2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Rataje u Kroměříže


Text a foto: Kamil Pokorný, červenec 2007


Obec se rozkládá jihozápadně od Kroměříže. Obklopují ji Chřiby a část Litenčicko - Orlovských lesů. Název obce Rataje vznikl podle zaměstnání obyvatelstva - ve staročeštině znamená oráč. V obci žije 910 obyvatel. Většina si dodnes pamatuje na zvláštní útvary – kruhy v obilí za obcí, které před rokem také osobně navštívila a nafotila naše kolegyně Alena Horká, viz článek na tomto webu. Letos již tyto útvary v obilí nevznikaly...


Obec s okolím byly osídleny již v období 500 - 1000 let př. n. I. Dokladem toho jsou mnohé archeologické nálezy - hrob z doby lužické a mrtvoly, řada zachovalých popelnic, koster s náušnicemi, skrčená kostra, ale také kus pohanského obětiště. Nejstarší doložená zpráva o Ratajích se dochovala z roku 1349, kdy vladyka Smil z Rataj uskutečnil prodej s Vokem z Holštejna.

Rataje byly středem několika náboženských sekt. V obci se nachází kostel sv. Petra a Pavla, u něhož jsme zaparkovali, abychom si jej obešli a navnímali pocity a rozličné energie. Kostel je postaven v novogotickém slohu a má dvě věže. Byl vybudován v letech 1881 - 1884. Kostel stojí na místě, kde dříve stávala kamenná románská kaple a později gotický kostel. Kaple pocházela z roku 1030, její základy měly podobu trojúhelníku a na východní straně měla širokou apsidu. Starý gotický kostel stál na základech této kaple, pak byl rozšířen o dvě pobočné kaple a nové presbyterium. V roce 1840 vyhořel a v roce 1841 byl znovu vystavěn. Pro špatný stav kostela bylo přistoupeno v roce 1881 k jeho zbourání a zbudování zcela nového, dnešního kostela. Ten byl dokončen roku 1884 a téměř po patnácti letech od dokončení chrámu byl vysvěcen. V roce 1931 byly provedeny opravy střechy a upevnění křížů na věžích. V roce 1998 došlo k výměně podlahy v celém kostele. Energeticky lze tyto četné změny vnímat, ale když si kostel obejdete, zejména vzadu, kde jsou lípy, budete občerstveni příjemnými energiemi.

Kaple mezi těmito mohutnými lípami patří k dalším pamětihodnostem v obci. V kapli se nachází obraz Matky Boží s děťátkem. Dále několik zářičů, o jejichž vhodnosti pro organismus již několik měsíců obecně vedeme polemiku: Sádkový kříž (1872), Bílkův kříž (1887), Poledňáků kříž, kříž z litého železa (1887), kamenný kříž ratajské obce a také je zde umístěna socha Blahoslavené Panny Marie, mezi lípami svobody.

Podle novějších informací, které „různě prosakují“ poslední dobou, nejsou totiž všechny ty náboženské kříže až tak pro tělo svým vyzařováním dobré. Spíše totiž energii odebírají, než aby ji přidávaly. Byl to snad záměr?! Na mnoha místech jsme si to již osobně ověřovali, sami na sobě velmi jednoduchým pokusem, který by překvapil mnohého. Podobně jako když držíte mobilní telefon, jste okamžitě oslabeni působením kříže! Zejména pokud se mohutnějšího kříže držíte. Ale tomuto tématu se hodláme věnovat důkladně a samostatně až ve správný čas.

fotofoto
Rataje u Kroměříže, kostel sv. Petra a Pavla

foto
Kaple mezi lípami Svobody

Když se postavíte do průsečíku působení aury těchto mohutných lip, velmi rychle vycítíte osvěžující a vitalizující energii, proudící od širokých kmenů. S hlubokými nádechy jí můžete po požádání stromů načerpat do sebe ještě více. Je to úžasná zkušenost, kdo něco takového již zkoušel a využívá, ví, o čem píši...


Máte nějaké pocitové zkušenosti s energiemi křížů? A stromů?

Hledáme citlivé lidi, vnímající energie různých zářičů a míst, abychom
společně ověřovali zásadní informace z hlediska působení na zdraví, psychiku atd.
Uvažujeme o občasných veřejných akcích, zaměřených na společné vnímání takových energií, jejich vyhledávání, čištění a zesilování a uvítáme také spolupráci se senzibily, kteří se těmto záležitostem již nějakou dobu věnují.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)