2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Podzemí zámku v pražské TrójiText a foto: Kamil Pokorný, listopad 2006
Když jsem opět přijel do Prahy, Karel měl pro mne překvapení. Navštívili jsme krásné zahrady Trojského zámku, kde bohužel byla ještě cítit stále hiloba a jiné pachy velké vody z povodní roku 2002 z podmáčené bahnité země. Blížili jsme se od východních zahrad k zámku, když si všímám vchodu do podzemí s nápisy Vinné sklepy, vinotéka... Kája ihned podotknul, že zjistil nedávné zpřístupnění a otevření. Doposud bylo zdejší podzemí uzavřeno a naprosté tabu, i v minulém režimu.


Trojský zámek patří mezi nejvýznamnější světové stavby počátku vrcholného baroka ve střední Evropě a byl založen hrabětem Václavem Vojtěchem ze Šternberka roku 1678 jako honosná vila. Ta byla dobudována roku 1689. V hlavní ose zámku je pohled na sídlo panovníka, Pražský hrad a jeho výzdoba je zasvěcena oslavě císařského rodu. Projekt ve slohu italských předměstských barokních vil je prací architekta Jeana Baptiste Matheye. Stavitelem byl Giovani Domenico Orsi a Silvestro Carloni. Výzdoba monumentálního schodiště dramatickými výjevy z Gigantomachie je dílem sochařů George a Paula Hermanna.

Vrcholně barokní letohrádek (nedá se vytápět, je tak přístupný pouze v létě) je typickou příměstskou stavbou, kolem se rozlévá prostorná terasovitá zahrada italského typu. Tři křídla tvoří tvar písmene U, ačkoliv obě krajní křídla nevystupují před hlavní středové o tolik, jako tomu bývá jinde. Za ním, podél hlavní příjezdové komunikace je roztažen pás hospodářských stavení. Zajímavější je však jižní průčelí, které je otočeno směrem do zahrad. Jako první vás bezesporu zaujme bohatě zdobené dvojramenné schodiště před dvoupatrovým rizalitem, které vede k hlavnímu sálu letohrádku - je bohatě zdobené plastikami zápasících Olympanů a Titánů (odtud název celé stavby).

Zámek se nestal panským sídlem a jako objekt representační a rekreační byl vždy poněkud nad poměry svých majitelů. Ti se dosti rychle střídali a údržba areálu byla zřejmě vždy problémem. Mezi majiteli zámku se nakrátko objevila i císařovna Marie Terezie, aby jej odkázala Ústavu šlechtičen; ten ovšem neváhal odkaz záhy prodat. Jedním z dalších majitelů pak byl kníže Windischgrätz. Posledním soukromým majitelem byl statkář Alois Svoboda, který v roce 1922 daroval zámek československé republice, spolu s rozlehlými pozemky pro zřízení zoologické a botanické zahrady.V současné době je zámek spravován Galerií města Prahy. Po mnohaletých opravách je v historicky nebývale dobrém stavu a slouží konání výstav a veřejných kulturních akcí.

Strohé informace o rozsáhlém podzemí výrazně přesahujím objekt samotného zámku, jaké lze na internetu najít, vypovídají pouze toto:

V původních sklepeních se nachází Muzeum vína a vinotéka, expozice: historie vinařství české vinařské oblasti, pěstování, zpracování a uskladnění vína, degustace, otevřeno denně mimo pondělí, 10 – 19hod, vstup volný.

Anonym z 19. stol. Popisuje zdejší rozsáhlé vinné sklepy takto:

„Uprostřed hor viničných leží překrásný zámek, který by byl v jiné zemi tak slavný jako zámky na Loiře, žel u nás je zapomenutý. Mohutná vinná sklepení, jedna z největších v Čechách nalézají se pod terasou spanilého zámku.“

Součástí zámeckého podzemí je neobvyklá grotta, napodobenina propasti mezi oválnými rameny protilehlých schodišť na zámecké terasy. V grotě jsou instalovány plastiky zhotovené drážďanskými umělci Georgem a Hermannem po třicetileté válce r. 1685. Symbolickou náplň grotty tvoří antický příběh souboje starých řeckých bohů. Celek grotty působí emotivně a zajímavé jsou zde i drobné plastiky hadů, ještěrek a netopýrů, vylézajících ze štěrbin mezi kameny.

Pod grottou si lze všimnout, pokud zavítáte propojením prostor dveřmi ze systému sklepů do oválného zaklenutého prostoru grotty - zamřížované přímočaré chodby s valenou zděnou klenbou, směřující jižně k Vltavě, jejíž účel je především technický (přístup pod vodní fontánu v zámecké zahradě). Do labyrintu vinných sklepů vede také schodiště propojené se zámeckou expozicí.

foto
Průčelí Tróji s fontánou i schodištěm

fotofoto
Vstup do vinných sklepů krytovými dveřmi?

foto
Vstupní chodba do ráje nadšenců pro víno i podzemí

foto
Muzejní expozice a vinotéka

foto

foto
Skutečně je tu z čeho vybírat

foto

foto
Karel už ale míří k podzemí grotty

foto
Já ještě dofocuji prostory

foto
Pohled osou vinných sklepení

fotofoto

fotofoto
Grotta s povedenými plastikami

fotofoto
Krásné zaklenuté prostory

fotofoto
Chodba vedoucí jižně od grotty

foto
U vstupu se musím zvěčnit :)

foto
Pohled do grotty shora

foto
A pohled ve směru chodby k fontáněUvítáme konkrétnější informace o zdejším podzemí. Minimum lze nalézt v průvodci z roku 2002 "Navštivte podzemí" nakl. Olympia - to ještě autoři netušili, že bude zdejší systém podzemí kompletně zaplaven srpnovou povodní. V roce 2006 jsou však již sklepy vysušeny, vyčištěny, je tu zavedeno temperované vytápění a vytvořena nádherná expozice vinné banky, reprezentující tyto historické prostory. Vstupní krytové dveře s uzávěry nejspíše mají chránit opravené podzemní interiéry před další potopou.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)