2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Vranov nad Útěchovem

Byli jsme pozváni kamarádkou Katky do Vranova (severně nad Brnem, nad Útěchovem), abychom tam proměřili a detekovali případné pokračování prostor jednoho klenutého sklepa, a upřesnili situaci ohledně původních studní.

Já pomocí virgule, a Tom pomocí kyvadla jsme shodně detekovali pokračování původní chodby směrem pod stráň. Majitel objektu nám potom potvrdil, že za tamějším kostelem, někde za náhrobky byl vstup do chodby vedoucí až na Nové dvory, a že on sám skutečně do té chodby lezl jako kluk a nyní před pár lety že vstup zadělali kvůli dětem.

Netrvalo ani pár minut a už jsme mířili k onomu kostelu, Mariánskému poutnímu místu. Překvapila nás velikost a majestátnost a nádhera tohoto objektu, kostela spojeného s novým "duchovním centrem". Toto centrum zde vyrostlo na místě původního paulánského kláštera ze 17. století, jež byl zbořen za císaře Josefa II. roku 1784, který nová stavba prý věrně kopíruje.

Další chodba měla vést pod jedním současným poklopem vedle kostela. Obcházeli jsme jej tedy a skutečně chodbu na jihovýchodní straně detekovali, protínala poklop, nebylo jej však čím otevřít, neměl ani otvory. Potom jsme vstoupili do hlavní chrámové lodě, kde nás okamžitě po vstoupení praštila silná pozitivní energie, jinak se to vyjádřit nedá. Při procházení lodí jsme místy detekovali podzemní prostory - krypty. Potom jsme prošli klidným místem s náhrobky za kostelem - jakýmsi hřbitůvkem, odkud snad ona chodba měla vésti, ale nebyly zde po ní ani stopy. Zde jsme vstup díky okolnostem nedetekovali, ale dálkově jej nyní přibližně vnímám, jistě se tam ještě vrátíme, byl by to další podstatný důkaz pro všechny skeptiky. Pro nás je již důkazem to, že nám existenci chodby potvrdil onen majitel domu, vzhledem k přátelskému vztahu důvěryhodný.

Hřbitůvek se nachází za kostelem u původního kláštera, ze kterého zůstaly staré klenuté podzemní sklepy a rozsáhlé prostory. Katka s Tomem měli štěstí, že si troufli nahlédnout do dvora nového "duchovního centra" a dali se do hovoru s příjemným mladým věřícím, který patřil do současného duch. centra a pobýval tam. Ten nám pak nadšeně ukázal všechno původní podzemí, nacházející se ve druhém suterénu.

Úžasný byl i vstup z domovní chodby do těchto sklepů. V rohu pod oknem byly totiž přiklopené úzké padací dveře, zavěšené na funkčních kladkách s klikou, neboť byly samotné těžké. Po otáčením kliky se navíjelo lanko a dveře ve funkci poklopu se začaly zdvihat. Naskytl se nám velmi lákavý pohled na úzké schodiště, klesající dolů do 1. suterénu. Prošli jsme novějšími sklepy sloužícími jako dílna pro údržbu, a na konci místnosti vidíme další padací dveře a pod nimi kamenné schodiště do 2. suterénu, do klenutých prostor z kamene. Z obdelníkové místnosti byl další průchod do ještě nížeji položeného klenutého sálu, radost pohledět.

Rozhlíželi jsme se po těchto klenutých prostorách a po pravé straně jsme viděli dole ve stěně klesající klenbu, což byl rozhodně ještě sestup do ještě nižších prostor, nyní však zasypaný.

V těchto prostorách jsme zavedli řeč i na duchovní témata a dozvěděli se o řádu Paulánů zde působících, že na pomyslném těle církve tvoří ono srdíčko a snaží se pěstovat a šířit lásku na věřící i ostatní lidi.

Děkujeme za jejich vstřícnost, i lásku, která celým místem skutečně prosakuje.

Historie Vranova:

První zmínka o Vranově pochází z roku 1365, kdy příslušel postupně k panství Ronovskému, Novohradskému a Pozořickému. Podle legendy zde Vilém, moravský zemský maršál, po nabytí zraku z vděčnosti za zázračné uzdravení postavil kostel.

V roce 1562 je ve Vranově doložena existence dvou kostelů: kostela Matky Boží a farního kostela svaté Barbory. Kostel svaté Barbory byl v 18. století zbořen pro zchátralost.Na místě kostela Matky Boží z roku 1240, bylo v první polovině 17. století započato se stavbou nového barokního kostela Narození Panny Marie s hrobkou rodu Liechtensteinů, zbudovanou v 1/2 19. století.

Ke kostelu náležel i klášter řádu sv. Františka z Pauly, s velkou klášterní zahradou. V důsledku josefínských reforem byl klášter r. 1784 přechodně zrušen, později byl vrácen svému účelu a v současnosti tu řád Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly buduje rozsáhlý objekt pro poutníky a kněze - "Mezinárodní duchovní centrum".

Vranov je už od 15. století známým poutním místem. U kláštera a u okolních cest byl postaven soubor sakrálních staveb jako například boží muka, kapličky a další drobné památky.

foto
Tom se ptá kyvadla na prostory za zdí

foto
Zde se dělí původní část chodby a novější dostavba sklepa

foto
Kostel ve Vranově

foto
Pohled do chrámové lodě, místo, kde nás praštila energie

foto
Pohled ze hřbitova, někde odsud vedla chodba do Nových dvorů

foto
Padací dveře s kladkou, vstup do suterénu starého kláštera

foto
Detail na kladkový systém s klikou

foto
V prvním suterénu další padací dveře

foto
Chosse se tam už nedočkavě hrne

foto
Jsou to již opotřebované schody, co asi vše pamatují?

foto
V 2. suterénu první pohled vpravo, a hned další překvapení

foto
Klenutý sestup ještě někam níž, nyní zasypaný!

foto
Vzadu zasypaný vstup do dalších původních částí v podzemí kláštera a kostela

foto

foto

foto

foto

foto

foto
V klášteře, jak bylo zvykem, si víno vyráběli svoje

foto
Historická rytina, záběr na celý komplex

foto

foto

foto


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)