2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Moravský Krumlov poprvé

Na podzim roku 2005 jsme se podívali do Moravského Krumlova.

Chosse tudy před časem projížděl a upoutala jej krásná stavba na kopci nad Moravským Krumlovem. Nyní si na ni vzpoměl a tak jsme ji zařadili po víkendové cestě po podzemí Moravy.

Nedívali jsme se předem na informace a tak jsme i od pohledu očekávali nějaký menší zámeček. Jaké bylo naše překvapení, když jsme na místě zjistili, že okna jsou slepá, malovaná, a že se jedná o kapli!

Neváhali jsme a obkroužili kapli s virgulemi. Shodli jsme se na chodbě vedoucí od vstupního portálu kolmo a potom se svažující spirálou podél svahu dolů a údaje zaznamenali.

Dodnes tato kaple sv. Floriána, stojící na kopci Floriánek dříve zvaném Spielberg, (jehož nadmořská výška je 275m), nepřehlédnutelnou dominantou města. Ke kapli, postavené jako díkůvzdání sv. Floriánu, se vztahuje legenda o záchraně knížete Antonína Floriána Z Lichtenštejna. Ten se jednou vracel z honu, za bouře se mu splašili koně a zázrakem se zastavili na okraji srázu. Na památku své záchrany dal kníže na kopci postavit kapli. Od této doby se vžil název "Floriánek" i pro kopec. Stavba kaple byla zahájena knížetem Maxmiliánem z Lichtenštejna v roce 1695 a vysvěcena 30. června 1697. Je postavena z tesaného kamene, má tři vchody a čtyři vížky v rozích. Novostavba kaple měla původně 5 věží. Prostřední - pátá věž byla odstraněna. Kaple měla dva krásné oltáře, varhany a dva zvony. Za napoleonských válek v roce 1809 se u Moravského Krumlova utábořila francouzská vojska (kolem 10 tisíc mužů), která kapli zpustošila. V roce 1829 byl uloupen zvon. Teprve v roce 1833 bylo rozhodnuto o obnovení kaple. V létě 1997 byla zahájena nákladná oprava celého objektu. Došlo k opravě všech kamenických prvků, pořídila se nová fasáda. První neděli po Sv. Floriánu (4. května) je zde každoročně sloužena poutní mše a koná se Floriánská pouť.

Neváhali jsme prohlédnout si město (o nedělním poledni totální liduprázdno!) a zejména klášter a zámek se známou stálou výstavou Alfonse Muchy. Průzkum stavu a rozsahu místního podzemí bude teprve následovat, nyní jsme se pokusili předběžně jeho rozsah detekovat v okolí objektů virgulemi.

Více k historii místních památek přímo na stránkách města: www.mkrumlov.cz

Prosíme místní pamětníky i další nakloněné nadšence o informace k místnímu podzemí, aby bylo možno vytvořit ucelenou souhrnnou zprávu o stavu a rozsahu místního podzemí, aniž by zbytečně něco vynechala.


Několik záběrů z akce:

foto
Kaple sv. Floriána. Velmi nás překvapila, protože z dálky ze silnice vypadal objekt jako zámeček. Jeho okna jsou však jen naznačena a namalována!

foto
V naznačeném směru od vchodu kolmo, jsme detekovali podzemní chodbu, předpokládané kryté spojení se spodním klášterem, pokud by klesala takto šikmo svahem, je to reálné. Koneckonců, chodba z kasemat Špilberku také klesá celkem pozvolna v ostře příkrém svahu.

foto
A to už jsme u krumlovského zámku.

foto
Smutný pohled na jeho zanedbaný stav

foto
V parku detekujeme chodby a poklopy různé dutiny potvrzují.

foto
Vysledovaná chodba nás přivádí až k boční zdi pod svahem, kam by tedy ústila? Není nám to jasné. Zato průjezdný tunel v pozadí parku (tečkovaný) lze snadno detekovat. Ne všem našim členům se to však dařilo. Fyzicky jsme tunelem i projeli po silnici, ale přesto reakce na jeho skutečnou přítomnost pod povrchem, se ostatním nedařilo zachytit přesně v celé šířce.

foto
Nevábný vstup do sklepení, možná, že lepší to bude oficiální cestou :)

foto
Nájezd do tunelu pod parkem

foto
Pohled na celý objekt se stálou výstavou Alfonse Muchy

foto
Viktor taky nenechá žádnou díru na pokoji :))

Další výsledky a záběry z průzkumu přidám, jakmile budou existovat.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)