2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Znojmo - hrad a rotunda

Gotický hrad, barokní zámek a románská rotunda ve Znojmě mají rovněž podzemí. Otázkou zůstává, nakolik, a ve kterých místech bývalo propojeno s podzemními labyrinty centra města, ale i místní potvrzují, že rozhodně tu nejde jenom o doměnky. V dnešním stavu však není přesně patrné, kde by mohla nějaká spojovací chodba vyústit.

Zavítali jsme sem opět ve spolupráci s klubem Speleo Kladno v zastoupení Jardy Hroudy, kterého rovněž historické podzemí, jako dílo lidských rukou zajímá převážně.

Něco z historie:

Hradiště z 11. stol. přebudované Přemyslovci ve 12. a 13. stol. na raně gotický královský hrad. Až do 2. pol. 15. stol. místo častého pobytu českých králů. Poté hrad upadal a začal chátrat. R. 1697 provedeny nejnutnější opravy. Od r. 1710 hrad postoupen pánům z Deblína, kteří jej nechali zbořit a vybudovali barokní zámek. Po r. 1748 zámek přestavěn na lazaret. Poč. 19. stol. klasicistně upraveny fasády. V areálu románská rotunda P. Marie a sv. Kateřiny s unikátními nástěnnými malbami (galerie Přemyslovců).

V historických interiérech muzejní expozice Z dějin Znojemska - středověké a renesanční Znojmo, sbírky slohového nábytku, starých tisků, zaniklých řemesel, vranovské a znojemské kameniny, vojenských a loveckých zbraní a střeleckých terčů. Hradní podzemní lapidárium. Rotunda P.Marie a sv. Kateřiny zpřístupněna omezeně podle zvláštního návštěvního řádu a v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

V polovině 11. století vzniklo v místech dnešního zámku a přilehlé části města trojdílné hradiště, které převzalo strážní funkci nedalekého Hradiště sv. Hypolita. V 2. polovině 11. století se stalo i sídlem údělného knížete (znojemská větev Přemyslovců). Tehdy asi vznikly v jeho areálu i první kamenné stavby - palác v nejzápadnější části a kostel (románská rotunda) ve střední části. V nejvýchodnější části hradiště se začalo vyvíjet řemeslnické a obchodní osídlení - počátek města. Na přelomu 12. a 13. století začala výstavba raně gotického královského hradu v západní a střední části hradiště. K ochraně vstupní brány na předhradí byla vybudována vysoká polygonální věž (později zvaná Loupežnická, zbořená na konci 19. století), v místech románského paláce vznikly nové gotické stavby a nově byly vybudovány hradby. V 13. století na hradě často pobývali čeští králové, po vymření Přemyslovců roku 1306 byl hrad svědkem řady význačných diplomatických jednání, v roce 1327 vyhořel, ale záhy byl obnoven. Na hradě pobývali často i lucemburští králové, v roce 1421 zde jednal král Zikmund s rakouským vévodou Albrechtem o boji proti husitům, roku 1437 pravděpodobně na hradě Zikmund zemřel. Od 2. poloviny 15. století čeští králové ztratili o hrad zájem a od konce 15. století začal být zastavován. Byly prováděny jen nejnutnější opravy, hrad upadal. Počátkem 17. století se na hradě ještě naposledy konala diplomatická jednání, a to mezi moravskou šlechtou a Matyášem, bratrem císaře Rudolfa II. V roce 1645 se hradu zmocnili Švédové a velmi jej poškodili. Teprve roku 1697 byly provedeny nejnutnější opravy, ale již roku 1710 císař Josef I. postoupil vlastní hrad pánům z Deblína a předhradí s románskou kaplí městu Znojmu. Deblínové nechali sešlý hrad zbořit a v jeho místech zbudovali v letech 1710 - 1721 barokní zámek (plány pravděpodobně J. B. Fischer z Erlachu). Město Znojmo nechalo zbořit většinu staveb na předhradí a v jejich místech vybudovat pivovar. Kaple byla zrušena a budova využívána pro hospodářské potřeby pivovaru. Po roce 1784 kdy vymřeli Deblínové, byl zámek změněn ve vojenskou nemocnici, později ve sklady. Počátkem 19. století klasicisticky upraveny fasády. V roce 1865 získalo budovu zámku město, dlouho byla nevyužita, teprve po roce 1918 v ní bylo umístěno muzeum.

Alespoň několik záběrů:

foto
Pohled na rotundu od řeky Dyje

foto
Pod rotundou je vchod do podzemí

foto
Rudolf netrpělivě čeká až dofotím a naženeme se dolů

foto
Vstup do podzemí rotundy

foto
Boční pohled na románskou rotundu

foto
Je tu menší labyrint

foto
Soňa je nadšena zachovalými prostory

foto
Tudy již dnes cesta nevede

foto
Jarda Hrouda prohlíží klenby

foto
Další dokumentují a další vnímají svoji intuici

foto
Jedno ze záhadných míst

foto
Proč je to zde zazděno, nám již dnes nikdo nezodpoví

foto
Jsou to krásné prostory

foto
Tato zazdívka je proražena, ale co se tu zazdívalo?

foto
Skalní povrch je zbarvený

foto
Vypadá to docela tajemně

foto
A ta krásná atmosféra, když je člověk zase v podzemí

foto
Tady máme i vydlážděno cihlami

foto
Žeby pokračování?

foto
Pohled k východu

foto
Mapka s naznačeným podzemím

foto
Další boční pohled, kde je dobře vidět vchod

foto
Sklepení hradu - zámku


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)