2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Spolupráce se speleoskupinou ZO 6-08, měření v jeskyních
Dagmar, v Jedlích a v Dívčí jeskyni


Kamil Pokorný + foto od ZO 6-08, 2008V červnu 2008 jsem se domlouval se Staněm ze skupiny ZO 6-08 Dagmar, že bych jim zkusil určit virgulí další pravděpodobné jeskynní prostory a ve kterých směrech má v náročných podmínkách smysl kopat sondy a bádat. Ještě ten měsíc jsme se pokusili zachytit předpokládané prostory v bezprostřední lokalitě jeskyně Dagmar. Detekoval jsem táhlé prostory od Boudy k Dagmaře, o kterých již spekulovali jeskyňáři před mnoha lety. Následně jsme se přemístili k nedalekému ponorovému systému V Jedlích, abych tam povrchově určil pokračování prostor toku Jedelského potoka. Staňa si vše zapisoval a fotil.

Na konkrétnějším měření přímo v jeskyních jsme se domluvili při příležitosti plánovaných týdenních prací skupiny ZO 6-08 ve své lokalitě. Chtěli jsme využít přítomnosti více členů skupiny kvůli sestupu a jištění, a také, aby byli přítomni samotnému měření a snad zároveň využili naměřených údajů k eventuálnímu rychlému kopání při příležitosti volných dnů (svátků).

Po ranním příjezdu na Boudu a výborné uvítací snídani na ohni, jsme se převlékli a přichystali na sestup do Dagmary. Postupně jsme sestupovali šikmými plochými prostory. Spíše sklouzávali po typickém jeskynním bahně a mokrých kamenech a stěnách níže a níže. V jednotlivých síních a dómech jsme se zastavovali, já sundaval rukavice a vytahoval z kapsy věrnou pomocnici virguli. Postupně jsem detekoval směry a situaci, kde má cenu vynaložit námahu a kde je snad šance, prokopat se do další kaverny nebo prostory. Tušil jsem to a byl jsem tomu rád: kluci si mne chtěli vyzkoušet. Jak potom uvedli na webu: "I když Kamil uvádí, že jsou jeho měření přesná asi na 70-80%, otestovali jsme si ho v Dómu Konce, kde se za stěnou z liťáku nachází nám známá průlezná chodbička v suti směřující 3 m vertikálně a následné ještě asi 2 m horizontálně. Žasli jsme nad tím, s jakou přesností Kamil zaměřil polohu, délku i směr chodeb." I mne to velmi potěšilo, že jsem se s mojí pomůckou dobře trefil, každé takové ověření přesnosti ještě utvrdí k virguli důvěru.

Po mnoha měření a prohlédnutí si a prolezení většiny jeskyně jsme se se Staněm přemístili do Jedlí a znovu jsem povrchově přeměřil údaje o prostorách kolem dřívější vypažované sondy, což již po minulém měření podnítilo členy skupiny, aby obnovili v tomto místě těžbu. Poté jsme někteří vlezli do prostor, vytvářených koridorem Jedelského potoka, do jeskyně V Jedlích, abychom postupně těsnými prostorami pronikli až na konec, do Štěrkového syfonu, který bývá dle stavu potoka celý pod vodou. Tam bylo potřeba zaměřit, jak komunikuje tento prostor s okolními, a jak mocný zásyp-zával zde v nedávné době vznikl a zda má smysl jej odebrat. Pak jsme se vrátili k Boudě, kde mne čekala velmi dobrá polévka a vynikající špagety (měl jsem je až za ušima, jak je mým zvykem).

Na závěr měl pro mne Staňa velmi milé, ale těsné překvapení: Dívčí jeskyni. Ten její název je velice výstižný:) A le je jenom pracoví a pomístný. Správný název je 566 - U Jedelské cesty. Ale "Dívčí" odpovídá nejvíce: Po dalších a dalších žebřících se noříte úzkou skalní pochvou do nejvnitřnějších útrob. Skoro jsem litoval i toho výborného oběda, protože byl skoro problém se tak najezený protahovat štěrbinou dolů a pak nahoru :) Po zdolání několika žebříků úzkou štěrbinou dolů nezbývá, než k sestupu a potom k výstupu použít rozporu vlastního těla, kdy se zapřete jednou částí a druhou posouváte. V nejnižší prostoře čekala odměna: bělostné krystalky na stěnách. Chvíli jsme se zde se Staněm uvelebili a probírali další plánovanou spolupráci a plánované společné průzkumy v okrajových částech Brna. Hodinky prozradily, že je potřeba se začít vracet, protože se blíží předem hlášený čas předpokládaného návratu. Nechtělo se nám z tohoto ne snadno dostupného místa s jiskřivě čerstvým vlhkým vzduchem, ale nebylo nazbyt. Bylo nutné vyšplhat cca 30 metrů vypaženou šachtou a potom žebříky v těsných prostorách vzhůru, do nesnesitelného letního horka na povrch.

Nechtělo se mi tahat na krku a do těch vlhkých a těsných podmínek zrcadlovku a dobře jsem udělal. Aby nepřišla k nějaké úhoně, budu jí muset vymyslet zvláštní pouzdro. Několik záběrů alespoň od kolegů:


foto
Sestup a měření v jeskyni 567A a hledání nadějných prostor

foto
Jeskyně V Jedlích možná také překvapí

foto
Já detekuji virgulí a Staňa zapisuje údaje

foto
Návrat (průlez) z těsného Štěrkového syfonu

foto
Zaměřuji také další prostory, vytvořené ponorem, směrem od jeskyně V Jedlích


Jeskyně mají zvláštní a jedinečné kouzlo a atmosféru, to se nedá popsat, to se musí prolézt a prožít!!!
Není divu, že tato láska většinou zůstává celoživotní...

Budou - li jiné skupiny chtít vyzkoušet něco virgulí zaměřit, zkusme to... Kamil

 • Webové stránky ZO 6-08 se zápisem o tomto pracovním týdnu a s dalšími záběry...
  Aktulizace (10/2018) adresy: www2.jeskynar.cz/dagmar


  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)