2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Virgule byla v Šatově úspěšnější než radar

Autor článku: Jiří Eisenbruk


Po problémech s propadáním komunikace ve Sklepní ulici nastaly potíže s rekonstrukcí průtahu Šatovem. Vzhledem k obavám z podzemních prostor byla komunikace zkoumána před zahájením prací georadarem. Výsledek byl šokující. Na úseku od odbočky na Havraníky po Obecní úřad bylo identifikováno víc jak 70 sklepů.

Zhruba desítka se sanuje, zbytek se zasypává. "Jejich stáří je 200 až 250 roků, takže chodby jsou určitě ještě starší," řekla Františka Jahodová.

"Naši předkové nám zadělali na pořádný průšvih." Vedle georadaru byla použita prastará metoda práce s virgulí.

Muž, který zkoumal s její pomocí anomálie pod silnicí, nechce být vzhledem ke svému pracovnímu zařazení jmenován. S příslibem zachování anonymity pro Znojemsko uvedl:

"Někdo tvrdí, že práce s virgulí je pavěda, ale virgule najde vše. Nikdo neví, jak to funguje, ale byla to jediná šance, jak problematická místa identifikovat, protože georadar všechny chodby nenašel. Tím však nechci snižovat jeho význam."

Pomocí virgule byly zjištěny i zasypané dutiny a správnost této metody potvrdily vrty. Nejvíce se georadar mýlil v blízkosti inženýrských sítí. Průzkum zahájení prací posunul a s největší pravděpodobností se nepodaří dodržet termín dokončení první etapy, který byl plánován na konec listopadu. Pokud bude příznivé počasí, bude se pracovat i v zimních měsících. V případě nepříznivých podmínek bude na nedokončenou komunikaci navezen štěrk, aby byla sjízdná.

Geologický průzkum se provádí také pro druhou etapu průtahu Šatovem a výsledky nejsou nikterak radostné. I zde byly objeveny zapomenuté sklepy. Pokud jsou hlouběji jak tři metry, nemusí se dělat žádná opatření, při menší hloubce je nutné jejich zasypání.

Starostka Františka Jahodová musí řešit problémy, s nimiž se nepočítalo. "Potíže bereme jako nutné zlo. Musíme je přežít, byť to bude trvat o nějaký měsíc déle. Ale pak budeme mít vše v pořádku," konstatuje s trpkým úsměvem starostka.


Tolik článek z novin. Podobné zkušenosti jsme zjistili v mnoha případech naší letité praxe s virgulemi v terénu i my. Virgule je schopna skutečně ukázat, cokoli potřebujeme a hledáme. Potvrzujeme i to, že je schopna rozlišit a najít dutiny, ale také již zcela zasypané sklepy a chodby. Pro laiky a skeptiky je to k pousmání, ale když hledám chodbu, zaměřím se na chodbu a ono ji to rozezná. Pak se teprve ptám, zda je zasypaná, nebo je tam ještě dutý prostor. Naprosto nemá vliv, zda vedou kolem chodby technické sítě, nebo kanál. Kdybych se zaměřil na kanalizaci, ukazuje virgule pouze kanalizaci, a když se zaměřím na všechny dutiny v daném místě, reaguje virgule na všechny dutiny a pak je třeba zaměřit mysl na konkrétnější otázku. Těší mne, že tyto zkušenosti potvrdil sám o sobě zase někdo další (a s titulem) a dokonce se o tom psal takový článek v novinách.

Ano, virgule je velice zajímavá a přesná pomůcka
a ta nejlevnější alternativa, ukazuje kdykoli a zdarma.
Naučte se s ní.


Ilustrační záběry přímo ze stavebních prací nám laskavě poskytl pan Ing. Růžička:

foto
Systémy sklepů a chodeb v Šatově

foto
Stavební práce

foto
Záchrana mnohých sklepů


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)