2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Hrádek na Moravě

Jarda Hrouda při své jarní návštěvě brněnských přátel a podzemí na Moravě domluvil prohlídku historického podzemí obce Hrádek u Znojma.

Po příjezdu jsme kontaktovali místní, byli jsme vysláni na faru, kde se nás ochotně ujala duchovní sestra a provedla nás farskými sklepy. Prvně nás uvedla do sklípku, ve kterém nedávno vykopali původní kroužený loch (podzemní místnost kroužená a vypálená v hlíně, na ukládání obilí). Potom do nedalekého sklepního labyrintu přímo pod farou. Když jsme si jej prohlédli a zdokumentovali, zmínila se sestra v jedné místnosti, že tam má být studna. Pomocí virgule jsem ji v jednom rohu skutečně detekoval. Kolega zatím v předmístnosti objevil pod podlahou skulinu, vedoucí do skutečné kamenné studny a pořídili jsme zde záběry touto skulinou. Sestra byla potěšena tímto nálezem a nalila nám léčivou kořalku.

Odebrali jsme se ke kostelu pod románskou rotundu nahlédnout do kostnice kulatého půdorysu a potom do samotného kostela, kde se nacházely pod kobercem padací dveře a vstup do krypty. Očekával nás místní kronikář a historik, pan Škvor, a měl připraveny materiály o místním podzemí. Závěrem jsme podle jeho tipů navštívili několik domů, ale všude nám ukázali vstupy již propadené nebo zasypané. Vše vesměs poničila nedávná voda. přijít sem o rok dva dříve, vyděli bychom četné podzemí na vlastní oči...

Z historie obce:

Archeologické nálezy z okolí Hrádku dokládají lidské osídlení území již z pravěku. Existují archeologické nálezy z doby kamenné, železné a bronzové. Se vznikem přemyslovského království se stává řeka Dyje jižní hranicí. Český kníže Břetislav I., vládnoucí v letech 1034 - 1055, vybudoval na přechodech řeky Dyje řetězec tvrzí - Hradů, mezi nimi i tvrz „NAGRADKU“. První zmínka tohoto místního názvu je v historických pramenech datována rokem 1045. K roku 1046 se váže první zmínka o románské rotundě svatého Oldřicha, která je v těsném sousedství stávajícího kostela sv. Petra a Pavla, který je postaven v pozdně barokním slohu. Roku 1342 byl již Hrádek údajně městečkem. V roce 1785 bylo potvrzeno městu Hrádku právo konat výroční trhy.

Děkujeme všem za ochotu i za to, že jsme mohli přispět fotodokumentací do místní kroniky a bylo nám umožněno poznat další z rozličných a vzácných podzemních lochů na Jižní Moravě.

foto
Příjezd do Hrádku na Moravě, převlékání a kontaktování místních

foto
Průvodcem se nám stala milá a znalá duchovní sestra a hned nás zavedla k prvnímu historickému podzemí.

foto
Jednalo se o malý sklípek, ve kterém nedávno vykopali zasypaný kroužený loch, nejspíše na uskladnění obilí

foto
Vzápětí nás sestra uvedla do blízkého sklepního labyrintu, vykrouženého kdysi ve zdejším pískovcovém podloží

foto
Ve stěnách a klenbě labyrintu jsou malebné vrstvy a jsme nadšení, přestože známe neporovnatelně rozsáhlejší labyrinty blíže ke Znojmu.

foto
Jako každý sklípek v Brně má jinou historii a své kouzlo, platí to i zde a tento labyrintek má své osobité kouzlo jednoznačně.Díváme se s Jardou nadšení a nemůžeme si to tu vychutnat.

foto
Pokochejte se touto přírodní galerií alespoň na těchto záběrech

foto
Byl jsem zaveden do míst, kde se předpokládá studna. Pomocí virgule jsem ji detekoval v jednom rohu místnosti včetně hluboké vody a kolega vzápětí objevil skulinu a snaží se podívat, zda skulina vede do studny.

foto
Do skuliny se vešel i digitální fotoaparát a zachytil jsem přímý záběr. Potěšilo mne, že pružina opět nelhala.

foto
Sestra nám neřídícím za tento objev nalila velmi kvalitní léčivo a odvádí nás z prostor fary ke kostelu.

foto
Kostel sv. Petra a Pavla míjíme a míříme do dlouho nenavštívené kostnice pod o románskou rotundou svatého Oldřicha

foto
Stačí zvednout těžký vlnitý plech a vstup dolů je volný...

foto
Pro většinu účastníků je to zážitek, protože nebyli ve větší kostnici pod Jakubským kostelem v Brně.

foto
Sestra nás zavedla do barokního kostela, tam nás prý čeká také podzemí. Odhrnula koberec, zvedla padací dveře a vstupuje první po schodišti do krypty

foto
V kryptě si chvíli povídáme, Jarda popisuje sestře podzemí mnohých klášterů

foto
Historik a kronikář obce Hrádek, pan Škvor, nás již očekával a v zápalu nám ukazuje plánky jednotlivého místního podzemí. Když podle plánků navštěvujeme místní domy, všude se dozvídáme, a ukazují nám, že se již podzemí zavalilo, nebo se nedávno propadlo. Přijít tu ještě tak před rokem, sklízíme podzemní žně...

foto
Ale to jsme již značně vyhládlí a tak doplníme tělesné potřeby. Radek je skromný a poroučí si pouze osm knedlíků, protože máme před sebou ještě dnes pokračování.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)