2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Praha: Vyčištěné podzemí Chvalské tvrzeText a foto: Kamil Pokorný, 2006
Na území naší země není mnoho tvrzí, které by měly zachovalé a přístupné podzemí. Chvalská tvrz (přestavěna na zámek) v Horních Počernicích v Praze tvoří světlou výjimku, protože její podzemí je nejen zachovalé, ale i dobře přístupné a momentálně i vyčištěné a vyklizené v souvislosti s pozvolnými stavebními úpravami celého objektu.


V případě této tvrze lze hovořit o štěstí, protože ještě před několika lety se nacházela minulým režimem ponechána v dezolátním stavu včetně proděravělých střech a nezdálo se nadějné, že by někdo začal do tohoto velikého objektu investovat stamiliony. Letos na podzim, v roce 2006, je tu již čirý ruch a dělníky se to místy hemží. Střecha je již nová, byť do ní zatéká nedobrou pokládkou a volnými mezerami.

Když jsem Chvalskou tvrz opětovně navštívil s Karlem Pokorným, střecha i stavební ruch nás potěšil, i to, že jsme mohli bez obtíží proniknout znova do systému renesančních sklepních prostor, navíc pěkně vyklizených, i do těch nižších a snad starších, tesaných v pískovcovém podloží, včetně záhadné vysoké místnosti, pravděpodobné lednice, do níž je vytesáno několik strmých a vysokých schodů. Chystal se den otevřených dveří a prostory byly nádherně nasvíceny halogeny, takže jsme mohli prohlédnout každý kout a ujistit se o nereálnosti mnohých bájí o pokračujících podzemních chodbách: všude se nachází rostlá skála pískovce.

Karel se úpěnlivě rozhlížel po všech koutech, zkoušel podlahy, zda jde o hlíněné, nebo tesané v pískovci, a zda lze vyvrátit možné původní klesání a sestupy nebo pokračování do dalších neznámých prostor. Bylo totiž publikováno několik názorů, že existují písemnosti pojednávající o pokračujících chodbách mimo objekt tvrze. Po shlédnutí prostor a zjištění, že budou ještě tento týden přístupny veřejnosti, jsme informovali naše pražské kolegy, aby se mohli rovněž podzemím projít a potěšit.

Zdejší podzemí, i v blízké ulici, je velice zajímavé, popis našeho předcházejícího průzkumu ponechám na kolegovi ze Speleoklubu Kladno, který to podrobně popsal na jejich stránkách, viz: www.montanya.org

Unikátní záběry z nedaleké odvodňovací štoly a našeho předchozího průzkumu někdy také přidám. Další podrobnosti se dočtete po (snad) květnovém vydání naší, s Karlem společně, připravované publikace: Odkrytá tajemství podzemních chodeb. O této publikaci a možnosti jejího získání, budu na našich stránkách potom informovat.

Několik orientačních záběrů:

foto
Původnější podoba objektu.

foto
Přední pohled na Chvalskou tvrz

foto
Boční prostora, ale bez pokračování:

fotofoto
Malý otvor ústí do protějšího sklepení a je snad i novodobý.

foto
Pod schodištěm udusaný, ale skalní povrch

fotofoto
Sestup ještě níže do druhého, již tesaného suterénu.

foto
Vstup k prostoře považované snad za lednici je vlevo

foto
Vpravo lednice, následuje pohled do ní:

fotofoto
Příkré schody do lednice, zadní puklinou by odtávaly ledy? Jiný odtok není.

foto
Vlevo výstup schodištěm do prvního suterénu.

foto
Zděné a kamenné rozměrné prostory

foto
Současná vstupní chodba podél paty křídla tvrze

foto
Detail vyzdívky v pískovci

foto
Podpírající klenební pas v prostoře před lednicí

foto
Větrací komín za klenebním pasem

foto
Boční místnost rovněž zklamala

foto
Kája u zamknutého poklopu násypky do sklepů rozmýšlí, zda je to ona

foto
Vyztužené klenby dvora objektu tvrze

fotofoto
Odezděný otvor k původnímu, nyní neexistujícímu schodišti do sklepení

foto
Pohled na tvrz jakoby ze zadní strany dvora

foto
Pískovcová skála všude v okolí... Co vše skrývá?Historie této tvrze přestavěné na zámek:

Chvaly
Prvně jsou zmiňovány v zakládací listině Vyšehradské kapituly z roku 1088, avšak první osídlení dle archeologických nálezů se datuje do mladší doby kamenné (3000 př. n. l.).
Chvalská tvrz
Na místě dnešního dvoukřídlého zámku s kostelíkem stála dříve gotická tvrz (prvně zmíněná r. 1428) vystavěná pražskými měšťany na pískovcové skále, později v 16. stol. byla rozšířena v renezančním slohu. Od roku 1652 patřila jezuitské koleji. Byla přistavěna kaple sv. Anny. Po požáru r. 1734 byla tvrz přestavěna na zámek v renesančním duchu s pozdější barokní úpravou. V roce 1995 byla založena nadace Chvalského zámku a mezi první investice byla zařazena oprava střech, jež byly v roce 2004 položeny.

Pověsti:

V okolí obce Chvaly (dnes součásti Horních Počernic) od nepaměti sídlí ohnivá žínka. V dávných dobách strašívala pocestné a občas zapálila stodolu sedlákovi, který se o ní neuctivě vyjádřil. Když však v roce 1734 zapálila tvrz Chvaly patřící jezuitům, nastaly jí krušné časy. Svěcená voda na ní sice neplatila, ale vzdělaní jezuité neváhali vyhledat ve svém archivu zaříkávadla pocházející ještě z dob druidů. Otci Matyášovi se podařilo Ohnivku zhasnout.
Nešťastná ohnivá žínka slíbila, že již nebude škodit a ohně bude dělat jen pro zábavu. Otec Matyáš ji tedy opět zapálil, ale pro jistotu začaroval pramen zvaný Chvalka. Vodou z tohoto pramene je možno ohnivou žínku opět zhasnout, kdyby nedodržela svůj slib.

Kontaktujte nás, pokud chcete do nějakého podzemí se podívat v lokalitách jižní moravy, Brna a Prahy. Zejména, máte - li auto a místa v autě.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)