2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Zapomenuté sklepy v Hrubšicích

V listopadu roku 2005 jsme pojížděli několika místy po jižní moravě a za jednou vískou nám padly do očí temné otvory ve svahu u silnice.

Viki přibrzdil až málem gumy pískaly a ostatní vyskočili k dírám, zda to jsou vstupy do podzemí. Byly.

Staré, zapomenuté a hlavně již nepoužívané sklepy, vyhloubené přímo v písčitém podloží, místy vyztužené zaklenutím vyzdívky z pálených cihel.

Původně se tu asi skladovalo víno a později dost možná posloužily jako příležitostné úkryty obyvatel v obdobích války.

Jistě to nebudou zdejší sklepy jediné a tak se chystáme dovědět více od místního starosty a kronikáře při další příležitostné cestě kolem.

Nedávno vyšla úžasná publikace o vinařství a vinných sklepích. Je krásná, obsahuje popisy a spousty záběrů. Myšleno v celku. Ale když se zaměříte na jednotlivou obec, často je tam jeden, dva záběry do místních sklepů, a to je žalostně málo vzhledem k bohatosti a četnosti tohoto podzemí. Jenom sklepy, které jsme mohli navštívit, a jejich labyrinty hodiny prolézat, by vydaly na velice silnou encyklopedii. Možná se pro ni rozhodneme.

Máme k publikování mnoho zajímavostí, mnoho prozkoumaných a nafocených míst a hledáme sponzory pro vytištění publikací zaměřených na tajemné a historické podzemí, ezoteriku, patogenní zóny, jevy a anomálie s bohatou fotodokumentací!


Pokud o takových sklepech víte, informujte nás , prosím:

foto
Všimli jsme si temných otvorů

foto
Je opatřen klenbou, ale záhy zavalen

foto
Vedlejší vstup sice padá, ale je ještě průchozí

foto
Klesáme vstupní "šíjí" do samotného sklepa

foto
Pohled od spodu k východu

foto
Sklepů je tu všude požehnaně.
Nás fascinují i jako technické - stavební dílo
a um generací dřívějších a myslíme si, že by se tyto
památky měly opečovávat a zachovávat. Většinou bývají
opuštěny a ponechány osudu a zubu času...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)