2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Dutiny pod silnicí odhalila virgule

Martin Sklenář

(Rovnost, noviny pro Moravskokrumlovsko a Znojemsko, 10.5.2005)


Miroslav * Neobvyklou metodu použili stavbaři při rekonstrukci průtahu městem v Miroslavi. Protože se museli potýkat se sklepy a dutinami, o jejichž poloze nebyly žádné informace, přivolali na pomoc odborníka, který pracuje s virgulí. Jeho závěry se nyní stoprocentně potvrdily.

"Na základě požadavku Správy a údržby silnic Znojmo a města Miroslav jím byl proveden průzkum pravděpodobného výskytu podzemních dutin a sklepních prostor nacházejících se pod budoucím silničním tělesem. Po projití trasy silnice byl vytipován výskyt osmnácti lokalit, které se zakreslily do mapy s předpokladem dutin. Nyní po zahájení prací se výskyt dutin potvrdil. Z těch větších se jednalo o podzemní chodbu a půldruhého metru vysokou klenutou kanalizační stoku z pálených cihel. Z ostatních šlo o přechody inženýrských sítí, které byly technicky zabezpečeny," konstatoval místostarosta Miroslavi Roman Volf.

"Hledání podzemních prostor jsem prováděl virgulí typu "L", tedy tvaru písmene L. Jde o kovový drát tři až šest milimetrů v průměru, o ramenech 25 a deset centimetrů. Ten jsem držel jemně v ruce za kratší část detektoru. Delší část ve vodorovné poloze jsem měl před sebou. Takto jsem prošel po terénu a v místech, kde se nacházela anomálie, podzemní kabel, potrubí, okraj sklepní chodby a podobně, se vodorovná část virgule vychýlila do směru půdorysné polohy anomálie.

Přes takto objevenou anomálii se prochází v několika místech jejího průběhu a usuzuje se podle šířky, zdali jde o inženýrskou síť, o užívaný či zasypaný nebo zrušený sklepní prostor. Takto se dá zmapovat půdorys každého objektu pod terénem. U anomálie tvaru osamělého bodu, jako je studna nebo podzemní piloty, se virgule natáčí vždy k tomuto bodu a na průsečíku dvou výchylek ze dvou měření se nachází hledaný bodový objekt," vysvětlil podstatu své práce Jaroslav Růžička, který je původním povoláním stavební inženýr, projektant a statik.

"Je známo, že virgule funguje, což potvrdily i skutečně nalezené prostory. Jak a proč to tak funguje, se zdá neobjasněné, proto se doposud přičítá velký podíl osobnímu vlivu, schopnostem a vlastnostem proutkaře, senzibila nebo telestéta. Jsou různé teorie o vyjimečnostech těchto aktérů," prozradil o své zjišťovací metodě J. Růžička.

I díky němu a virguli mohou stavební práce pokračovat bez nenadálých překvapení. "Musím říci, že práce probíhají podle harmonogramu a v předstihu jsou prováděny přípravné práce na rekonstrukci ulic Česká, Václavova a Rybniční, která bude zahájena ihned po dokončení hlavního průtahu. Protože jsme dopředu věděli o možných sklepech, byli jsme na ně připraveni a průběžně se rušily, čímž se stavba neopozdila, " uvedl k současnému stavu prací na průtahu místostarosta Roman Volf.


Několik záběrů poskytl Ing. Růžička:

foto

foto

foto


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)