2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Nečekané překvapení v Jeseníkách

Přesné místo zde neuvádíme, neboť důl neshledáváme jako bezpečný. Bylo dobře, že jeho vchod nám detekovaly naše virgule a přístroje, a že lidé, běžně se po lese pohybující, si jej povšimnout ani nemohou. Detekovali jsme a předpokládali, že půjde o prostory ještě z ranného středověku. Když jsme však našli i navazující novodobější části, v podobném nebezpečném stavu statického zajištění důlních chodeb výdřevou, systém jsme raději opustili a nalezený a odkrytý vchod opět pečlivě zamaskovali do původního stavu.

foto
Fáze hledání vchodu v lese po geomantické detekci, detekovali jsme a skutečně objevili skrytý vchod a po následujícím průzkumu jsme jej opět zamaskovali do původního stavu z důvodů bezpečnosti

foto
Vstup do skladu trhavin

foto
Dopravní štola směřující neznámo kam

foto
Částečně zatopená bývalá strojovna

foto
Strojovna - překvapivě veliký klenutý prostor, a jdeme dál temnotou

foto
Kudy dřív?

foto
Zatopená důlní šachta, pohled do vody naznačoval hloubku, nad kterou se nám tajil dech. Dno šachty bylo samozřejmě v nedohlednu a zahalené do temnot, kam nedosvítily ani naše silné halogeny

foto
Jdeme štolou dál, místy se nacházela již velmi stará výdřeva

foto
Tato permanentně podmáčená výdřeva ještě obstojně zajišťovala tuto chodbu

foto

foto
Zde byly ještě patrné důlní koleje

foto

foto
Blátivá štola

foto

foto
Ocitli jsme se ve velké a nebezpečné dobývce a náš adrenalin stále stoupá

foto
Po strmé stěně dobývky jsme se vyšplhali do horního patra dolu

foto
Pohled na chodbu za částečným závalem

foto
Další prostory

foto
Z tohoto záběru u tryskající vody ze stěny jsme zažili šok při prohlížení fotek na displeji při zpáteční cestě domů, až nás mrazilo v zádech při uvědomění si cizí přebývající postavy mezi viditelnými třemi. Až větší displej počítače nás uklidnila, že siluetu oné záhadné postavy vytvořil tvar a zabarvení skalní stěny a oči světlo baterek. Když se zaměříte, lze si jakoby představit helmu, jakýsi frak, ruce, i kalhoty...

foto


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)