2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Hrad Veveří a jeho podzemí

Hrad Veveří je velikým a náročným oříškem nejenom pro četné záhadology. Podle pověstí se tu skrývá nejeden hodnotný poklad. Také několik chodeb, ne - li celý systém včetně hradní jeskyně.

Lidská fantazie bývá bujná, reakce virgulí někdy také, a lidové pověsti v ústním podání ještě více. Nebo je nám více po chuti zatím popsat zdejší situlaci právě takto. Alespoň než odhalíme další konkrétnější výsledky a důkazy.

Faktem zůstává, že Chosse intuitivně přilákala stará chodba nebo štola ke svému vstupu šachtou. Když jsme onen vstup spatřili, neváhali jsme a Ivan začal chystat lana a výstroj k bezpečnému spuštění. U dna byl otvor, kterým bylo možno pohledět do první části chodby - štoly s klenbou, ve které bylo půl metru vody. A pak, že se tehdy nerazily chodby ve skalnatém podloží...

Když jsme hrad obcházeli, objevili jsme ve svahu zajímavý propad, a detekovali za propadem další chodbu. I nad samotným svahem jsme našli dvě místa s klenbou, pod kterou je zahrnuta hlína. Průzkum této lokality skutečně stojí za to a zdá se, že hrad Veveří svá největší tajemství zatím dokonale střeží. Kdy uzraje čas pro jejich odhalení? Už brzy?

Historie původně královského gotického hradu

Předchůdcem hradu bylo hradiště skládající se ze čtyř oddělených částí. Vybudoval je pravděpodobně některý z brněnských údělných knížat. Nejstarší zděnou stavbou byl zřejmě dosud zachovalý pozdně románský empírový kostel v nejzápadnější části, která nebyla později pojata do areálu hradu. Hradiště bylo sídlem královských purkrabí (jako první doložen rokem 1213 purkrabí Štěpán). Výstavba hradu byla zahájena někdy v polovině 13. století; na jihovýchodní straně ostrohu, skalami nejlépe chráněné, vyrostla hranolová obytná věž se samostatným opevněním, na přelomu 13. a 14. století vznikla severozápadně od ní, těsně nad příkopem, další hradba se vstupní branou a ochranou okrouhlou věží s břitem. Pravděpodobně počátkem 2. poloviny 14. století, kdy na hradě často pobýval bratr Karla IV., markrabě Jan Jindřich, byl v sousedství okrouhlé věže vybudován vrcholně gotický nový hradní palác s kaplí, zesíleno opevnění a vytvořeno nové předhradí s hranolovými věžemi v hradbě. Hrad se tak změnil ve významnou pevnost, kterou v roce 1424 neúspěšně obléhali husité. Královským majetkem zůstal hrad až do roku 1482, kdy jej získali od krále Matyáše Korvína až do roku 1536 páni z Ludanic, pak hrad vlastnili páni z Lipé, Černohorští z Boskovic a od počátku 17. století Tiefenbachové. Za nich došlo po švédském obléhání v roce 1645 k raně barokní úpravě hradního paláce a kaple. Za Sinzendorfů v 18. století byl palác rozšířen v trojkřídlou stavbu. V roce 1741 hrad dobyli a vyplenili Prusové. Za vlády sv. pánů ze Siny v 2. polovině 19. století bylo upraveno okolí hradu a zřízeny rozsáhlé zahrady. Posledními majiteli hradu byli v letech 1881 - 1925 Hirsch-Gereuthové. V roce 1925 přešel hrad v rámci 1. pozemkové reformy do majetku státu a v letech 1935 - 1939 tu byla vybudována údolní přehradní nádrž. Při bojích o Brno v dubnu 1945 byl hrad značně poškozen. Byly provedeny rozsáhlé opravy celého hradního areálu. Hrad se skládá ze západního předhradí a vlastního hradu na jihovýchodní přístup branou od západu, další vstup je z jihu. Většina budov předhradí je barokních, bez výrazných architektonických detailů. Nejcennější je zbytek opevnění s 5 hranolovými věžemi na západní straně předhradí. Vlastní hrad, oddělený od předhradí hlubokým příkopem s kamenným mostem, se rozkládá kolem dvou nádvoří. Na severozápadní straně stojí dvoupatrový trojkřídlý palác, stavebně související s kaplí. Z paláce vystupuje okrouhlá věž, do nádvoří se otvírá arkádami na hranolových pilířích. Na jihovýchodní straně je nevelké nádvoří s hranolovou věží nejstarší částí hradu. V paláci zachovány gotické architektonické články (ostění), rovněž v kapli zbytky gotické úpravy. Nejvýznamnější je tzv. rytířský sál.

foto
Pohled na břitovou věž hradu Veveří u Brna

foto
Ivan kontroluje lana a výstroj, aby se sám jako první spustil dolů...

foto
Objevitelské nadšení nahnalo Ivana do šachty, co spatří u jejího dna?

foto
Následovala Jitka, která má již s podzemím také své zkušenosti

foto
Po Jitce sám pan Chosse si nemohl nechat ujít ten pohled...

foto
To je on: pohled do objevené chodby i s klenbou!

foto
Pohled k podlaze chodby - půl metru vody...

foto
Pan fotograf rovněž nadšen a rozrušen tímto úžasným objevem

foto
A další nadšenec neváhal sestoupit ke staré původní štole

foto
Jedna z více nalezených kleneb v podhradí, nyní zasypaných chodeb

foto
I v této skulině je vzadu vidět klenba, a pod ní...

foto
Takových propadů je po svahu pod hradem více, tento je však evidentní - do chodby

foto
Tom s přítelkyní v místech, kde bývá hladina brněnské přehrady, nyní vypuštěné

foto
Pod hradem byla jednou jedna studánka... A on to byl možná dříve zásobovací vchod...

foto
Vchod do hledané Agarthy - ztracené podzemní říše, by mohl vypadat i takto

foto


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)