2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Petrov u Hodonína - vinné sklepy

První srpnovou neděli jsme využili opakované příležitosti každoročního Dne vinařů v obci Petrov, nedaleko Hodonína, abychom nejen okoštovali moravské vínko, ale především blíže poznali místní vinné sklepy, nazývané Plže. Poznali jsme nejen vínko a Plže, ale i místní, většinou velmi pohostinné vinaře, mezi nimiž není vyjímkou stáří přes 60 i 70 let, aniž by to bylo na první pohled poznat. Nejspíše díky ošetřování vinohradů na čerstvém vzduchu a sluníčku a díky vínu samotnému, se zdejší starousedlíci drží v takové vitalitě.

foto
Petrovské Plže

Vinné sklepy se v obci připomínají již od 15. století, kdy zakladatel Petr z Kravař, po němž obec nese jméno, zde zaváděl a zušlechťoval vinařství. Význačným obdobím sklepů bylo také 17. století,kdy se sklepy hojně využívaly jako zdejší úkryty v souvislosti s válečnými útrapami. Jak nám však prozradil místní 74 letý vinař, lidé se tu ukrývali i před pouhými desítkami let zpět. Měli připraveny v koutě sklepa vyhloubené jámy, do nichž by rychle naházeli nejdůležitější majetek v případě ohrožení.

Kromě sklepů tu však nikdo v Petrově neví až na vyjimečné pověsti ani o jediné skutečné podzemní chodbě. Není tu ani pískovcové podloží, takže v Petrově se skutečně asi chodby nehloubily. Zato vinných, půdorysným tvarem jednoduchých jednotlivých sklípků, požehnaně.

Zdejší proslulý soubor 63 objektů sklepů, rozbíhajících se paprskovitě v uličkách je nazýván "Petrovské Plže". Plž je výraz pro vinný sklep s předsklepím.

Nejstarší sklepy pamatují 5 století, nejmladší pochází z konce 19. století. Sklepy jsou vyhloubeny v poddajné žluté hlíně a zpevněny valenou kamennou klenbou - "kvelbením". Kamenné stropy sklepa s přesně vyskládanými plochými kameny do tvaru pevné klenby, dokládají vysoký stupeň znalosti kamenické práce.

Sklepy kopali a budovali sami vinaři se sousedskou a příbuzenskou výpomocí pod vedením zednického mistra. Nadzemní část, lisovna, čtvercového nebo obdelníkového tvaru, je skryta pod příkrovem hlíny. Je to nevelká místnost propojená s vlastním sklepem úzkou, ostře se svažující chodbou, délka dosahuje 15 i více metrů a šířka sklepa 3 - 5 metrů.

Vrstva hlíny nad sklepem udržuje žádoucí klima s příznivou teplotou pro uložené víno v létě i v zimě. Větrání sklepa zajišťují komíny - rampouchy ukončené kamenným a nověji také kovovým vyústěním nad navršeným hřbetem sklepa. Snahou vinařů pak je zajistit, aby sklep ani šíje nepromrzaly.

Předsklepí, i když prostorově stísněné, či zahloubená a klenutá lisovna byly vždy kromě nářadí a výklenků k posezení vybaveny pouze jednoduchým dřevěným nábytkem, stolem a lavicemi, dřevěnou putnou, káděmi a také koštýřem na vytahování vína z bečky a skleničkami, zvanými na Slovácku pohárky.

Nejen v Den vinařů je pozvání "na pohárek" velmi častým a příjemným počátkem konverzace s vinařem a nedá se omítnout, jak jsme poznali. Tato akce neměla chybu, jedině co nás snad mrzelo, že tu nevědí o jediné podzemní chodbě. Nebo vědí? Vinaři trvdili, že "sa tu říkávalo o vstupu do dlouhé chodby z jednoho ze zdejších sklepů. ale nevěďá, z kterého". Taky "sa tu říkávalo o chodbách až do Rakous", ale to nám před časem povídali i staří pamětníci na Znojemsku.

Zděné průčelí sklepů připomíná barokní sloh, oblouk a lomený oblouk jsou nejčastějším ukoénčením průčelní stěny. Každé průčelí má svoji specifiku, tvořenou zejména jedinečnými tvary a oblouky. Ve stěně většinou spatříme větrací otvor, nebo větší otvor - otevírací okénko pro lepší tah vzduchu, a samozřejmě vstup - původní dřevěné dveře, nověji opatřené ještě kovovou mříží. Někdy jsou dveře natřeny na modro stejně, jako podezdívka.

Petrovské Plže byly schváleny v září roku 1983 za památkovou rezervaci a jsou hojně navštěvovány v zájmu poznání historie kraje a vinařské kultury na Strážnicku.


Několik záběrů pořízených při Dni vinařů 8.7.2005:

foto
Informační tabule u vstupu do areálu

foto
Nejstarší z uliček tvořených průčelími sklepů

foto
Každé průčelí je jiné

foto
A krásně vyzdobeny a malovány, je to zdejší vyvrcholení sezóny a vinařského roku

foto
Mnohde nechybí k vidění původní vinařské lisy

foto
Bezpočet větracích komínků ční nad schovanými klenbami

foto
Uličky tvořené sklepy se romanticky klikatí

foto
Vnímáme veliké množství tvarů a maleb a celkovou typickou atmosféru

foto
A konečně dovnitř: ukázka původní kamenné klenby

foto
Typický tvar a délka sklepa

foto
Přibližně jsou sklepy podobné, liší se přepážkami a drobnými detaily

foto
Někde jsou ještě zachovány původní dřevěné sudy, ale většinou se již užívají skleněné demijony

foto
Tento náš hostitel (74 let, uprostřed) nám prozradil některá zdejší tajemství
a krásně "zabékal" několik písniček o vínečku a děvečkách.
Děkujeme za vše.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)