2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Záhadný větrák v poli

Ze silnice, cestou směr Znojmo, jsme si při naší jedné průzkumné akci (podzim 2005) mezi vesničkami všimli v poli zvláštního větráku!

Rozhlížet se neustále po okolí při jízdě autem, jsme již zvyklí. Už jaksi podvědomě sledujeme uskupení a trasy bájných dálkových chodeb, na něž upozorňují kapličky a křížky v polích a u cest a také prý slouží k odvětrání. Záměrně píši termín "bájných", protože pokud na místě chodbu fyzicky nepotvrdíme výkopovou šachtou až na klenbu, netvrdíme při pohledu na křížek, že tudy chodba samo sebou vede. A také tuto možnost ale předem nezavrhujeme, protože mnohé chodby jsme již spatřili.

Zde v poli však nestojí klasický podstavec s křížem, ani kaplička, ale přímo a jednoduše - silná rezavá trubka.

Blížili jsme se k trubce, prozkoumat, zda je to skutečně větrák. Ani jsme o tom nezapochybovali, protože její průměr zde zavrhoval jiný význam. Pohled do ní to potvrdil, ikdyž spodní část byla ucpána (níže pod povrchem orniny). Jednomu z nás se přihodila velmi zvláštní věc (popíšeme případným zájemcům osobně), která v zápětí pominula a jali jsme se virgulemi detekovat okolo větrací trubky dutiny. Rozprostíraly se do několika metrů okolo a protáhly se několik metrů směrem ke křoví, kde byla dutina přerušena patrně závalem. Původní pokračování bylo možno virgulí dále detekovat až k pravděpodobnému místu původního vstupu pod ornici pole, kde však deformovaný porostlý povrch ukrýval zjevnější viditelné známky původního vstupu do nějaké štoly a žádný náznak tu nebyl zjevný.

Je to zvláštní záležitost především vzhledem k okolnostem, jež jsme tu pocítili a detekovali kromě dutin samotných a zejména proto uvítáme pomoc dalších senzibilů s konkrétním detekováním na místě samém (záměrně neuvádím). Nejde tu pouze o prostory pod ornicí. Nabídněte se nám ke spolupráci, podobných záležitostí je k měření a probádání více!

Těšíme se, co se podaří časem odhalit.


Orientační záběry prozatím:

foto

foto


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)