2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Pístovice u Brna - lesní tajemství


Text a foto: Kamil Pokorný, 2007


Bukové a dubové lesy a údolí okolo Pístovic skrývají pestrá společenství chráněných rostlin i živočichů. Na podzim se tu modrají koberce ocúnu jesenního a přes sezonu prvosenky, blatouchy, občas žluté kosatce, tu a tam se vyskytne i jaterník, třezalka, vodní máta a další léčivé bylinky. Povšimnout si lze i slepýše, rosničky zelené, čolka horského a řady druhů denních poletujících motýlů. Blízko lesních tůní usedají krásné vážky na mechem obrostlé kamení. V tůních je zdejší raritou výskyt masožravé bublinatky jižní, která svými měchýřkovitými pastmi loví vodní plankton.foto
Při toulkách v lese blízko malebné vesničky Pístovice jsme si povšimli propadu...

Když se procházíte po zdejších lesních cestách, povšimnete si i dalších zajímavostí. V té krásné a energeticky dobíjející přírodě by člověk skoro zapomněl na podzemí, i když přiznám se, že někde v koutku mysli jsem doufal, nebo tušil, že zde najdu i nějaký vchod. Člověk by jej v takovém lese neočekával, ale vzhledem ke složení zdejšího podloží, tvořeného střídáním vrstev slepenců, drob a břidlic mne napadlo, že se tu mohlo něco i těžit a mohla by se tu skrývat i nějaká dobývka, ideálně vchod do štoly, ale potěšil by i otevřený lůmek.

Vedle krásných vitalizujících lesních energií, které při vlahém provoněném vánku krásně osvěžují, jsem po čase stoupání lesní cestou začal vnímat energie jiné. Jako by se mi otevírala hlubší mysl a příval myšlenek, zasvěcení tomu říkají „napojení se na Univerzální informační pole“, a divil jsem se, kolik souvislostí a vjemů mi najednou přicházelo. Jako by mi duše a bytosti lesa předávaly svoji moudrost. Představit si to nejlépe dokáže ten, kdo rozšířený stav mysli, ať již jakýmkoli způsobem, měl možnost poznat osobně.

My, kteří také máme vyvinutý čich na podzemí, cítíme, jakmile se k nějakému blížíme. Začal jsem vnímat i tyto pocity. Zanedlouho jsem si povšiml prolákliny do svahu. Odbočili jsme s Mončou, která pobyt v těchto Brnu nedalekých končinách skvěle vymyslela a zařídila, z lesní stoupající cesty k podélné proláklině a jak jsme se přibližovali ke svahu, mezi lesním listím začaly vystupovat bloky břidlic. Úzká nezřetelná cestička se stáčela vlevo, aby vzápětí skončila pod několikametrovými bloky skály. To jsem již držel virguli a odsouhlasoval si rychlý tok informací v tomto lesním neobyčejném deja-vu.

Podivné bylo, že ona úzká cesta vedla jakoby do samotného kamenného bloku. Jednoho tu napadne, že je to jedině cesta pro nějaké lesní bytosti, které mohou pokračovat skrze kamennou bránu. Virgule mi odsouhlasila funkci místa jako brány ještě v jiném smyslu. O tom možná jindy.

Když jsme z místa ustupovali, Monču rozbolela hlava. I já jsem zde vnímal hodně silné energie zcela jiného charakteru, než na blízké lesní cestě. Nebyly negativní, ani tísnivé, ale postrádaly onu svobodnou osvěživou lehkost. Spíše vzbuzovaly úctu a zdravou bázeň před něčím Vyšším. Monču něco odvedlo zase na cestu, já cítil potřebu zůstat. Alespoň chvíli. V podivném tichu se s místem propojit a otevřít se dalším informacím.

Virgulí jsem si ještě potvrdil charakter těchto energií, a souvislost s detekovanou bránou. Místo se vykazovalo zdvojenými energiemi nižší zemské frekvence, snad za účelem očišťující restruktualizace v jemnohmotném smyslu. Nebyl to pocit, že bychom vstoupili na místo, kam se vstupovat nesmí, ale spíše pocit připomínající zodpovědnost za to, kam člověk vstupuje.

Všechno vnímání bylo velmi osobní, popisuji to zde jen obrazně a bez poznání, které bylo určeno jen pro mne. Nevím, zda bych na tom místě chtěl přespat. Běžně určitě ne, ale možná přijde okamžik, kdy pocítím, že mám být právě na tomto místě nefyzické brány někým do něčeho zasvěcen. Vím, že se tudy dá prostoupit do podzemí. Netvrdím však, že fyzicky. Vím, že mne sem moji Průvodci zavedli. Abych o tom místě věděl.

Po dopsání tohoto posledního odstavce se mi začal cyklicky restartovat počítač! Že by varování? Nebylo by to poprvé a není to nic příjemného. Myslel jsem, že je neuložený text již ztracen. V nouzovém režimu se to však podařilo uložit a zveřejnění textu jsem měl po všehc peripetiích později povoleno s tím, že popis nebude konkrétní.


foto
Energeticky velmi příjemné místo
(jako by tu bylo cítit vykonané požehnání tomuto místu)

foto
Tajně jsem si přál, aby v tak příjemném lese byl i vstup do podzemí...

foto
V boční kamenné stěně nejspíš výklenek pro umístění světla

foto
Povšiml jsem si prolákliny ve svahu a něco mne vyzývalo abych se přiblížil

foto
Změnily se pocity a vnímání, když jsem se blížil k tomuto schovanému místu

foto
Také poblíž tohoto zákoutí jsem vnímal popisovaný proud informací a "vstup"

foto
Další ze zvláštních míst opodál

foto
Strnulé ticho a opět proud informací a "uvědomění"

foto
Monča zatím místo celé obcházela a obhlížela

foto
Pohled k dalšímu dříve těženému místu

foto
Zdejší les má nejen své kouzlo, ale i svoje tajemství.
Lesní moudrost odhaluje svoji krásu každé dobré duši

foto
Monča objevila vodní mátu :)

foto
Další zvláštní objev, nacházející se blízko rybníku, tím ale zdejší záhady jistě nekončí...


Pokud máte podobné zážitky na jiných místech, budu rád, když se podělíte, nebo si o tom popovídáme...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)