2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Hrad Obřany (severní okraj Brna)


Blíže nejmenovaný pan Zdeněk D. z Brna má odsud velmi neblahou zkušenost, kdy cítil negativní tlak na temeni hlavy a divně a neklidně se tu chovají často i psi. Jejich chování si nelze laicky vysvětlit. My bychom se nebáli definovat situaci tak, že psi (jak je známo) zde vnímají, spíše jsou nuceni pozorovat pravděpodobně šokující výjevy z astrální a energeticky jemnohmotné složky v oblasti i okolí trosek hradu. Jakoby bylo do paměti místa natrvalo vryto to, co se tu pravděpodobně dělo ve velkém - násilné přepadávání a vraždění za účelem loupení na nedaleké obchodní cestě, přes kterou byla se zbožím nucena jet většina obchodníků, jinudy svitavským údolím tehdy žádná cesta nevedla.

Není náhodou, že trosky jsou povědomé pod názvem Čertův hrad. Místní se místu vyhýbají, protože tam údajně straší. Toto jedno slovo může poukazovat na velmi rozličné a specifické jevy a fenomény, blíže specifikovat, o jaké strašení tu jde, se pokusíme při naší plánované akci - uprostřed rozbořených trosek zde pobýt přes noc s patřičným vybavením a energetickou ochranou. Toto vše je však nutno předem připravit včetně toho, že toto obávané místo chceme rituálně očistit a zbavit přetrvávajících fenoménů, astrálních projekcí a nižších ulpívajících zde bytostí. Teprve potom budou moci konečně zdejší bludné a nečekanou násilnou smrtí překvapené duše snad najít klid a odpočinek, převedeny do onoho světa.

Už když jsme sem jednu letní noc zavítali poprvé, měli jsme dostatek pocitů a zážitků k tomu, abychom věděli, že toto místo je třeba zbavit všeho zla a spáchané hrůzy, které se tu energeticky takříkajíc krčí v každém koutě kamenné zdi a po staletí zde ulpívá. Teprve potom se místo stane jen němou a tichou archeologickou a historickou památkou.

Naši noční návštěvu jsme se snažili samozřejmě dokumentovat, dokud nám digitální fotoaparát nevypověděl nečekaně a jakoby bezdůvodně službu. Kdosi, nebo cosi pravděpodobně ani nechce, aby zde bylo cokoli dokumentováno.

Akumulátorové baterie byly čerstvě nabité a ani paměťová karta, na kterou se snímky ukládají, nebyla zdaleka zaplněna. Přesto se po několika snímcích můj věrný a na všech akcích mne doprovázející "digitál" (tehdy ještě starý Olympus C - 2040) rozhodl chovat se tak, jakoby jeho paměťová karta nebyla naformátovaná a nebylo možno na ni snímky ukládat!

Věděl jsem však, že tu musí hrát roli nějaký "cizí" negativní vliv, protože něco podobná věc se mi stala, když jsem se snažil v noci fotit okolí Líšeňského hřbitova. Stejným způsobem tehdy i zde cosi bránilo, abych zde cokoli dále fotil, nebo snad focením rušil, nebo odhaloval, co být zatím odhaleno nemá. Ono totiž není až takový problém něco podivného a nevysvětlitelného zachytit. Těžko vysvětlitelné fenomény nás obklopují na každém kroku. Lze říci, že není třeba spekulovat o přítomnosti "čehosi", ale spíše vnímat charakter těchto projevů na konkrétních místech a hlavně v souvislostech s historií a tím, co se tu kdy odehrálo.

Uvažoval jsem celou cestu nad tím, zda se předchozí snímky uložily a hlavně zda se na kartě zachovaly a jakou cestou a oklikou ta data z karty dostat. Karta se po připojení digitálu k počítači stále chovala jako zablokovaná a nenaformátovaná. Napadlo mne jako první pokus použít mentální adresovanou žádost a působit na kartu pomocí tachyonových energií Reiki a dalších. Po aktivaci symbolu a chvíli jeho působení jsem opět kartu zasunul do foťáku a s napětím jej zapnul. Displej již zůstal prázdný - bez hlášení o nenaformátované kartě, tak jsem rychle připojil datový kabel a přes počítač na kartě objevil snímky. Přetáhl jsem je rychle do počítače a zhluboka si oddechl. Několik záběrů:

foto
Pohled ke studni, v hloubce 6 metrů je zásyp, v hloubce 16 metrů detekována chodba, vedoucí směrem k tehdejší vstupní bráně

foto
Pohled do studny

foto
Pozůstatek základů původní věže

foto
Z počátku nás překvapila vyfocená bílá světelná koule, až později po častějším opakování tohoto optického jevu jsme si uvědomili jednoduchou příčinu vzniku takové optické chyby. Pozor vy ostatní, kteří toto vyhodnocujete jako tajemný jev atd, abyste správně zvážili příčiny a připustili proměnlivé podmínky foceného prostředí, i nedokonalost vašeho přístroje, nechráněného objektivu bez antireflexů, vlivy filtrů nebo jejich nepřítomnosti, atd.

foto
Zde jsme objevili silné energetické místo, kde jsme detekovali i zbytková záření po nějakých rituálech

foto
V těchto místech byla detekována chodba

foto
Zbytky základové zdi hradu

foto

foto
Uprostřed temného lesa za houkání sýčků je zážitek pobýt, i kdyby šlo o čisté a nevinné (nezatížené) místo. To však nelze o tomto říci ani zdaleka. Věděli jsme, že tu nejsme sami. Mrazení v zádech, cosi divného a negativního v ovzduší nás tu neustále obklopovalo a ono místo halilo do ještě temnějšího závoje. Přes zdejší hustý les tu nepomohlo ani světlo měsíce, nepříjemná tma nás tísnila ze všech stran. Podaří se nám z jara toto místo očistit? Není zdaleka jediné, o kterém víme a kterému se lidé oklikou vyhýbají i přes den.
Dodatek 1/2007: pocity a jevy se na daném místě po celou dobu opakují, jak nám mnozí potvrzují včetně reakcí jejich zvířat.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)