2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Zbraslav - stoleté pátrání po chodbě ze zámku

V létě (2005) jsme po návštěvě Ketkovického hradu zamířili do Zbraslavi, abychom i zde detekovali opakovaně podzemí. Zde jsou totiž informace o staré chodbě velmi dobře podchyceny i ve vytištěných materiálech týkajících se historie obce.

Například brožura, vydaná u příležitosti 780. výročí založení obce (2002), obsahuje i článek s nadpisem "Vede podzemní chodba z hostince na zámek?" a v odstavci následují informace:

Stará pověst ve Zbraslavi vypráví, že tu vede chodba z hospody až na 3 km vzdálený zámek. Pověst mne velmi zajímala, jako většinu lidí v obci. Nejdříve jsem pátral u nejstarších lidí. Jedna 90 letá babička mi vyprávěla, jak páni ze zámku najednou ve vsi se tehdá objevili. Podle jiných také v poli býval zralejší pruh obilí směrem od Zbraslavi k zámku. V pamětní kronice obce se praví, že roku přibližně 1860 byla chodba zazděna. Zápis ve Vlastivědě moravské z období roku 1900 uvádí, že z hostince vede chodba až na zámek.

Následuje výčet majitelů a stavů sklepení, kdy byly pozorovány náznaky utajovaného lochu nebo únikové chodby, další detaily bychom si ponechali až po jednoznačném ověření. Detekované prostory je nutno ověřit přímo. Chystáme se k tomu. Možná nás čeká senzační objev v podobě dálkové únikové zámecké chodby? Potěšil by alespoň jakýkoliv fragment.

Uvítáme pro urychlení průzkumů nadšenou pomoc dalších senzibilů, i pomoc technickou v podobě vrtných sond a radarů, abychom se dopátrali mnohých záhad, spojených s existencí starých chodeb, nejen zde ve Zbraslavi!

Několik záběrů z povrchového detekování virgulemi:

foto
Procházíme a vnímáme chodbu okolo hostince

foto
Z boční zdi domu vychází
prostory dva, že by členité sklepení?
Zde je vyznačena táhlá dutina první, položená výše.

foto
Zde je naznačena v popředí i druhá
chodba nebo prostora, jak ji detekujeme,
bylo by zajímavé udělat zde sondy.

foto
Od zadní stěny stavení ještě
další prostor?! Chytá jej i Honza...
To by mohla snad být ona chodba.

foto
Jde tu o nějakou širokou chodbu,
pružina reaguje jednoznačně a velmi silně.

foto
V místě nad chodbou mi virgule prudkým
pohybem potvrzuje reakci na ni,
cítím to jako silný tlak v rukou.

foto
Chodby zaměřujeme a detekujeme i
za vesnicí u Božích muk

foto
Reakce jsou dosti jasné, že by skutečně
B. muka i zde symbolizovala křížení chodeb?

foto
I Viktorovi to silně stoupá :)


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)