2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Jenštejn - chodby z rybníku

Především našim kolegům z Prahy nedají spát knihy pana M. Štrauba o chodbách vedoucích od Proseku až do Mladé Boleslavi, a tak vznikl nápad, vydat se postupně ve stopách pana Štrauba po nalezených "fragmentech" původních systémů chodeb a objektivně posoudit jejich reálnost. Jsme vděční za každý zajímavý typ a pan Štraub jich ve svých knihách uvádí požehnaně a pan Vydra mnohé detekuje svojí virgulí - "vydrulí". To je příliš lákavé sousto pro nadšence našeho formátu, ono kdyby se to potvrdilo, takové dlouhé podzemní spojení, tak by to skutečně rarita světového formátu (jak popisuje pan Štraub v knížce) asi byla!

Pan Štraub popisuje ve své knize (zkráceno):

Později jsme Jenštejnu vyrvali další kus tajemství v podobě dvou podzemních chodeb. Jednu pan Vydra zaznamenal ihned na okraji Jenštejna, jak míří do hlavní chodby mezi Prosekem a Starou Boleslaví, druhou jsme objevili společně. Šlo o známou jeskyni u vodní hladiny Jenštejnského rybníka naproti uličky V Katovičkách, o které jsme před lety uvažovali, že vede do Vodní jeskyně ve Vinoři...

...S místním kronikářem, p. Kovandou, jsme přešli po cestě k většímu rybníku, kde v protějším svahu u samé vodní hladiny zel otvor. Byl to vchod do chodby, kdysi údajně ústící za jezírko v zámeckém parku ve Vinoři. Nejspíš se měla spojovat s chodbou, kterou jsme v 60. letech prošli, ale asi po dvanácti či patnácti metrech končila umělým závalem, stejně jako ve Vinořské Vodní jeskyni. Teprve nedávno jsme s Vaškem vyslechli vyprávění o tom, jak za II.světové války němečtí vojáci vytahovali z jeskyně u rybníka železná vrata.

Kronikář Václav Kovanda přerušil mé myšlenky: Jako kluci jsme se do té jeskyně naproti plavili v neckách. Bylo to pro nás dobrodružství.

Tolik pan Štraub ve své knize Tajemství podzemních chodeb, str. 95 a 99.

Využili jsme jarního víkendu, kdy se v Jenštejně vypouštěl rybník. Právě ten rybník, o němž pan Štraub, i místní kronikář pan Kovanda popisuje, jak do rybníku ústily chodby. Ve složení s Karlem Pokorným, Michalem Kořánem, jeho ženou Helenkou, Pavlem Přibylem a jeho přítelkyní Karolínkou jsme se rozjeli za Prahu do blízkého Jenštejna. Vzali jsme si holinky, pláště, rukavice, světla a sešli od silnice dolů k rybníku,kde nás přivítali místní a byli zvědaví, jak náš průzkum dopadne.

Postupně jsme spatřili tři ústí otvorů pod břehy rybníku. V prvním byla naplavenina až po klenbu a dále dle slov místního pána by případné pokračování stejně bylo přerušeno postavenou a napříč procházející kanalizací podél okraje rybníku. Pohlédli jsme tedy po nafocení prostory klenuté dutiny přes vypuštěný rybník a spatřili další, větší klenutý otvor v němž byla tma. Brodili jsme se bahnitým dnem k otvoru a první nedočkavci s nízkými holinkami se již hrnuli dovnitř. V zápětí však vycouvali, protože dno klesalo do měkkého bahna a v kalné vodě by záhy skončili po pás. Já měl holinky vysoké a tak nebyl problém, brodit se opatrně vodou s bahnitým dnem pod nízkou klenbou dále.

Chodba byla poměrně úzká a bylo nutno jít v předklonu, ve dvou místech byla zpevněna starší vyzdívkou včetně klenby. Pozvolna se lomila ve tvaru písmene "S" a na konci byla čelba se stejným povrchem, tedy stopami ručního ražení chodby, jako v přední části, tedy jednolité ukončení chodby, žádný zával, žádná zazdívka, a bohužel nutno konstatovat - žádné pokračování, a tedy, žádná spojovací dálková chodba. I přes nevábný zápach stojaté vody a nejisté bahnité měkké dno to byl zajímavý zážitek a jsem rád, že se mohlo jednoznačně prokázat zda šlo o pokračující chodbu alespoň v tomto případě. Maximálně to mohla být napájecí štola rybníku, u čelby na konci chodby byl náznak pramene. Závěr by tedy nepotěšil ani pana Štrauba, ale naděje umírá poslední a kdoví, jak to tehdy všechno vlastně bylo a kudy skutečné chodby vedly nebo nevedly. Do rybníku asi nevedly.

Odcházeli jsme bahnitým dnem rybníku zpět ke břehu a po levé straně si ještě všimli dalšího klenutého otvoru. Ten byl však zanešen bahnem a naplaveninou již v samotném ústí.

Budeme vděčni za další informace. Ověřoval zde okolí někdo alespoň virgulemi důkladněji? Ideální by bylo napříště se pokusit překonat naplaveniny a zbývající dvě štoly vyčistit, aby se i zde mohl učinit jednoznačný závěr.

foto
Karel Pokorný, Michal Kořán a místní pán se baví o možných chodbách ústících do břehů rybníku.

foto
Michal nahlíží do malého otvoru, zda dutina pokračuje dále.

foto
Nejlépe nám to ukázal až záběr digitálu, protože se dost dobře nešlo do otvoru sklonit bez ušpinění. Byl nízký. Záběr ukázal naplaveninu usazenou až po klenbu.

foto
Došli jsme bahnem k protějšímu otvoru, ten se zdá slibnější. Kája nedočkavě přešlapuje, kdo se tam odváží a co zjistí uvnitř.

foto
Zatím jsem udělal záběr z venku. Káju velice nadchl, protože je v pozadí vidět vyzdívka včetně klenby. Že by skutečně únikovka?!

foto
Helenka Kořánová už to nevydržela a brodila se kousek dovnitř. Záhy však dno klesalo a nebylo kam šlápnout na pevné místo, holinky zajíždí do měkkého a tak se Helenka vrací.

foto
Vybaven vysokými holinkami startuji prolézt a zdokumentovat chodbu, kam až to půjde.

foto
Vyzdívka končí a pokračuje chodba ražená ručně ve skále.

foto
V zápětí přicházím po několika metrech k další vyzdívce. Poukazuje na to, že někomu o zachování funkce štoly šlo a neváhal slabší místa kvalitně vyzdívat.

foto
Po další mírné zatáčce a několika metrech přichází zklamání: Čelba, konec této štoly!

foto
Vracím se tedy zpět a ještě fotím záběry k ústí štoly, když proti mě už se zvědavě řítí další holka do nepohody: Karolínka alias Kikina ze Speleoklubu Kladno.

foto
Ponechám jí nadšení, mineme se a opouštím tuto zajímavou štolu.

foto
To už nás vyhlíží Helenka, zda jsme v pořádku a zda tam nejsme "nějak dlouho".

foto
Nedočkavý je i Pavel Přibyl ze Speleoklubu Kladno a já mu sdělím, kam štola vedla.

foto
Pro útěchu mne alespoň nafotí (stejně přesvíceně:)

foto
A za chvíli neváhám fotit sličnou nožku Kikiny, která obětovala čistotu a pohodlí, aby také viděla, kam to vlastně vede.

foto
Ještě pohled na tolik slibné ústí štoly a odcházíme.

foto
Jen několik metrů vedle si všímáme podobné štoly, jenže ústí je plné naplavenin.

foto
Michal s Helenkou a jejich malým průzkumníčkem vychutnávají poslední metry bahna rybníku.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)