2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Hrad Veveří a chodby (deník Rovnost)

Deník Rovnost, článek Miloše Šenkýře z 10.10.2003, str.13: "Díry? Podpisy hledačů pokladů"

Desítky děr ve stěnách denně šokují návštěvníky hradu Veveří. Odpovědí na dotazy po původu otvorů je úsměv - nejde o statické sondy, ani o nekvalitní zdivo. Jde o stopy po hledačích bájných pokladů.

"Kde zněla stěna alespoň částečně dutě, hned se našel někdo, kdo tam hledal pověstných dvanáct stříbrných apoštolů a zlatou sochu Krista," vysvětluje kastelán Petr Fedor. V jednotlivých místnostech tak jsou rozbourané komíny, za své vzaly zazděné dveřní otvory a vybourány jsou také další dutiny, například mezi stěnami dvou budov. "Bude to spousta zbytečné práce všechny tyto úpravy nahradit," připomíná kastelán.

Svůj rukopis nechali také hledači tajných chodeb. Průvodci se prý pravidelně setkávají s návštěvníky, kteří líčí, jak kdysi lezli v chodbách mezi hradem a blízkou kaplí či dokonce do sousední Veverské Bítýšky. "Mnoho lidí prý na vlastní oči vidělo chodbu vedoucí do cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Předklášteří, odkud má vést spojka do Doubravníka a odtud na Pernštejn," doplňuje správce hradu, jemuž však prý ještě nikdo nebyl schopen údajně existující vstupy do podzemí ukázat.

Odborníci považují existenci chodeb za vysoce nepravděpodobnou - středověká technika by vyžadovala v tvrdé veverské skále úsilí a nasazení srovnatelné se stavbou monumentálních staveb. V některých částech by museli udělat geniální inženýrská díla při podchodu písčitých usazenin pod Svratkou.

Jediným skutečně existujícím průchodem je chodba pod nádvořím, která kdysi spojovala dva přemyslovské paláce a posléze umožňovala průchod z hlavního paláce na obě strany svahu hradu. Průchod zůstal zachován, ale je zavezen odpadky a na jedné straně opět zastříkaný všudypřítomným betonem.

Debaty o existenci podzemních chodeb a tajemství utnuly práce v podzemí v sedmdesátých letech, kdy v rámci zpevnění statiky dovnitř dělníci načerpali tuny betonu. Ten část podzemních místností pod hlavním palácem zcela zaplnil a zbývající pokryl tlustou krustou. Jedinou podzemní prostorou, která se podobné úpravě vyhnula, je někdejší hradní ledárna, v níž dokonce zůstaly někdejší háky na uzené.

Tolik článek Miloše Šenkýře (Rovnost).

Asi vás zajímá náš názor. Jednoznačně odsuzujeme jakékoliv bourání zdí, když existují šetrnější alternativní metody, nehledě na ničení historických hodnot památky, určitě bez vědomí kompetentních. Co se týče chodeb, bylo zajímavé, povídat si s několika pamětníky. Z hradu mimo jiné existovala odtoková štola pro vodu, jejíž vyústění je dávno zaplaveno hladinou nynější přehrady. Odtokový systém musela mít i zmíněná ledárna, což se obyčejně rovněž řešilo nějakou klenutou štolou, která musela být kvůli čištění průlezná. I kolem jiných věcí se pamětníci rozpovídali, o čemž ještě není zralá doba se tu rozepisovat a zahrneme je do naší chystané publikace.

Velmi rádi však přivítáme a můžeme zkonfrontovat další osobní svědectví lidí, kteří zde o chodbách věděli, nebo je dokonce prolézali, protože tu jde o unikátní technické a stavitelské památky, které by mohly být velikou atrakcí pro turisty a pomoci záchraně našeho hradu Veveří i finančně.

Pokud tedy o něčem víte, kontaktujte nás prosím.

foto
Zasypaná chodba pod hradním nádvořím (Tomáš Hájek - Rovnost)

foto
Návštěvníci prochází kolem jedné z vybouraných zdí (Tomáš Hájek - Rovnost)

foto
Zatím bez komentáře


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)