2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Tajemný hrad Blansek

foto

Hrad Blansek vznikl v polovině 13. století a nachází se nad Pustým žlebem, nedaleko Nových Dvorů u Macochy. Byl založen biskupem Brunem ze Schauenburku a již od poloviny 15. století zůstal pustý.

foto

Ke hradu vede dlouhá Novodvorská alej, jejíž účel historické prameny uvádějí jako velmi praktický zejména pro vojenské účely.

foto

Na konci Nových Dvorů, kde začíná alej, detekujeme pod cestou starou chodbu, vedoucí ze starého stavení. Chodba pokračuje alejí stále dál o šířce minimálně dva metry. Po levé straně cesty vidíme kamenný přícestník, ke kterému vede úzká odbočka a za samotným přícestníkem detekujeme širší podzemní místnost a virgule nám napovídá ještě mnohem více, což bych zde nerad jako nepotvrzené uváděl.

Samotný účel přícestníku je podivný, což nám potvrzuje i jeho informační cedule.

foto

Alej nás od Nových Dvorů přivádí k lesu a po levé straně detekujeme v poli dutiny a vzápětí si všímáme čtyřmi kůly označenou prohlubeň - závrt, kterých je tu po širokém okolí celého Moravského krasu spousty. Jde o závrt - jeskyni "Propasťovité bludiště".

Cesta nás zavedla do lesa, chodba pod ní byla na několik metrů u okraje lesa přerušena a nyní pokračuje stále pod cestou, když se blížíme k rozvalinám hradu, detekujeme ještě o sto metrů dříve několik odbočujících chodeb.

foto

Chodba, jejíž tah jsme zachytávali již od Nových Dvorů, byla utnuta svahem, který nejspíše nějak ujel při bourání hradu. V místech půdorysu hradu mezi jeho rozvalinami jsme detekovali několik dutin, kde lze předpokládat staré hradní sklepení nebo ještě původní podzemní patra hradu a jejich pozůstatky. Potvrdila nám to na několika místech i jinovatka nad pravděpodobnými průduchy, kterými proudí skulinami teplejší vzduch z podzemí. Tuto expedici jsme totiž uskutečnili v zimním období, kdy bylo nevlídno, chladno a sníh.

foto

Je to skutečně zajímavý a ověřený poznatek, jedna z možností, známá některým jeskyňářům, jak o sobě dává podzemí vědět. Tuto metodu lze rozhodně doporučit a uvítáme vaše zkušenosti s tímto jevem!

foto

Téměř v polovině půdorysu hradu je proluka z protilehlých stran sevřená skalními bloky. Zde jsme vnímali velmi zvláštní charakter energie, lze tu předpokládat dávné rituály, zejména u jednoho místa, kde je ve skalním bloku místo akorát pro člověka, aby tu snad mohl čerpat silnou energii a toto místo dost možná mohlo sloužit i jako multidimenzionální brána.

foto

Na tato tvrzení chceme být opatrní a uvítáme vaše pocity při návštěvě nebo zkoumání těchto míst. Zejména od lidí vnímajících energie a bytosti. Detekovali jsme toto místo jako dosti aktivní, i podivné, a to byl den. Chystáme se na těchto místech pobýt přes noc, předpokládáme zde i častější reálný projev astrálních projekcí nebo bytostí.

foto

Podivných okolností tu lze vysledovat více. O tom, že tu byly podzemní prostory, svědčí i jeden nepřirozeně a nápadně nakloněný strom. Evidentně mu ujelo podloží při propadu části svahu do dutého prostoru. I tento jev lze pozorovat mnohde jinde v přírodě, a toto místo může i prostý laik ohodnotit svým pohledem jako propad.

foto

Nepochybujeme, že pod hradem Blansek se mohou nacházet i jeskynní systémy a duté přírodní prostory. (Mimochodem hrady se stavěly na jeskyních často, a je to logické.)

foto

I druhá strana hradu nás překvapila. První šel hradními rozvalinami - jakýmsi severovýchodním hradním příkopem náš pes. Protože je mohutný a těžký, z jednoho místa před námi, kudy šel, bylo slyšet jeho došlapování jaksi dutě. I pod námi, když jsme silou na těchto nenápadných místech dupnuli. Virgule nám i zde potvrdila duté prostory - původní sklepy hradu. O kousek dál jsme zachytili na jednom místě ve svahu, kudy jsme šli, opět dutý zvuk pod nohama a virgule potvrdila dutý pokračující prostor pod námi.

foto

Co vše se podaří odhalit kolem tajemného hradu Blanseku? Vyzýváme všechny nadšence i psychotroniky a senzibily, případně ufokluby a zájemce o paranormální jevy o spolupráci, aby pomohli odhalit a detekovat, co tento hrad a jeho minulost skrývá.

foto

Počátky osídlení Blanenska lze klást do poloviny 12. století, kdy byly osady Blansko a Rájec majetkem olomouckých biskupů. Blanensko bylo spravováno prostřednictvím manů - příslušníků nižší šlechty v biskupských službách. Koncem 13. století umožnil hospodářský růst vybudování hradu Blanseku na odlehlém strmém ostrohu nad Pustým žlebem, který tehdy jako takřka neprostupný zajišťoval hradu přirozenou ochranu. Hrad byl obehnán vysokou hradbou s neobvykle provedeným dvojitým příkopem a k hradu patřilo městečko Blansko a majetky okolních vsí. Před rokem 1349 nechal zchátralý hrad na své náklady opravit biskupský purkrabí Mikuláš. Později olomoučtí biskupové pronajímají hrad různým šlechticům - např. páni z Kunštátu, pak rytířům ze studnic.

foto

Po roce 1440 došlo z neznámých důvodů ke zkáze nebo opuštění hradu a zmínka z roku 1461 již hovoří o hradu pustém.

foto

Podle místní pověsti sloužily ruiny hradu za třicetileté války obyvatelstvu či vojenskému oddílu jako útočiště před Švédy.

foto

Přestože i tento hrad býval významný, a tisíce turistů jezdí na protějším svahu lanovkou k Macoše, málokdo o něm dnes ví. Z lanovky není kupodivu mezi stromy postřehnutelný a zespod ze silnice u vývěru punkvy již vůbec. O to více záhad nepochybně zatím skrývá. Pomůžete?

Nyní (04/2007) upřesňujeme rozsah zdejšího podzemí se speleolog. společností ZO 6-22 DEVON.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)