2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Výpustek – jeskyně s krycím názvem Dinar

Členové naší brněnské společnosti byli pozvání na exkurzi do dlouho utajované a střežené jeskyně Výpustek.

Proto jsme se rozhodli umístit záběry z dlouho utajovaných prostor na internet, aby i ostatní, na něž se nedostalo nebo nemohli při dni otevřených dveří se exkurze zůčastnit, mohli prostory rámcově shlédnout a doufáme, že to není v rozporu s ničím, mohli jsme fotografovat v přítomnosti průvodce cokoli. Dále zpracované materiály vyplývají především z výkladu kompetentního průvodce, několik informací a citací je převzato z knihy Ladislava Lahody "Tajnostmi podzemí".

Bylo nám potěšením konečně si v roce 2003 moci prohlédnout tyto prostory, neboť dosud se nám o tom mohlo jenom zdát. Obestavěný vchod do jeskyně a do zbudovaného systému krytů byl nepřetržitě vojensky střežen od roku 1961 a nikomu se nemohlo podařit, aby získal dovnitř přístup.

Od pradávna známá jeskyně o rozloze 4 km chodeb ve třech patrech s rozlehlými dómy měla natolik strategické umístění, že její prostory byly zneužity jako sklady, potom se tu měla budovat továrna a nakonec tu byl vybudován systém krytů.

Od roku 1931 prý plánovala armáda zřízení skladiště chemických otravných látek a úpravné práce byly zahájeny až roku 1937. Němci pak začali aktivněji využívat její prostory až roku 1944, byly tu vybetonovány podlahy a v jednom dómu postavena uhelná kotelna s litinovým komínem proraženým až na povrch skály. Kotle ohřívaly přes výměníky vzduch, dále vedený pod podlahami teplovzdušnými kanály. Proti kapající vodě byly prostory zastřešeny dehtovou lepenkou přehozenou přes dřevěné trámy zavěšené na drátech od stropu jeskyně. Osvětlení tu bylo pouze nouzové a pamětníci vypráví, že tu stovky lidí pracovali téměř poslepu ve dvou směnách, do jeskyně chodili pěšky a na cestu si svítili loučemi. Koncem války továrnu zapálili ustupující němečtí vojáci, zařízení si pak odvezla ruská armáda a zbytek převzala roku 1946 Zbrojovka Brno.

Po válce si mohli odvážlivci začazenou jeskyni prohlédnout, ale vzápětí ji opět zabrala armáda, od roku 1961 do roku 1967 tu vojáci ČSLA vybudovali záložní velitelské stanoviště chráněné proti negativním vnějším účinkům zbraní hromadného ničení. Jeskyně má velmi výhodnou pozici, protože do údolí k jejím vchodům netrefí žádné dálkově řízené střely a mocnost skalního bloku nad prostorami spolehlivě chrání i při dopadu a výbuchu bomby až třicetikilotunové atomové bomby. Krycí název pak byl „Zdravotní sklad – pobočka 05 Brno – Křtiny“.

Před rokem 1989 se objekt zalíbil Komunistické straně Československa, ta uvažovala o možnosti schování jejího ústředního výboru v případě potřeby. Po roku 1989 jeskyně zůstala armádě jako přísně tajný objekt zvláštní důležitosti.

Areál působí v hlubokém Křtinském údolí jako rekreační středisko. Šedivý plech s tabulkami Vojenský objekt naznačuje něco jiného. Za neprůhledným oplocením je další plot, koridor pro stráže, signální plot, televizní kamery, perimetry, infrapaprsky a reflektory, mezi bílými budovami vykukují železobetonové strážní bunkry. V budovách měli vojáci vytápěné pokoje, jídelnu, bazén, saunu, oplocená sportovní hřiště.

Vstupujeme do podzemí. Procházíme šedé a zelené pancéřové dveře, místnost s odmořovacím zařízením a přes tlakové uzávěry vcházíme do několik set metrů dlouhé lomené chodby s ubytovacím sektorem, řadou pracovních kójí se stolkem, lampou a polním telefonem, větší velitelskou kancelář s nástěnkami, skládacími stoly, místnost s dálnopisy napojenými na dálkový vojenský podzemní kabel. Na hlavním panelu ústředny vidíme řady propojovacích svorek pro desítky kabelových linek. Tlakovými dveřmi vcházíme do jeskynní chodby v níž je betonový objekt vestavěn. Pokračujeme místností vzduchotechniky s bojovými filtry a zásobami kyslíku, následuje jídelna a ošetřovna, umývárna, a vycházíme pancéřovými dveřmi do velikých prostor jeskyně s betonovou podlahou. V bočních chodbách zůstaly zabetonované základy strojů, rezavé zbytky zařízení, v další kaverně stojí velké lodní motory Škoda, dosud plně funkční záložní zdroje energie, v nejdelší chodbě si vojáci zřídili střelnici a na konci sálů je automobilový výjezdový tunel na povrch. Všude množství vybledlých nápisů na stěnách, i zazděných průchodů do kilometrů dalších jeskynních prostor, také poklop do hluboké krasové propasti z níž se dosud čerpá užitková voda.

Armáda v roce 2001 odvezla nejdůležitější zařízení a střežený objekt odtajnila a předala k dalšímu využití civilnímu sektoru a tak tu na speleology po mnoha desetiletích čekají možnosti dalších objevů… V roce 2003 zde byl „den otevřených dveří“ pro širokou veřejnost, ta v hojném počtu využila možnosti a více než tři tisíce osob bylo provedeno a seznámeno s prostory a jejich historií, silnice Křtinského údolí byla ucpána parkujícími automobily a nekonečnou frontou zvědavých lidí a příjemnější možností bylo pozvání k osobní prohlídce prostor s odborným výkladem a také časem na detekování dalších pravděpodobných prostor pomocí virgulí. Byli jsme překvapeni, kolik prostor tu ještě navazuje.

Objekt má být roku 2004 předán správě Technického muzea v Brně, a tak lze předpokládat zachování a rozumné využití všech objektů.

Aktualizace:

Server Blansko.cz uvedl 26. října 2007:

Brány Výpustku, jeskyně zařazené pod Správu jeskyní Moravského krasu v Blansku, se do zkušebního provozu otvírají právě dnes 26. října. Jeskyně bude pro návštěvníky otevřena v listopadu a prosinci denně s výjimkou pondělí a vánočních svátků od 8.20 do 14.00 hodin.

V rámci cca 500 metrů dlouhé prohlídky si návštěvníci prohlédnou unikátní 200 metrů dlouhý, dříve přísně tajný podzemní kryt, odkud vyjdou do vlastní jeskyně, kde se seznámí s její bohatou historií – od jeskynních medvědů, přes působení armád a německou zbrojní výrobu až po dnešek.

Vstupné je stanoveno následovně: dospělí 80 Kč, důchodci 60 Kč, slevy 40 Kč. Bližší informace můžete najít na webových stránkách www.cavemk.cz. Objednávky a rezervace je možné provádět e-mailem vypustek.rezervace@caves.czc nebo telefonicky na 516 439 111.

V lednu a únoru 2008 bude jeskyně Výpustek pro veřejnost uzavřena. V této době zde proběhnou další technické úpravy a jeskyně bude upravena jako bezbariérová. V březnu 2008 bude v jeskyni zahájen normální turistický provoz.

Výhledovým záměrem SJČR je zřídit v jeskyni a přilehlém areálu expozici „Člověk a jeskyně“, která by představila návštěvníkům využívání jeskyní člověkem od paleolitu po současnost a postupně rozšířit návštěvní okruh o další, dosud nepřístupné části jeskyně.

Jiří Hebelka, vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu

foto
Plán jeskyně Výpustek z roku 1920

foto
Vstupujeme pancéřovými dveřmi do betonových tubusů vybudovaných v chodbě jeskyně

foto
Procházíme lůžkovou částí a různými pracovnami

foto
Boční východ nás vyvádí do jeskynní chodby vně tubusu a všímáme si, jak je betonový tubus chráněn foliemi proti stékající vodě, a pokračujeme dále, Pavlínka s Katkou, i ostatní, zvědavě nahlíží do každé místnůstky, je tu využitý každý prostůrek

foto
Telefonické ústředny

foto
Detail rozvodů ústředny

foto
Další chodby a místnost s filtry vzduchu

foto
Další filtry a prostory

foto
Vycházíme ze série propojených tubusů do prostor jeskyně, v betonové podlaze jsou teplovodní kanály vedoucí i pod tubus

foto
Další a další zákoutí původní jeskyně

foto
Strojovna s agregátem záložního zdroje energie a pohled do výjezdového tunelu z jeskyně

foto
Stará kotelna, odtud se rozváděl horký vzduch k temperování prostor jeskyně a tubusů

foto
Výstupní tunel

foto
Oplocený objekt s koridorem pro hlídací službu a přístroje, kamery, infrazávory

foto
Objekt vystavěný před vchod do jeskyně

foto
Ještě několik záběrů od jiných fotografů

foto

foto
Koridor mezi ploty pro stráže

Existují přesné 3D modely vnitřních a veknovních prostor, které nádherně zpracoval Jan Kamenický a publikoval ne webu Geospelosu, odkaz sem někdy přidám.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)