2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Tišnov: Doly v Borači?Text a foto zaslal pro Agartu Olaf, 2006
Navštívíte-li obec Borač u Tišnova a vydáte se přes místní část Podolí cestou do kopce na Veselí, nemůžete si nevšimnout podivných hald, lemujících lesní cestu po obou stranách. Jsou zcela zarostlé vegetací a rozhodně nevypadají, že by byly přírodního původu. Zkusil jsem trochu zapátrat na internetu a poptat se po okolí....


Mezi Boračí a Doubravníkem v areálu papíren Prudká stávala železářská huť s hamrem, která byla v provozu již před rokem 1740 a příslušela k pernštejnskému panství. Potřebný limonit se těžil ve starých dolech v sousedním Podolí (část Borače).

Žádné z těžených ložisek limonitu v okolí nedosahovalo větších hloubek. Šachty nebyly hluboké a v dnešní době se po nich zachovaly jen nepatrné zbytky nebo zmizely beze stop.

Snad se podaří objevit i jiné pozůstatky starodávné hornické činnosti, než hromady vytěžené zeminy.Věděl by někdo něco více o dolování limonitu v Borači - Podolí?

foto
stopy po dolování přímo v obci ?

foto
přístupová cesta pokračuje podivným teréním zářezem

foto
jsou to haldy vytěžené zeminy?

foto

foto

foto

foto

foto

foto


foto
nález podivného otvoru v zemi

foto

foto

foto

foto


foto
první pohledy dovnitř. Je to studna nebo šachta?
Možná je to loch, kdo ví.

foto

foto

foto

foto


foto
podivný obrys u paty kopce. Vypadá to, že se zde zemina někam propadá
i s kameny uprostřed. Takové obrysy tu jsou vedle sebe dva.

foto
vodní propust pod lesní cestou

foto
železa je tu stále dostZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)