2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Stará pošta u Pozořic

Jedno z energeticky velice zajímavých míst jsem měl opět příležitost navštívit v listopadu roku 2003. Stala se jím plánovaně Stará pošta u Pozořic východně za Brnem, směrem na Vyškov po staré silnici, za Rohlenkou. Toto místo má velice zajímavou historii a zdržuje se tu a působí více rozličných energií, což mnozí senzibilové vycítí. S laskavým svolením pana majitele jsme mohli navštívit i místní krásný vinný sklep s pověstně lahodným vinným mokem, a vyslechnout si povídání o zdejším podzemí. Povídá se, že tudy procházela nejedna chodba. Ve sklepení v místě pod Muzeem Staré pošty měla ústit a pokračovat chodba delšího tahu. Na místo se ještě vrátíme a budeme chodby a dutiny podrobně detekovat a zakreslovat, snad bude možnost pokusit se i vykopat onen vstup ze sklepa muzea.

Jaká je historie těchto objektů?

Poštovní stanice byla postavena roku 1785 u silnice z Brna do Olomouce, na jedné z tzv. císařských silnic budovaných na Moravě od roku 1727. Původně Stará pošta u Pozořic sloužila jako obydlí poštmistra, úřadovna i hostinská místnost. Proslulost získala v době bitvy u Slavkova počátkem prosince roku 1805. Dne 28. listopadu se v prostorách pošty sešel Napoleon se svými maršály, následujícího dne ji obsadili vojáci ruského sboru generála Bagrationa. V době bitvy probíhaly okolo pošty prudké boje Bagrationova sboru s Francouzi maršála Lannese. Po bitvě, v pozdních večerních hodinách, dorazil na poštu opět Napoleon, který zde též jednal s rakouským parlamentářem knížetem Liechtensteinem o příměří. Francouzský císař vyjádřil ochotu setkat se s rakouským císařem - k této schůzce skutečně došlo o několik dní později u Spáleného mlýna. Napoleon na poště přespal a následujícího dne se svým štábem přemístil do nedalekého slavkovského zámku. Stará pošta poskytovala služby až do roku 1879, kdy bylo sídlo poštovního úřadu přeneseno do Pozořic. Její budovy zůstaly bez výraznějších rušivých zásahů zachovány až do současnosti.

V roce 1995 byla Stará pošta po několikaleté rekonstrukci znovu otevřena. V komplexu několika spojených budov okolo původního dvora dlážděného plochými kameny je nyní malá muzejní expozice věnovaná slavkovské bitvě. Její depozitář má být postupně doplňován originály i kopiemi předmětů a dokumentů se vztahem ke zmiňované bitvě. Nachází se zde také barokní konírna s jízdárnou, stylová restaurace i vinný sklep. Můžete zde navštívit, zřejmě jedinou v České republice, historickou střelnici pro střelbu z věrných replik historických zbraní. Prodejna suvenýrů mimo jiné nabízí i ražené pamětní mince. Naproti přes silnici stojí kaple, kterou nechala vybudovat neznámá ruská šlechtična na památku některého z ruských důstojníků, který v bitvě padl. Já bych doplnil, že by bylo zajímavé dohledat informaci o konkrétním umístění kaple, protože není vyloučeno, že byla kompetentními posazena záměrně na místo, pod kterým prochází chodba. Opět záleží na postoji čtenáře, co si o tom bude myslet. Praxe na podobných místech nám poskytuje zajímavé zkušenosti a potvrzuje mnohé logické doměnky, vztahující se na běžné používání symbolů a ukazatelů tehdejší církví.

Uvítáme a po potvrzení odměníme jakékoli ověřené informace od pamětníků, pamatujících si ještě případné propady v blízkém okolí.

foto
Pohled na Muzeum Stará pošta, pod tento dům údajně vedla chodba

foto
Pan majitel s námi laskavě sestupuje hluboko do vinného sklepa

foto
Vinný sklep je velmi hezký a fotogenický, zvláště jeho archiv

foto
Sestup do sklepa, ve kterém jsou náznaky přístupové chodby, příště se ji pokusíme zaměřit z povrchu


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)