2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Hostim - úniková chodba ještě existuje!

Hostim, kde byla postavena původně tvrz, později přebudována jako zámeček, jsme navštívili počátkem roku 2003. Zámek je důstojně opraven a nyní upraven jako poklidný domov důchodců.

Jarda Hrouda (Speleoklub Kladno) domluvil prohlídku a náš příjezd, připojil se sám jako zástupce Speleoklubu Kladno k naší celé brněnské badatelské skupině Agartha, kterou pozval, a společně jsme tak mohli být přímo panem ředitelem Domova důchodců vpuštěni do zámeckých sklepů, ze kterých vedla původní stará chodba, jistě tehdy ještě z původní tvrze zbudována jako úniková... A nyní, jak bývá pravidlem, novodoběji využitá pro příležitostný odpad - odtok vody.

Již po příjezdu jsme pomocí virgule detekovali před zámkem chodbu přímo pod příjezdovou cestou ke hlavnímu vstupu. Vzápětí nás pan ředitel osobně přivítal a ochotně zavedl do suterénů zámku, kde nám ukázal ústí únikové chodby, nacházející se ještě v původním stavu.

Klenutá vyzděná chodba vedla nyní jako průchozí až pod hlavní vchod zámku, dále prudce klesala pod cestou v místech, kde jsme ji předem již shora detekovali, až pod příjezdový můstek, klenutý přes příkop zámku. Pod můstkem nyní chodba končila pod betonovým panelem, nicméně jsme psychotronicky potom chytali její původní pokračování a fragmenty pomocí virgule a intuice z povrchu směrem pod náměstí a přibližně vedle protějšího kostela, u něhož jsme poblíž našli v trávníku propad s klenbou u povrchu trávníku! Ten naše měření potvrzuje.

Pan ředitel nám potom ukázal z jiné části zámeckého sklepení zajímavou kratší přístupovou chodbu ke studni, opět v původní podobě bez rozsáhlejších stavebních úprav, která se nachází pod vnitřním nádvořím. Dodnes je studna funkční...

Někteří z nás si povšimli pohledem dolů skrze hladinu snad další odbočky hlouběji ve stěně studny, což se však digitálním fotoaparátem zachytit nepodařilo a nemohu vyloučit, že šlo spíše o stín a nerovnost kamenné studniční zdi.

Návštěva těchto historicky hodnotných podzemních chodeb byla pro nás velmi potěšující a tímto panu řediteli, Mgr. Jindřichu Formánkovi chceme poděkovat za laskavou ochotu a věnovaný čas a materiál, a všem, kteří při všech úpravách objektu zachovali tyto důležité historické hodnoty a důkazy.

Zámek Hostim, původní tvrz 14. století, chráněná příkopem, je tak další krásný důkaz o existenci a budování únikových chodeb z tvrzí a jiných hospodářsky, církevně i politicky důležitých staveb a objektů v časech dřívějších.

foto
Tvrz v Hostímě ve 14 století

foto
Hostim tvrz zámek

foto
Jarda Hrouda svítí do únikovky

foto
Jarda a Ota (Agartha) v únikovce

foto
Jarda opět zvědavě vykukuje

foto
Tom z Agarthy jde mapovat

foto
Chodba klesá pod venkovní most

foto
Pod poklopem končí nyní chodba

foto
Ústí chodby

foto
Čelní pohled na zámek s přístupovým mostem

foto
Studna na nádvoří zámku

foto
Chodba ke studni pod nádvořím

foto
Pohled do studny

foto
Propad potvrdil naše měření

foto
Jarda spokojen s duší v peří

foto
Chodby detekujeme i v blízkém okolí


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)