2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Podzemí usedlosti Cibulka v Praze 5Text a foto: Kamil Pokorný, červenec 2006
V Praze 5-Košířích stojí uprostřed rozsáhlého anglického parku starobylá usedlost Cibulka s několika hodnotnými sklepy. Dříve romantické zákoutí je však dnes spíše noční můrou místní radnice i okolních obyvatel. Budova se rozpadá a bezdomovci přebývají i v okolním parku.


Toto místo jsem se rozhodl navštívit na základě doporučení a tipu - odvysílaného dokumentu v TV, který popisoval podivné jevy v těchto místech, mimo jiné tu měl zmizet jistý pán a když mu žena již dávno zhotovila pomník, po roce se opět v usedlosti objevil a o časovém posunu nic nevěděl. Mne však lákal především záběr na vstup do podzemí.

Usedlost je v žalostném stavu. Střechu na několika místech provizorně zakrývá dehtový papír. Věžička s odtrženým bedněním, zazděná okna v přízemí a na bráně velký kovový zámek - to je dnešní podoba kdysi známé košířské usedlosti Cibulka. Areál je sice provizorně oplocen, to však nijak nabrání místním bezdomovcům, aby nocovali v několika přilehlých pavilonech. V jednom se ozval štěkot psa, když jsme procházeli okolo vchodu - pod slunečními hodinami. A v zadní části, tedy vpravo od dolní brány, byly za plentou vchodu rovněž slyšet pohyby.

Tento soubor oobjektů působil podivně. Kdo je podobně citlivý, tuší co mám na mysli, když popíši silný chlad a mražení v zádech nebo pocity, že se na vás někdo dívá a nejste sami. To se dělo i v místech, kde byly prostory těsnější (například klenutý sklep) a nebo v místnostech, kde nikdo nebyl a ani se nemohl tedy dívat. Pocity, kdy vás napadne, že tu asi nejste zrovna vítaný host, že rušíte zdejší ponurou a potemnělou atmosféru, kde jakoby se zastavil čas. Až na vrznutí některých dveří se tu v podstatě nic "zjevnějšího" nedělo, ale přesto pobyt zde nemohu pocitově zhodnotit jako poklidný a normální, spíše paranormální. Tuším, že by tu nebylo příjemné nocovat,ani by se člověku nechtělo ve zdejších celkových vlivech celou noc pobýt. Pokud by však někdo dobře ozbrojen chtěl, vcelku tomu nic nebrání, aby v prostorách usedlosti pobyl, dokud to zchátralý stav dovoluje. Dobrodruzi, využijte příležitost...

O mnoho lépe na tom není ani okolní park. Umělá jeskyně, zvaná Dantovo peklo (proč asi?), je dnes v žalostném stavu a sochu bohyně Diany už nezdobí plastiky psů, které zničili vandalové. Jedinou téměř nepoškozenou stavbou tak zůstává rozhledna připomínající hradní věž.

Cibulka a přilehlý park byly vybudovány po roce 1817. Jméno je pozůstatkem existence rodu Cibulků z Veleslavína, která v těchto místech měla v 15. století vinice. Původně se usedlost skládala ze zámečku a z hospodářského dvora a celý park byl vyzdoben různými altány a dalšími romantickými kuriozitami. Park byl od svého vzniku volně přístupný.

K nejzajímavějším objektům v areálu patří bezesporu tzv. čínský pavilon, původně vyzdobený sochami v čínském stylu a ověšený zvonky, které ve větru hrály. Další kuriozitou býval altán se sochou Diany, který měl vyjadřovat tehdejší obdiv k antickým ideálům. Tento objekt byl zbořen kolem roku 1970. Poslední zajímavostí, díky shodě víceméně šťastných náhod zachovanou do dnešní doby, je umělá zřícenina - napodobenina trosek gotického hradu s věží, z níž je vynikající výhled na Motol a na celý park Cibulka.

Cibulka v dnešní podobě, to jsou jen žalostné trosky dávající tušit někdejší krásu a výjimečnost celého komplexu. Zámeček je v tristním stavu - v minulých letech sloužil jako sklad potravin a zeleniny, což se nesmazatelně zapsalo do jeho "tváře". Místo toho, aby byl opraven, chátrá teď již zcela samovolně, bez "pomoci" zelinářů... Jeho nynější podobu zachycují fotografie, které byly pořízeny v březnu, aby vynikly samotné stavby nezastíněné listy okolních stromů. Není ani známo, kdo je vlastně majitelem celého objektu - proto se k němu bandy sprayerů či docela obyčejní vykradači chovají podle hesla "kde není žalobce, není soudce".

Tento ztracený svět svědků dávných (nebo nepříliš vzdálených) let jako by se každý den propadal dále do neznáma. Škoda, že úcta k památkám vytvořených našimi předky nepatří k vlastnostem, jimiž by se náš národ mohl pyšnit...

Poblíž sochy Dia pod příjezdovou silnicí ústí dešťová štola ze statku Cibulka, která je nad křižovatkou lesních cest zborcená. V rámci současných oprav parku tato štola nebude obnovována - voda poteče otevřeným korytem.


Několik záběrů pro představu:

foto
Přicházíme bujnou vegetací

foto
Největší z budov statku

foto
Fotím a ozval se štěkot psa zevnitř..

foto
Zde je klid, tak najdeme sklepy..

foto
Vstupů je tu několik, má to své kouzlo

foto
když nevíte, co a kdo vás tam čeká:)

foto
vida, že by sestup do podzemí?

foto
bude toho zde více

foto
sklepy s široce valenou křížovou klenbou

foto
nádherné klenby

foto
a kamenné pískovcové zárubně

fotofoto

foto
Padá tma, ještě obcházíme objekt

foto
zimní záběr na budovy a věž

foto
Sluneční hodiny jsou také evidovány jako památka

foto

foto
Blízká rozhledna

Nezmizel jsem,ani díky zdejším přežívajícím existencím, ale pocity tu byly tísnivé, negativní a nepříjemné, možná toto téma ještě doplníme ale prozatím návštěvu těchto objektů nedoporučujeme, abyste si "neodtahali něco na zádech sebou". Jsou zkrátka místa nečistá a negativní a má to své příčiny a ty volají po nápravě.


Kontaktujte nás, pokud někde straší a pokud víte o starých usedlostech a hospodářstvích, tvrzích a pivovarech, sklepech a krytech, na oplátku provedeme jinými, nejen v Brně. Děkujeme.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)