2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Rudolfova štola

Nadšenec pro podzemí nemůže přehlédnout Rudolfovu štolu v Praze. Vstup do ní je nedaleko výstaviště, blízko v parku Stromovka, z portálu za malým domkem pod svahem jižně od silnice vedoucí od Výstaviště, asi 150 metrů před Šlechtovou restaurací. Před časem byly za domkem pokladny a do štoly bylo možno se určitý úsek podívat. Několik desítek metrů byla štola vystrojena prkennými podlážkami nad vodní hladinou. Je škoda, že nyní najdete malebný charakteristický vchod pevně uzavřen historickou okrasnou mříží, skrze kterou můžete spatřit vstupní část štoly. Z pokladen zbyly rezavé budky, v nichž si mnozí kolemjdoucí ulevují. Škoda, že tato technická památka není stále přístupná.

Krátce k historii Rudolfovy štoly:

Jde o unikátní historické hornické dílo v praze, jehož význam jako technického vodohospodářského díla spjatého s postavou Rudolfa II. překračuje rámec Čech. Štola zkracovala meandr Vltavy a využívala výškového rozdílu hladin (12 metrů) k přivádění vody samospádem do rybníků v Královské oboře (dnešní Stromovce) - dříve bylo nutné vodu do rybníků čerpat. Její délka je 1102 metrů, průměrná šířka 70 - 120 cm a výška okolo 220 cm. V místě špatného zaměření stoupá až na 5 metrů. Jedná se o jedinou téměř přímou chodbu. Aby byla urychlena její stavba, byla štola ražena celkem z deseti porubů proti sobě, z nichž 8 bylo na dně 4 až 49 metrů hlubokých šachtic. I tak stavba trvala přes 10 let. Dve z nich ústí v Letné na povrch.

Štola byla ražena v břidlicích a křemencích, místy je v ní i krápníková výzdoba, vznikající rozpouštěním kalcit-ankeritových žilek. Byla vybudována z přímého popudu císaře Rudolfa II. Poslední prorážka byla dokonána v roce 1593 a poté pečlivě zakreslena a dílo je nyní uloženo v archivu Národního technického muzea.

V následujících stoletích procházela periodami chátrání a obnovování, v roce 1859 postavil v jejím ústí vynálezce V. Božek čerpací stroj pro napájení vodotrysků Stromovky. V 80. letech 20. století proběhl podrobný speleologický průzkum včetně zapomenutých šachtic a následovalo až necitlivé rekonstruování některých částí zbytečně nově zakrytých stříkaným betonem.

Celkem 300 metrů dlouhý úsek štoly od Stromovky je elektricky osvětlen, byl opatřen povalovou podlahou a příležitostně otevírán pro exkurze.

Štola je nadále plně funkční a napájení rybníčků ve Stromovce vodou z Vltavy je bez ní nemyslitelné.

(RNDr. Václav Cílek, Navštivte podzemí")

foto
Vstup k portálu štoly

foto
Portál štoly ze 16. století

foto
Bohužel uzavřena...

foto
Alespoň pohled přes mříž poskytne první představu.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)