2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Valtická vodní štola

V sobotu 15. května 2004 jsme náš akční podzemní den zakončili prohlídkou podzemí ve Valticích. Jednalo se o starý vodovodní systém, který zůstal částečně funkční zachován dodnes. Nalézá se na kopci zvaný „Homole“ na kterém jsou velké a rozlehlé vinice.

Asi v polovině kopce, kam jsme byli zavedeni, se nalézá ve svahu obezděný portál se železnými dveřmi, nápadně připomínající vstup do vinného sklepa. Odemkneme dveře a vcházíme.

Na začátku se nalézá větší klenutá místnost, postavená z cihel. Na jejím konci pokračuje do svahu chodba, také klenutá a z cihel. Je vysoká asi 1,7 metru a široká přes 1 metr. Je naprosto rovná a táhne se do dálky v délce asi 170-200 metrů. Na jejím konci je však nyní bohužel zával z naplavené hlíny po velkých deštích v minulém roce.

Je však prokázáno, že pár metrů za zavalením, nebo spíše ucpáním chodby, vchází tato do kruhové šachtice o průměru asi 2,5 metru ústící k povrchu. Hloubka této kolmé šachtice je asi 20 metrů. Z této šachtice pokračuje chodba mírně vlevo, avšak již neprůlezným profilem. Po asi 50 metrech výše v kopci se nalézá další, obdobná šachtice a z ní opět chodba pokračuje stejným, neprůlezným profilem mírně vpravo. Po dalších asi 70 metrech chodba končí v další šachtici tzv. Reistně, stejných parametrů jako předešlé. Dále již chodba pokračování neměla.

O to zajímavější jsou informace pana starosty, že u Valtického zámku se nalézá řada barokních štol a chodeb a také rozsáhlé podzemí zámku. A to je předmětem našeho dalšího průzkumu, který se plánuje v nejbližší době.

Záznam akce na webu SKK.

foto
Setkání s panem starostou ve Valticích

foto
Pan starosta nás zavedl nad Valtice do vinohrad a jdeme na návrší Homole k vodní štole

foto
Pan starosta nám odemkl vstup do klenuté chodby, před kterou vytékal pramínek čisté pitné vody, nechyběl tu ani hrníček

foto
Nejdříve se do chodby nahrnuli všichni nadšenci a až jí proletěli a klesl prach, byl příhodný čas, abychom s Radkem Soudkem zhotovili několik dokumentačních záběrů, tentokrát metodou protiblesku při delší expozici.

foto
Zděná klenutá štola pokračovala užším profilem dále a dále až po zával před první šachtou.

foto
Zatímco jsme fotili, ostatní zavedl pan starosta nad štolu k jedné ze šachet a Šárka již nakukuje, zda půjde sestoupit do šachty.

foto
Zjišťujeme, že je třeba lezecké vybavení, neboli "cajky" na slanění se dolů.

foto
V hořejší části vinohrad ještě druhá šachta

foto
Příjemné zakončení celodenní náročné akce, jak jinak, než smažáčkem :) Další společná akce se Speleoklubem Kladno, zastoupeným zde Jardou Hroudou, který vše s panem starostou domluvil, se velmi vydařila.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)