2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Praha: Podzemí u zámečku v Šáreckém údolíText a foto: Kamil Pokorný, listopad 2006
Letošní nádherný dlouhý podzim se chýlil ke konci. Dával to najevo silný vítr, když jsme se rozhodli při mém pobytu v Praze, že s Karlem najdeme a prozkoumáme jednu z opomíjených záhad pražského podzemí: podzemní štolu u zámečku Jenerálka.


Nedávno baptisty opravený malebný zámeček Jenerálka se nachází ve východním cípu Dolní Šárky. Karel si vybavoval dobu, kdy po dlouhá desetiletí byl zámeček na rozpadnutí (co v té době nebylo?) a kdy ještě s klukama prolézali jeho rozsáhlá sklepení a podzemí, protože areál byl přístupný a prázdný.

Dnes se u objektu zámku nachází recepce, oplocení, a tak se pokusíme návštěvu jeho členitých sklepení domluvit někdy příležitostně. Dnes totiž bažíme po podivné štole, jejíž původ (pravděpodobný z války) a zejména účel, jsou zcela nejasnou záhadou pro všechny interesované a žádné dokumenty se dosud nenašly.

Šárecké údolí je známé svými možnostmi dlouhých procházek a projít jej celé, zabere s přehledem celý den. Podzemních prostor a objektů se tu nachází povícero. Je to jedno z rozsáhlých přírodních chráněných území a jeho rozsah překvapuje nejednoho turistu: uprostřed Prahy za Dejvicema by tolik krásné přírody neočekával ani náhodou.

Konečně přicházíme pod skalnaté návrší, kde vyrůstá krásná stará bříza přímo u vchodu do temné štoly snad jako symbolické znamení vstupu. To už mám vytažený fotoaparát, světlo, a pořizuji záběry vstupu a nořím se do útrob kopce a fotím krásně barevné skalní stěny štoly, která vrtá hlavou mnoha lidem. Štola náhle končí čelbou, ale otázka je, kam měla pokračovat a proč na tomto místě. Karel už je u vchodu netrpělivý, pořídím poslední záběry a už se střídáme. Štola není tolik široká. Ale jednomu její profil stačí na příjemný pohyb akorát.

Pokud o této štole cokoli víte, prosíme, informujte nás.

Několik orientačních záběrů:

foto
Opravený zámeček ve světle podzimního sluníčka

foto
Čelní schodiště, mezi nimiž býval klenutý vstup

foto
Nedaleká záhadná štola pod břízou

foto
Je velmi fotogenická, stěny hrají barvami

foto
Pohled k východu ze štoly

foto
Karel vychází ze štoly později, pobyt v podzemí je mu vzácnější než nám.Historie:

Pod Nebušicemi - na předělu Divoké a Tiché Šárky - je malebná osada Jenerálka, kde před dávnými léty lovili muži diluviální zvěř. Za velikého moru v roce 1680 bylo na Jenerálce pohřbeno mnoho Pražanů. Zdejší zámeček si v malebném údolí vybudovali jako letní sídlo řeholníci ze Strahovského kláštera.

Původně zde stál hospodářský dvůr z konce 18. století, který byl v 19. století zcela novobarokně přestavěn. Za vlády Marie Terezie se v objektu na čas usídlil rakouský generální štáb. Hlavní budova má mansardovou střechu s vížkou. V polovině 19. století byl vlastníkem zámečku malíř A. Pipenhagen (1791 - 1868).

Pověsti:

K Šárce, která dnes leží na katastrálním území Dejvic, se váže známá pověst o dívčí lsti, které padl za oběť vladyka Ctirad. Kronikáři Dalimil a Pulkava kladou tuto událost do údolí lesa kousek za Břevnovem. Když byl prý Ctirad zbavován života, zaslechli lidé, jak se v tom místě chechtal dav čertů nad zlomyslností a proradností Šárky a proto prý dostalo dnešní Šárecké údolí své jméno. Nicméně základem názvu Šárky bylo spíše staročeské adjektivum šarý, dnešní šerý, takže Šárka bývala šerým či tmavým údolím. Nehledě na to, že osada Šárka se až do poloviny 14. století nazývala Újezdec.


Vzkaz doručen mailem:
Myslím, že štola na Jenerálce souvisí s průzkumem a težbou rudy na Červeném vrchu v 19. století. Po nálezu uhlí v okolí Kladna byly dělány i vrty na uhlí ve Vokovicích a Veleslavíně... Co se pamatuji, také se tam vždy chodilo na rande:) Pátrejte dál, mnoho zdaru! Helena Volavková


12/2007: Natáčíme s Českou Televizí dokument o této štole, vypravěčem a průvodcem bude náš čestný člen Jarda Hrouda.

Kontaktujte nás, pokud se chcete do nějakého podzemí podívat, především v lokalitách jižní moravy a Brna. Zejména, máte - li auto a místa v autě.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)