou Boží muka - křížek! Jeho směrem odpovídají reakce virgule na spojovací chodbu.

foto
Nyní obcházíme zámeček a nezůstává bez povšimnutí jediný poklop....

foto
Přicházíme ke starému hospodářství

foto
I statek nás potěšil podzemním sklepením, kde nám bylo příjemně.

foto
Podzemí se tu může nacházet povíce. Co tento poklop?

foto
Statek je rozsáhlý, i s ním má majitel rekonstrukční plány na jeho současné atraktivní využití. Nabízíme pomoc každému, kdo by chtěl najít a využít předpokládané podzemní prostory, pomůže to k jejich zachování.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)