2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Rajhrad a chodby z kláštera

Rajhradský klášter a jeho "kočárové" chodby jsou velikým oříškem. Nad touto záležitostí nelze jen mávnout rukou, byť stál klášter v mokřinách, tedy na nestabilním položí.

Většina starších brňáků vám bude tvrdit, že Brno, hlavně hrad Špilberk, byl propojen chodbou nebo chodbami s Rajhradským klášterem. A lidé, bydlící kolem Rajhradu rovněž tvrdí: Rajhradský klášter byl propojený chodbami do všech směrů s dalšími významějšími objekty.

Co před léty naměřil známý proutkař Oldřich hradil?

V pozůstalosti do níž bylo možno nahlédnout, se pouze zmiňuje o chodbě z náměstí, pokračující pod řadou domů. Bylo by mi hodně divné, kdyby opomenul klášter. Spíše tento list chybí.

Chodby vedoucí z kláštera detekujeme, alternativní metody ukazují na více chodeb v několika směrech, většinou se shodujících podle známých pravidel a symbolik.

Přímo v objektu kláštera je však místnost, jejíž klenutý strop klesá ke zdi k podlaze, kde je vidět mohutná široká klenba a celá místnost působí jako nájezd pro koňské kočáry dolů. Toto místo nás velice překvapilo a šikmá klenba zde mnohé napovídá.

Jaká je historie tohoto nejstaršího moravského kláštera?

V luhu v okolí dnešního kláštera bylo vybudováno na přelomu 9. a 10. stol. významné velkomoravské hradiště, jedno z předchůdců dnešního Brna. R. 1048 založil na jeho místě kníže Břetislav benediktinský klášter. Klášter byl v průběhu 13.-17.stol. několikrát poškozen. V r. 1619 byl moravskými stavy zrušen, ale po Bílé hoře se řeholníci vrátili. Barokní obnova kláštera se uskutečnila zčásti za probošta Placida Novotného a hlavně z iniciativy probošta Antonína Pirma (1676-1744). R. 1813 bylo proboštství povýšeno na opatství. V 19.stol. byl klášter střediskem vzdělanosti; zejména v oboru historických věd a chrámové hudby. Působili zde mj. moravský topograf Gregor Wolný (1793-1871) a moravský zemský historiograf Beda Dudík (1815-90). K areálu kláštera vede přes Svratku barokní kamenný most z r. 1760. Sochy od Jana Adama Nessmanna byly přemístěny do parkových ploch kláštera. Komplex kláštera je tvořen početným souborem jednopatrových budov kolem několika nádvoří. Dominantu klášterního areálu tvoří kostel sv. Petra a Pavla. Po pravé straně klášterního kostela je bývalý konvent, na opačné straně jsou hospodářské budovy, před průčelím chrámu stojí bývalá prelatura s nárožními dvoupatrovými pavilóny. Celek kláštera navrhl J. B. Santini, ale výstavba byla zahájena až po jeho smrti r. 1727 a protáhla se za polovinu 18.stol. V 70. a 80. letech 20.stol. proběhla postupná rekonstrukce kláštera.

Nyní při rekonstrukcích byla prováděna snad injektáž a zalévání podzemních prostor nebo základů betonem. Lidé tvrdí, že se doslechli, že to mnohé menší chodby vzalo za své. Stálo by však za to, pídit se i po dalších úsecích v bezprostřední blízkosti, i dále od kláštera a v blízkém okolí Rajhradu.

Hledáme další proutkaře a pamětníky pro ověření jistých indicií, vedoucích k odhalení pravdy o zdejších chodbách.

S kolegou Frantou Javůrkem jsme šli jižně r. 2005 s virgulí a Frantovou GPS po polích podél silnice za Vídeňskou ulicí (jižní výpadovka z Brna) a já sledoval pomocí virgule přímý tah chodby, Franta ukládal souřadnice do GPS přístroje asi v délce 2 km směrem k Rajhradu. Doma pak po nahrání souřadnic do GPS mapy jsme viděli, že zaznamenané body tvoří přímku, směrovanou přibližně na Rajhrad - klášter...

foto
Starší podoba kláštera

foto
Současný letecký záběr

foto
Nájezd do chodby pro kočáry se spřežením? Klenba tu nápadně klesá! Načež je zazděna...

foto
Další podúrovňová chodba

foto
Chosse detekuje chodby a prostory a ověřuje jisté indicie


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)