2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Příbor

V televizi byl koncem srpna roku 2003 odvysílán dokument o nalezených chodbách pod objektem Piaristické koleje ve městě Příbor.

Chtěli bychom poděkovat Ing. Bedřichu Turkovi, místostarostovi města Příbor, že nás pozval, abychom rovněž zdokumentovali nalezený systém chodeb.

Objekt původní Piaristické koleje se nachází na Lidické ulici. Kolej založil biskup Karel II. z Lichtenštejna v roce 1694. Částečně dokončená stavba byla v roce 1700 předána piaristům k užívání. Piaristé tvořili učitelský, vzdělávací řád. Do poloviny 19. století tu bylo gymnázium a bydleli tu studenti, potom zde byl zřízen učitelský ústav.

Dnes slouží tato pozdně barokní budova s krásným refektářem (jídelnou), zdobeným freskami a bohatou štukovou výzdobou jako výstavní síň příborského muzea a příležitostný koncertní sál.

Pan místostarosta nás velmi ochotně uvedl do historie města i objektu koleje, a potom schodištěm do sklepení - klenuté hlavní místnosti, kde nám prozradil další podrobnosti a odkryl v rohu klenuté místnosti nedávno probouraný vstup do odvodňovacího systému nízkých kamenných chodeb. Tyto chodby měly odvádět přebytečnou vodu a zároveň sloužit jako úkryt nebo únik pro obyvatele - tehdy menšího vzrůstu. Chodby vedou pod náměstí a pokračují až k řece, jejich průběh lze samozřejmě zachytit i virgulemi z povrchu.

Proč byl vstup ze sklepení zazděn, vrtá místostarostovi dosud hlavou. Pokoušeli se provrtat sondu i do dalších míst této místnosti, i vedlejší, ale bez úspěchu. I tento jeden objevený vstup však stačí na to, aby město Příbor mělo další pozoruhodnou zajímavost a atrakci, která by kdekoho lákala. Lákala k proplazení i pracovnice na radnici. Bodejď by ne... Chodby jsou navíc v naprosto čistém a zachovalém stavu, tedy tekla tu vždy jen dešťová voda a přirozené naplaveniny. Škoda, že chodby mají nízký profil a člověku je tu nelépe, proplazit se po kolenou.

Děkujeme za pozvání a umožnění vstupu do těchto historicky velice hodnotných chodeb ihned po speleologické skupině, jejichž zhodnocení a popis bych tu po obdržení a souhlasu rád zveřejnil.

foto
90 m dlouhé rameno Piaristického kláštera

foto
Pan místostarosta nás uvedl do sklepení i historie

foto
Vpravo vidíme ve zdi vstup do chodeb, ještě před pár dny zazděný.

foto
Takto vypadají vstupní části chodby a na konci chodba zatáčí vpravo

foto
Vpravo pokračuje nízká chodba s nádherně vyskládanými kamennými klenbami a míjíme první šachtu vzhůru

foto
Jarda Hrouda má po pár metrech dost, pot z něj doslova teče, proklíná sytý oběd a je mu špatně, jak si tu mačká břicho. Fotograf však musí dál...

foto
Profil chodeb se nadále snižuje, je to skutečně na lezení po čtyřech, plazím se ještě kousek dál

foto
Vlevo se Chosse kochá klenbou a zkoumá tvar a účel prostoru, vpravo se krčí náš kameraman v jedné z úzkých chodeb a dokumentuje tyto úžasné prostory.

foto
Odbočující chodba mne přivádí do úseku se zajímavě vyzděnou klenbou

foto
Vchod jsme opět zakryli. Už víme, a v unaveném těle cítíme, kam až vede a jakou má podobu

foto
Perokresba Piaristické koleje


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)