2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Střílky a jejich památky


Text a foto: Kamil Pokorný, červenec 2007


Obec Střílky jsme při projíždění Slováckými Chřiby nemohli minout. Byli jsme zvědaví jak na zdejší zámek, tak i nedaleký hrad a u nás ojedinělý barokní hřbitov. O překvapení tu také nebyla nouze.foto
Zámek Střílky

Zámek Střílky stojí v místech někdejší tvrze vzpomínané v písemných pramenech ještě ke konci 16. století. Tvrz se rozprostírala v místech severozápadního rohu pozdějšího renesančního zámku, který dal vybudovat Adam Martinkovský z Rozseče. Pomocí virgule jsme si chtěli ověřit, zda z místa původní tvrze nevybíhají sklepy nebo dokonce nějaká chodba, což by u takových objektů nebylo až tak neobvyklé.

foto
Pohled průjezdem do nádvoří, kam nás jogíni nepustili

Ve 30. letech 18. století byl zámek přebudován do barokní podoby. Vznikl komplex jednopatrových budov kolem nádvoří s hranolovitou věží. Na nádvoří byla vybudována hodnotná barokní kašna neznámého autora s figurální plastikou Neptuna. Anglická zahrada byla u zámku založena koncem 18. století.

foto
Pohled do zámecké zahrady, alespoň přes plot

Jak jsme sami s politováním zjistili, dnes je zámek veřejnosti nepřístupný, neboť po roce 1993 jej restituentka předala Nadaci Živoucí světlo, která si zde zřídila své sídlo a "Maháprabhudip" ášram. Uvítali nás nadpisy „Joga v denním životě“ a desítky v průjezdu pobíhajících jogínů ve svém typickém oblečení a ihned jsme byli upozorněni, že dále na nádvoří nelze vstoupit, protože tu probíhá 14-denní seminář. Mrzelo nás, že „duchovní“ lidé mají takový přístup a nepochopení, ale nechtěli jsme je vyrušovat, přestože se od pohledu průjezdem na nádvoří nic nedělo. Kdyby tam seděli a meditovali, neřeknu, ale nedělo se tam nic.


Barokní hřbitov - je ojedinělý v naší zemi...

foto

Popojeli jsme tedy dlouhou ulicí k dalšímu viditelnému objektu z povzdálí, ke věži kaple barokního hřbitova, který tu nechal vystavět Antonín Amand z Petřvaldu. Za autora této ojedinělé hřbitovní architektury, navržené a vytvořené v letech 1730 - 1743 je pokládán Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu, autor řešení piaristického kostela ve Strážnici. Jedná se o prostranství s celkovou plochou 1856 m2, utvořené násypem na svahu u kostela, obezděné mohutnou kvádrovou pískovcovou zdí. Zeď je vysoká vpředu přes 3 m, vzadu přes 10 m. V ose čtverce s vykrojenými nárožími je vystavěno dvouramenné schodiště a mohutná kaple. Pod kaplí se nachází dvě klenuté krypty v kterých jsou pohřbeni Künburgové.

foto
Lešení naznačuje, že se snad hřbitov dočkal oprav

foto
Pohled ke kapli, v popředí kamenný poklop!

fotofoto
Neobvyklá kaple, všimněte si větracích otvorů ve schodech!

Uzavřená plocha je systémem kanálů odvodněna. Díky odvodňovacímu systému a kvalitě navezené zeminy zde prý podléhají pohřbená těla rychlejšímu tlení než je obvyklé. Tento barokní hřbitov je prý u nás ojedinělý. U obou vchodů na hřbitov jsou umístěny dvě velké kamenné vázy s jemně provedenými reliéfovými kompozicemi nebe a pekla. Dvě menší vázy s reliéfy smrti a posledního soudu jsou nad vchody do hrobky u kaple. Uprostřed vstupní plošiny, pod níž jsem také virgulí detekoval kryptu, uváděnou i ve sbornících Památkové Péče, stojí socha anděla smrti v nadživotní velikosti. Blízko sochy lze vnímat hustější energie na rozdíl od zbývající plochy hřbitova, ale přenocovat bych tu přesto chtěl.

foto
Ještě kaple z povzdálí (pod ní krypty)

Podobné dvě mohutné postavy andělů - strážců stojí u kaple. Všechny tři sochy působí svou mohutností, koncepcí i provedením. Náklady na zbudování tohoto hřbitova dosáhly dle místních kronik 80 000 zlatých. Hřbitov byl vysvěcen 12. května 1743. Opravován byl v letech 1872 a 1896. Ve dvacátých letech našeho století když hrozilo sesutí levé zadní ohrady, byl hřbitov v l. 1927 -1928 opraven nákladem Památkového úřadu v Brně (168 000,- Kč). Od té doby tato vzácná barokní památka chátrá. O zdejší hroby je však zjevně s úctou pečováno o to snad více, že se nachází v náruči této barokní památky.


Střílecký hrad - smutné pusto a ticho mezi ruinami

Z původního gotického hradu se dochovaly jenom nepatrné zbytky zdí a v terénu patrné obranné valy. Byl typem hradu se štítovou zdí, která byla na jz. ještě zesílena okrouhlou věží. V severní části hradu stával palác. Zřícenina stříleckého hradu se nachází asi 1 km jihovýchodně od obce Střílky západně od zalesněného vrcholu. Vrchol s příkrými svahy, souvisle zalesněný smíšenými listnatými porosty s převahou dubu, je tvořený paleogenními pískovci, jílovci a slepenci. Hrad Střílky je poprvé připomínán roku 1261, kdy se po něm píše kastelán brumovský Smil ze Střílek, zakladatel vizovického kláštera.

Roku 1486 je připomínána hradní kaple s kaplanstvím. V následujících letech však již hrad ztratil svou důležitost a pustl, správa panství byla přemístěna do městečka Střílky. Roku 1542 se již hrad výslovně nazývá pustým.

foto
Jen orientační záběry...

foto
Moc tu toho již bohužel nezbylo...

Zub času, rozmary počasí, lidí a nezájem státu jsou neúprosné...

foto
Je tu ještě nějaká šance na zachovalé podzemní prostory?

foto
A přece nějaké podzemí poblíž?

Možná zařadíme odkryv pokračujícího klenutého prostoru mezi naše letošní cíle a plány...
Více proto nebudeme prozrazovat a vstup jsme raději zatím zasypali.


Skrývají Střílky ještě nějaké další zajímavosti?
Slyšel někdo něco o zdejším podzemí, nebo nějakých paranormálních jevech?
Informujte nás o tom, děkujeme. Ověřené a podložené informace a svědectví oceníme!


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)