2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Podzemí zámku v Rájci - Jestřebí

Text a foto: Kamil Pokorný, 9/2012


Ačkoli se to v některých knihách tajnými podzemními chodbami jenom hemží, situace je v naší zemi mnohem skromnější. Je to dáno především vysokými náklady na budování podzemních chodeb, zvláště v dřívějších dobách. O dálkových propojovacích chodbách si můžeme nechat jenom zdát. To ale neznamená, že u nás chodby nejsou. Většinou však mají odvodňovací funkci, protože to bylo u všech objektů, klášterů, hradů a zámků vždy důležité. Stejné to je i v případě Rájeckého zámku nad Svitavou.


Podzemí západní části zámeckého parku skrývá velice rozměrné pivovarské sklepy. Vstup do nich se nachází v areálu nádvoří původního hradu. Lze předpokládat, že prostory i při své rozměrnosti nebyly tunelovány, ale vystavěny v zahloubení do terénu a následně terén tvarován zásypy.

Pivovarské sklepy tvoří hlavní tubus podél paty kopce s přilehlými skladovacími sály, rovněž klenutými valenou klenbou. Podélný tubus je průjezdný, přístupný dvěma portály. Pata jeho půlkruhové klenby se po celé délce nachází v úrovni podlahy. Zdivo z kamene a cihel je omítané. Na konci zimy roku 2004 zde došlo k havárii. Zdivo sklepa bylo podmáčené a v 15m dlouhém úseku rozměrné chodby se vysypalo dovnitř. Následně byl realizován průzkum zdroje průsaku vody ze svahu (Speleoskupina Řehák, 2004) a provedena statická a stavební opatření k záchraně pivovarského sklepa.

Svah zámeckého parku také skrývá zděné klenuté chodby – odvodňovací štoly. Je do nich sveden přepad ze zámeckého rybníku. V průběhu roku proměnlivé množství vody neustále protéká odvodňovací štolou. Vlivem dlouhodobé absence jejich údržby mnoho let prosakovala voda jejich dnem do podloží svahu právě k pivovarským sklepům, což bylo příčinou podmáčení a narušení zdiva.

Z hlavní širší klenuté štoly odbočuje klenutá napájecí chodba poměrně větším spádem s několika mírnými zalomeními klesá zámeckým svahem dolů k úrovni velkých pivovarských sklepů. Tato páteřní chodba tvořila vodní přivaděč pro účely pivovaru. Její kamenné dno je místy rozděleno výškovými stupni kvůli spádování protékající vody. Původní stupně byly patrně z dubových trámů, místy dochovaných. Výška chodby je někdy i na postavení, ale většinou na uctivý předklon.

Vstoupili jsme do širší štoly, abychom tyto chodby aktuálně zdokumentovali. Po sestupu úzkou šachtou a žebříkem nás ihned uvítala voda, tryskající z bočního potrubí. Sotva jsem vytáhnul fotografickou techniku, zase jsem ji před vodou musel schovat a tímto úsekem v předklonu projít, protože klenba je zde nízká. Po krátkém osvěžení jsem si mohl dřepnout a pořídit první záběry. Postupovali jsme nízkou štolou desítky metrů k další částečně spadené zdi. Otvorem bylo možné pohledět do rozměrnější části klenuté chodby s prorůstajícími kořínky. Zdivo bylo vlhké a stabilita klenby nejistá. Proto jsme pokračovali odbočující užší chodbou, stejně jako voda, protékající nám pod nohama. Klenba chodby byla evidentně v pořádku. Stále bylo potřeba hlídat výšku a předklon, abychom nenarazili hlavou. Také bylo nutné hlídat, jak moc je místy kluzké dno, po němž vyváří tekoucí voda nánosy. A také dávat pozor na fotografickou a osvětlovací techniku v obou rukách, takže na nějaké myšlenky strachu, nebo vnímání nějakých pocitů při takové akci prostě není čas. Každou chvíli dřepnout, nasvítit úsek chodby a udělat promyšlený záběr a zase ve stálém předklonu nebo podřepu klesat tekoucí vodou níž. Nohy již v nezvyklé poloze bolí a to nás ještě bude čekat cesta zpátky nahoru, při které vyměním foťák za kameru, abychom celou trasu natočili. Sestoupili jsme až do místa, kde voda padala k otvoru pivovarského sklepa a nebylo kam pokračovat. Chvíli jsme vydechli, zapnuli kameru a postupně se stejně namáhavě vraceli chodbami zpátky k zámku, neobešlo se to bez značného zadýchání. Míjeli jsme několik odboček menšího profilu, různých sběrných kanálků pro odvodnění celého svahu. Chodbou vanul hodně čerstvý vzduch, protahující mezi horním vstupem u zámeckého „holubníku“ a pivovarským sklepem. Oddechli jsme si, když jsme překonali vodní spršku a vystoupali šachtou na denní světlo. Člověka to musí bavit, aby do takové akce šel.


Několik záběrů:

Rájec Jestřebí - Kamil Pokorný
Tímto směrem se za Rájeckým zámkem podzemí nachází

Rájec Jestřebí - Kamil Pokorný
Pivovarské sklepy - pohled dlouhým tubusem k vyztužené části

Rájec Jestřebí - Kamil Pokorný
Odvodňovací štola - z rybníku přivedená voda tryská do chodby

Rájec Jestřebí - Kamil Pokorný
Pohled východně - postupně zasedimentováno

Rájec Jestřebí - Kamil Pokorný
Ústí sem několik bočních přivaděčů

Rájec Jestřebí - Kamil Pokorný
Neznámé pokračování původní štoly s nestabilní klenbou

Rájec Jestřebí - Kamil PokornýRájec Jestřebí - Kamil Pokorný
Pokračujeme boční chodbou a klesáme západním svahem

Rájec Jestřebí - Kamil Pokorný
Rybniční voda nás provází níže a níže

Rájec Jestřebí - Kamil Pokorný
- až k pivovarským sklepůmPoděkování patří kastelánce zámku za umožnění a kolegovi J. Hroudovi za technickou realizaci.ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)