2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Zámek Kunštát na Moravě

Hodnotný zámek velmi složitého vývoje a uspořádání na konci terénního hřbetu opodál od městečka. Stojí na hraně strmého svahu a z ostatních stran ho chránil příkop, jenž je na jihu zasypán a přeměněn na zahradu. Přes barokní vzezření je v zámku z velké části uchována hmota hradu a renesančního zámku, které dnešní stavbě předcházely. Nejstarším předchůdcem kunštátského zámku byl hrad. Ten měl dispozici lichoběžníka vymezeného masivní hradbou a byl sídlem Kuny z Kunštátu, jenž se po něm psal roku 1279, hrad se však poprvé výslovně připomíná až v r. 1360. Podle Kuny bylo nazváno i městečko Kunštát či Kunino Město. Dnes je zámek státním majetkem a slouží jako depozitář Moravského zemského archivu.

Projížděli jsme jednou kolem Kunštátu, a Tom připoměl, že sem chodívá na zámek pro archivní materiály. Napadlo nás, jaké je zde asi podzámčí? Hned vedle dolního vjezdu do zámku jsme si všimli nalevo klenutého vchodu, v němž byla přivřená stěna stlučená z prken. Virgule detekovala dlouhé prostory, zděnou masivní klenbu, chodbu. Nedalo nám to a ve zvědavosti jsme nahlédli skulinou do těchto prostor. Podlaha tu ihned klesala dolů a následovala mohutná, poměrně dlouhá chodba, kde by se vyhly dva kočáry. Šli jsme nadšeně temnotou za svitu čelovek dál a dál, Tom a všichni ostatní byli u vytržení. Tak vysoká a široká chodba...

Došli jsme na její konec. Posvítili nahoru ke klenbě a spatřili nějakou skulinu. "To bude nějaké větrání, propojení s horními prostorami", napadlo mne. Protože však byla klenba skutečně vysoká, bylo nám jasné, že se sem musíme vrátit s žebříkem.

Ještě jsme obešli hradební zdi, ve které byly u povrchu země klenby. Těžko říci, za jakým účelem. Zachytili jsme pokračování původního prostoru pod klenbou. Také křížek u rožku zdí typicky značil kolmo vedoucí chodbu směrem od zámku. Vyšli jsme parkem nahoru k zámku a v příkopu viděli otvory do nějakého sklepení. I v samotném parku se nacházela zvláštní energetická místa, která člověka vyzývají, aby tu relaxoval a nabral sil. Odjeli jsme potěšeni.

Přijeli jsme s žebříkem vnoci, abychom nebyli tolik nápadní. Každý by pro naši badatelskou zálibu nemusel mít pochopení. Odvázali jsme sedmimetrový skládací žebřík ze střechy, a potichu jej nesli ke vchodu. Doufali jsme, že si nás nikdo zbytečně nevšimne z blízkých oken, aby nemysleli, že se hrneme s dlouhým žebříkem na zemský archiv. Bylo to více než napínavé, ale zvědavost byla silnější.

Dostali jsme se potichu dovnitř. Prošli chodbu a opřeli žebřík u klenby. Vylezli jsme ke klenbě, vnikli nahoru do otvoru a byli zklamáni: jednalo se jen o lomený větrací komín. A tak to vypadalo nadějně...

Složili jsme žebřík a odcházeli chodbou. U jejího vstupu jsme si všimli u klenby malého otvoru ve zdi mezi cihlami. Nahlédli jsme onou skulinou, posvítili a vidíme další klenutý prostor, pokračující dozadu za vnitřní stěnu... Je tu mnoho a mnoho podzemních prostor a snad se nám podaří domluvit vstup do nich a nabídnout další průzkum těch zapomenutých a zavalených. Je škoda, nevědět o nich.

foto
Zámek Kunštát na Moravě - pracoviště brněnského Moravského zemského archivu

foto
Zámecký příkop se vstupy do podzemí zámku

foto
Vstup do podzemí vedle dolního vjezdu na zámek

foto
Za vstupem jsme překvapeni velikou chodbou

foto
Ohlížíme se zpět ke vchodu a pokračujeme dále

foto
Na konci chodby nacházíme větrací komín

foto
A u vchodu větrací otvor ve zdi

foto
Křížek u hradby označuje kolmou chodbu ve směru pohledu na dolním levém záběru. Vpravo dole - klenby ve hradební zdi...

foto
I v parku je několik kouzelných míst a toto je zajímavé energeticky


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)