2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Karmelitánské katakomby v Praze

Text a foto: Kamil Pokorný

Nejrozsáhlejší pražské podzemní krypty se nachází pod chrámem Panny Marie Vítězné - 15 vzájemně propojených prostor, komor, v nichž se donedávna nacházely pozůstatky několika set mumifikovaných rytířů, šlechticů, opatů a měšťanů z let 1646 - 1760. Spočinul zde Jan Lev z Ersfeldu, vedle něho kněžna Polyxena, Barbora Valdštejnová, bratři karmelitáni a mnozí jiní...

O této kryptě napsal K.L.Kukla:

“Po kamenných stupních lze sestoupit do malé chudobné kaple, která tak jako široká chodba zaujímá místo pod presbyteriem, kam padá malými okénky sporý pasvit světla. V chodbě té jsou zazděny ve sklípkách nad sebou do zdí zaklenutých, rakve s mrtvolami dávných Karmelitánů. Na zdi, sklípek uzavírající, napsáno je černou barvou jméno každého zde pohřbeného mrtvého.. Chodba ta připomíná vzezřením katakomby starořímské... s 15 velkými sklepeními jež se táhnou pod lodí kostelní v hloubce závratné… V nesmírném společném hřbitově, největším v celé podzemní Praze leží několik set rakví, jež ukládány tam od polovice 17. století až do konce věku 18. Z největší části jsou rakve otevřeny a mrtvoly v nich tak zachovány, že v tvářích mnohých mužů žen i dětí rozeznáváme dosud zřetelně podobu, rysy i ráz obličeje…”

Samozřejmě, že i mne lákalo navštívit karmelitánské katakomby a proto jsem využil svůj pobyt v Praze před vánoci roku 2005 a vydal se do kostela Panny Marie Vítězné. Za hlavním oltářem, v místnosti s drobným prodejem, se vzadu nachází masivní dveře. Po schválení řádové sestry v zakristii, jsem byl upozorněn, že nevědí proč, ale že se stává, že někdy tam prostě světlo zhasíná. Pohotově jsem odpověděl, že jsem samozřejmě vybaven a mám i světlo vlastní. Na další milý dotaz, zda se tam nebudu bát, jsem povyprávěl, co jsme zvyklí prolézat. Poté několikrát cvakl starý zámek a já sestoupil do prostorné podzemní kaple.

Zaslechl jsem cvaknutí kliky dveří nad schodištěm a spokojen, že mne tu zavřeli na pospas vlastnímu osudu, namyslel jsem postup. Nejprve bude rozumné celý podzemní systém projít a udělat si obraz o jeho velikosti i z hlediska rozplánování nějaké té dokumentace. Ve světle žárovek jsem spatřil kamenný oltář, jinak prázdno, vyklizeno. Po obou stranách obdelníkové obetonované kaple vidíte zazděné dutiny s pravděpodobnými rakvemi za údaji o pohřbených. Data se pohybují mezi roky 1720 - 1760.

Pokračoval jsem dále do další prostory. Zde byla tma, ale mé přichystané vlastní světlo prozradilo na obou stranách opět pozazdívané rakve se starými nápisy jmen a letopočtů se symboly. Vstoupil jsem do třetí prostory, zde opět žárovka svítila a tak jsem přehlédl rozložené plastové šedivé rakve na straně jedné a rakve s průhlednými víky na straně druhé a nad nimi kříž.

Následovala zúžená, ale velmi vysoká klenutá chodba s postupnými výklenky – místnostmi, vesměs prázdnými. Přicházel jsem chodbou ke schodům vzhůru až pod položené kamenné víko. Další, a nebo původní vstup do krypty?

Odbočil jsem a obešel schody klenutou chodbou a ta mne přivedla do klenutého sklepa tvaru „T“. Dále to již nevedlo, ale instalovaná žárovka tu chvílemi pohasínala a tak jsem se vracel a pozorně sledoval stěny a náznaky pokračování nějaké spojovací chodby, protože jsem na internetu našel informaci:

"V první pravé kobce je něco na způsob žumpy, plné lidských lebek a kostí. Když se odstraní, objeví se přístup do dalšího podzemí, které vede směrem na sever tedy pod chrám Svatého Mikuláše na Malé Straně, a na jih pod bývalý malostranský hřbitov."

Musím říci, že náznak možného pokračování nebo portálu chodby třeba zazděné v některé zdi, jsem si nevšiml nikde. Prostory jsou vzorně a vkusně vyklizeny a upraveny, nikde se nepovaluje jediný ostatek a prostory jsou zjevně připraveny ke zpřístupnění, o němž se uvažuje po vyřešení problému s vysokou vlhkostí.


Potěšit se staršími nasvícenými záběry můžete na stránkách Laco Lahody (CMA).

A také několika mými záběry s využitím stativu a místního byť sporého osvětlení:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)