2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Jeskyně Netopýrka a podivné jevy

agartha - paranormal underground
Jeskyně Netopýrka - první dóm


Text a foto: Kamil Pokorný

Při procházce z Ochozu nad Brnem lze po modré značce navštívit několik volně přístupných jeskyní. Mezi nejznámější jeskyně, jako je Pekárna a Švédův stůl, patří také zajímavá jeskyně Netopýrka. Její vchod se nachází ve vyvýšené části pravé stráně údolí Říčky. Je vzdálena necelých 90 metrů od známější Ochozské jeskyně – naproti přes cestu.


Již od nepaměti byla mezi místními známa jako Netopýří, Vlčí, Pod svatými schody. Z dřívějších badatelů si jí povšiml M. Kříž, který ji stručně popsal. V roce 1949 byl objeven systém Kozlovy a Netopýří síně. Jeskyně byla poprvé zmapována v roce 1949 P. Ryšavým. V oblasti vchodu do této paleo – ponorové jeskyně byly nalezeny ojedinělé kamenné artefakty z období paleolitu.

Vápencový hřbet je modelován soutokem Říčky a Ochozským potokem. Drobný aktivní tok se nachází ve spodním patře jeskyně a souvisí s vodami protější Ochozské jeskyně. V jeskyni byla poměrně bohatá výzdoba, tvořená především sintrovými náteky a různými formami stalaktitů a stalagmitů Vilémovického vápence. Díky snadnému přístupu jsou krasové výplně velmi poškozeny a místy zničeny - vandalům uražte ruce.

Tunelovitá vstupní předsíň má v pravé šikmé stěně několik neprůlezných komínků. Po levé straně je prolomeno okno na povrch. Konec předsíně se lomí východním směrem a chodba se svažuje do prvního dómu v jeskyni (pozor, zde to často dost klouže). Zde občas člověk najde několik turistů s baterkami, nebo rozmístěné čajové svíčky a malé skauty, hledající poklad. Dóm má rozměry cca 9 x 5 m. Severní stěna tvoří 2 m vysoký skalní stupeň, na němž se nachází vstup do horních částí. Horní patro je několika propástkami spojeno se spodním patrem.

Druhý dóm je 15 m dlouhá puklinovitá prostora, 6 m široká a 10 m vysoká a směrově navazuje na dóm první. Na rozhraní obou dómů se otevírá vstup do níže položených částí, ústících až k aktivnímu podzemnímu toku - v hloubce 18 m pod úrovní vchodu do jeskyně. Vodní tok protéká úsekem několika metrů. Na obou koncích mizí v sifonech. Odtokový sifon je téměř 2,5 m hluboký, o šířce 0,5 m. Nedám sem ani fotky - radši dolu nelezte!!

Dno obou dómů je vyplněno blokovou sutí. Mezi sutí a skalní stěnou druhého dómu je vstup do menšího systému chodeb a Kozlovy a Netopýří síně. Kozlova síň se nachází přímo pod druhým hlavním dómem a její strop tvoří zaklíněná suť. Ve dně Kozlí síně se podařilo v roce 2005 objevit další krátké pokračování podzemního toku.

Do hlavních velkých dómů se šikovnější návštěvník dostane i v letních sandálech bez újmy. Je třeba dávat pozor na hlavu a na skalní převisy – každý vstupuje na vlastní nebezpečí uklouznutí nebo úrazu hlavy. Ideální je, mít pevnou obuv a ochrannou přilbu na hlavě. Dobré světlo je samozřejmostí, i když mnohým stačí světlo mobilu nebo čajová svíčka. Riskují však přinejmenším nepříjemné vymknutí nohy. Sestup dolů k vodě lze rozhodně doporučit jen v patřičné oblečení a zkušenějším, včetně hlídání a jištění – nic pro běžného turistu, který jde jenom údolím okolo.


PARANORMAL ACTIVITY:

Jeskyně Netopýrka je známa několika jevy, které lze zahrnout do oblasti paranormálních aktivit. Citlivější lidé zde občas vnímají nepříjemné tísnivé pocity a jako by je něco hnalo ven, protože jsou nezvaní. Můj kamarád speleolog zde zažil zvláštní situaci, kdy nemohl najít z druhého dómu cestu ven. Musím dodat, že ani on, ani nikdo ve skupině, to odpoledne nebyl pod žádným vlivem alkoholu, ani jiným. Kamarád nemohl pochopit, že tam, kudy prošel vstupním otvorem, byla skalní stěna. Přitom průchod hlavními dómy je zcela jednoduchý. Vrátil se za ostatníma, kteří teprve lezli od dolního toku nahoru a nic neříkal. Pokračoval ven s nimi a průlez byl již na svém místě, jako kdykoli jindy, kdy ale návštěvníkům pro změnu zhasínají svíčky.

Kontroloval jsem několik prostor pomocí Gaussmetru. Hodnoty magnetického pole u zmíněného průlezu začaly narůstat ze 2 na 8 miligaussů – bez viditelných důvodů. Podobně hodnoty kolísají na pohřebištích, na místech úmrtí. Netopýrka tak patří mezi málo jeskyní, u kterých má člověk mnohem lepší pocit, když už vyleze ven.


Tento článek také vyjde v dubnu 2013 v měsíčníku Newexpress.

Několik záběrů:

agartha - paranormal underground
Spadený strom před vchod Netopýrky byl zajímavým symbolem následných jevů.

agartha - paranormal underground
Zbytky syntrové výzdoby a náteků, zbytek vandalové zničili.

agartha - paranormal underground
I tak je tu na co se dívat - a co vnímat.

agartha - paranormal underground
Osvobozující pohled ven z těchto divných prostor

agartha - paranormal underground
Ještě se vracím přeměřit magnetické pole a pro zajímavost i vyšší mikrovlnná pole.

agartha - paranormal underground
Některé hodnoty jsou před jeskyní, ale i uvnitř vysoké, což je zvláštní.

agartha - paranormal underground
Cítím pod nohama v okolí další jeskyně...

agartha - paranormal underground
Záhad je tu více, i po okolí. Zatím nevíme, k čemu betonový blok sloužil.

agartha - paranormal underground
Nedaleko je romantické jezero, ale plné sinic.
Na delší večer si vemte určitě něco na komáry :-)

agartha - paranormal underground
:-) to není naše...

agartha - paranormal underground
Přímo v Ochozské vesnici jsou zajímavé sklepy!

agartha - paranormal underground
Jedna z průzkumných cest byla již po ránu.

agartha - paranormal underground
Mráz ještě kreslil do vody...
VÝZVA:

Pokud jste skuteční nadšenci pro tyto hraniční jevy, ale také pro různé podzemní prostory, přírodu, hrady a jiné objekty nejen ve spojení se záhadami a tajemstvím a máte auto, pojeďme někam na průzkum společně!


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)