2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Rajhradice

Rajhradice leží vedle Rajhradu u Brna. Dokonce tak blízko, že podél Ivanovického potoka je to otázka méně, než půlhodinové procházky.

Nejdříve jsme jeli zjistit a změřit, co je pravda na povídání o chodbách, vedoucích z Rajhradského kláštera, do sousedních Rebešovic, a tam jsme dostali tip na konkrétního pamětníka, který zažil propad do chodby právě u Rajhradic. Dotyčného jsme vyhledali, ale propad do chodby nám nevyvrátil, ani nepotvrdil, neboť prý nebylo jednoznačné, zda šlo o chodbu charakteru, který hledáme. Na místě, kde se měl propad odehrát, je dávno terén přeorán a po mnohých letech změněn. Alternativní metody nám potvrdily tah chodby a její přerušení.

Nicméně byli jsme starou ochotnou paní zavedeni do míst nad obcí, kde byly zvláštní propadené dutiny v pískovci, jakési duté kapsy. Paní nám ještě řekla o zajímavém klenutém sklepení, na zahradě jiné staré paní. Zahrada se nacházela několik metrů vedle nás v nižší úrovni a paní s klíči tam zrovna přijela na kole. Využili jsme situace a požádali o možnost nahlédnutí.

Jednalo se o klenutý zděný sklep jdoucí asi 12 metrů pod svah, na konci byla zeď a v její části klenbový oblouk (!) pod nímž byla zeď evidentně novější, dostavěná. neboli zazděné pokračování. Za touto zdí předpokládáme zával, on byl dle svědectví majitelky zahrady písek a hlína i v přední části až po klenbu a oni to museli vše pracně vyhrabat a odvozit, aby tak získali prostor v tomto sklípku.

Zvláštní je i menší klenutí v pravé zdi, pod nímž není zazděno, ale vidíme pískovec. Do této obce se jistě ještě vrátíme k důkladnějšímu průzkumu, i zachycení svědectví místních starousedlíků. Jsou zde totiž i jiné, badatelsky lákavé skutečnosti, které nás velmi zajímají. Zvláštní je i studna a další prostory na návsi vedle zvonice. Kdyby stromy mohly mluvit... (Tedy, kdybychom jim uměli naslouchat...)

foto
Sotva jsme vjeli do Rajhradic, zaujala nás tato sakrální trojhranná stavbička, jasně symbolizující zasvěceným, že pod ní...

foto
Ano, jak nadpis praví: "nedaleko odtud", ale tyto stavby, často darované, církev sama určovala, kde bude jejich místo (tedy, kde budou sloužit jako navigace podzemních chodeb a odvětrávání)

foto
I tato zvonice má účel podobný. A hned vedle byla studna, což ještě napovídá o zásobování vodou nebo odpočinkové místo k načerpání vody. Samozřejmě dnes je na pohled vše, i ve studni jinak.

foto
Zvláštní propady v pískovcovém podloží nad vesnicí

foto
Propady odhalují mnohé dutiny

foto
Další z četných místních propadů

foto
Vchod do sklepa - původního ústí do chodby pod svahem a pod propady

foto
Chodba je klenutá a vyzděná dodnes

foto
Zde na nynějším konci chodby vidíme další klenutý, ale zazděný průchod

foto
A na boku také. Nebo možná odkládací místo...

foto
Radek vše dokumentoval i na kameru, taková místa jsou vzácná a nemusí za pár let již existovat

foto
Klenutí je v dobrém stavu, ale majitelka zahrady nám sdělila, že po získání záhrady našli tento sklep zasypaný pískem téměř až po klenbu a dalo hodně práce, všechen písek odvozit kolečkama pryč

foto
Přátelé meditují nad rozsypanými brambory

foto
Ve vstupní části je výklenek - nika pro svíčku, tedy chodba rozhodně novodobá není

foto
Jarynkovi vyhládlo a není prý nad zdravou výživu. Alespoň byl chvíli klid od jeho stálých průpovídek :)


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)