2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Chodba pod chrámem sv. Michala v Olomouci


Text a foto: Kamil Pokorný 9/2014 (také pro měsíčník Newexpress)


Olomouc je kulturní pokladnicí, a její podzemí otevřenou učebnicí pro milovníky podzemí. Tak, jako Brno má svého předního odborníka, sklepmistra Aleše Svobodu, díky kterému se podařilo za přispění města zachránit dlouhou řadu historických sklepení a tedy hodnot nejen ze stavebního hlediska, v Olomouci je takovým dlouholetým sklepmistrem pan V.Gračka. A jeho kniha dává nahlédnout do mnoha tajemných koutů pod městem, které nejsou a většinou ani nikdy nebudou zpřístupněny.Prostřednictvím pana Gračky jsme se mohli několikrát podívat jako společnost podzemím se zabývající, do mnoha míst, u nichž převládají otazníky a nevyjasněné záhady nad minimem informací, nejen ohledně vzniku a účelu.

Daleko za obvod barokních hradeb se Olomoucí táhly chodby minérské, naslouchací i únikové. Byly zde kasematy, shromaždiště, ubikace, sklady a prachárny. Renesanční spojnice rondelů, zásobáren, studní a cisteren. A pak samotné gotické město s městským podzemím plným propojených sklepů jako zázemí pro případ požárů nebo obležení. Nakonec, labyrinty církevních staveb. Místy, je to ještě dnes propojeno. Známa je ale sotva desetina podzemí Olomouce. Plány neexistují. Byly též nalezeny kostry nešťastníků, kteří zde kdysi v touze po poznání, dobrodružství či zbohatnutí zabloudili a zemřeli.

Kostel sv. Michala je jeden z mála v Olomouci, kde je možno spatřit část nejstaršího zachovalého sklepení v rámci návštěvního okruhu. Zaujme zejména chodba únikového charakteru. Její profil se zdá nízký, ale železné desky před vstupem ukazují, že zde byly schody. Chodba má všechny parametry chodeb tajných. Hlavním důkazem je větrací šachta, kterých nebylo u štol odvodňovacích zapotřebí a už vůbec ne u těch kanalizačních, protože by se zápach linul nad střechami a objekty. To jsou nesporné důkazy pro konkrétnější účel této úzké chodby. Chodba je směrem od sklepa za ohybem zazděná a dokonce dvakrát za sebou. Je to naprosto logické. Církevní otcové tehdy skutečně nestáli o to, aby se pod chrám plný cenností někdo dostal.

Jaký je skutečný účel této chodby, to se dnes dá krom logických odhadů již těžko prokázat. Písemnosti mlčí a konkrétnější důkazy pro ten který účel v chodbě chybí – nejde vypozorovat více, než to co je v chodbě vidět, tedy pouhé její hloubené stěny, proražené zazdívky, větrací šachtu. Máme důvody, proč vyloučit účel kanalizační, ale nemáme důkazy, že šlo jednoznačně o chodbu únikovou.

Sklepy a podzemí pod chrámem sv. Michala si v Olomouci svá tajemství na úrovni nejasností ponechají ještě dlouho, a možná, že navždy. Některé věci prostě již jednoznačně zjistit a potvrdit nelze a tak mnohdy zůstávají i sebelepší odborníci u pouhých domněnek. A někdy je to snad i lepší, když je v různých místech ponechán závoj tajemství, ke kterému se pojí i naděje a nadšení, že někde blízko pokračuje tajemná chodba dál, a kdoví kam, a kdoví, co skrývá...Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Pan V.Gračka, hlavní odborník Olomouckého podzemí, nás uvádí dále.

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Chrám sv. Michala v Olomouci působí na pohled temně, ale energie zde ponuré nejsou.

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Pan Gračka (není na fotce) nás však vede křížovou chodbou ke speciálním dvířkům do samostatné sekce podzemí kostela

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Dvířka do podzemí se nachází pod jedním obrazem, sestupme dolů...

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Prostorný klenutý sklep v jehož koutě je prohlubeň s vodou a před prohlubní je vchod do úzké chodby (šipka)

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Pohled do tesané chodby

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
V zadní části je šachta větrací

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Pohled šachtou vzhůru

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
A vracíme se ke sklepu

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Vodní korýtko ústí do nižší chodby ke sklepu, i to je zatím záhada

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Detail nižší chodby ke sklepu

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Ještě znova do chodby nahlížím

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Kolegyně Jana ze spol. Dávnověk už také vychází z chodby

Olomoucké podzemí Kamil Pokorný
Prostor sklepu směrem ke vstupnímu schodišti, jímž jsme sestoupili


Děkujeme panu V. Gračkovi a Janě Pšeničkové spolu se společností Dávnověk, za prohlídku historických podzemních prostor chrámu sv. Michala i za možnost vlastní dokumentace.

Více informací o Olomouckém podzemí také z knihy
Slavomíry Kašpárkové a Vladimíra Gračky a Josefa Bláhy: Olomoucké podzemí.
Vydalo: Poznání, 2009


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)