2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Praha - Vinoř:
Chodba v pískovci, nebo vodní jeskyně?

(Aktualizace 12/2008 níže)

Podnikli jsme na jaře roku 2005 s Karlem Pokorným a Michalem Kořánem a Pavlem Přibylem (Speleo Klub Kladno) pátrání ve Vinořském zámeckém parku po "vodní jeskyni", kterou popisoval ve své knize M. Štraub. Uvádím zkrácený popis M. Štrauba:

"Vodní jeskyně. Tak jsme nazvali nepatrný otvor v blízkosti jezírka zámeckého parku ve stejné výši s jeho hladinou, ukrytý v zeleni ve svahu. Právě o této z větší části vodou zaplavené chodbičce jsme se domnívali, že podle různých zkazek může mít spojitost s nedalekým hradem Jenštejnem. Při druhé návštěvě jsme odstranili nánosy listí a bláta z nízkého vchodu. Asi půldruhého metru široká ručně ražená chodbička byla po celé délce zatopena vodou. Příště jsme doplnili speleologickou výzbroj o nezbytný gumový nafukovací člun, kterým jsme chtěli dále proniknout. Odpíchli jsme se klackem od měkkého břehu a jen zvolna pluli úzkým tunelem. Jeho klenbu jsme měli u samých hlav a museli jsme se shýbat. Ve světle baterky jsme viděli, že se vodní hladina v dáli dotýká klenby, což dokazovalo, že chodba mírně klesá. Horní okraj člunu už drhnul o klenbu, když jeskyně kousek před člunem končilaVe světle baterky pod vodou byla vidět popraskaná stěna, těžko se dalo rozpoznat, zda šlo o umělý zával a nebo pevnou skálu s prasklinami. Průzkumem vodní jeskyně mělo dojít k vyvrcholení našeho pátrání ve Vinoři. Věřili jsme, že se nám podaří potvrdit a nebo naopak vyvrátit zvěsti o úzké spojovací chodbě mezi Vinoří a Jenštejnem, jejíž průchodnost nebo zaplavení se dá regulovat jak stavem jezírka ve Vinoři, tak hladinou vody v Jenštejnském rybníku. Znepokojovalo nás, že neznáme skutečné důvody ražení této starší chodby. O těžbu písku či kamene zde jistě nešlo. Nebo snad měla chodba sloužit k odchytávání vody z pramenů ve skále? Za nějaký čas byl nízký vchod jeskyně znovu zanesen navátým listím. Jeskyně už nelákala ani místní kluky. Později jsme se doslechli, že jeskyně bývala delší, ale nejspíše za války byla uměle zavalena odstřelem, aby se v ní nikdo nemohl ukrývat."

Tolik pan M.Štraub k této "vodní jeskyni" ve své knize Tajemství podzemních chodeb - druhé doplněné vydání, str.58 a 59.

Není pochyb, že nás toto místo velmi přitahovalo. Nejen krásnou přírodou romantického zámeckého parku, ale především tajemstvím, které stále skrývá. Dobře víme, jak to je s průzkumem za podobných okolností, kdy člověk má za stížených nebo omezených podmínek průzkumu činit jednoznačné závěry. Ty by mohly vyplynouti až po vyčerpání vody z prostory této skalní chodby.

Otvor jsme ve Vinořské oboře našli za rybníkem celkem snadno, stačilo se dívat do zvedající se stráně a otvor jsme spatřili, protože nebyl zcela zavátý listím. Radostně jsme zajásali a rychle lovili baterky a čelovky ze svých batůžků a první nadšenci se již nořili v měkkém navátém listí do útrob skály pravidelně a hladce raženým tunýlkem, jehož klenba mírně klesala. Po několika metrech končilo naváté listí a zem se více svážila ke hladině, která místo pevné země, skály, pokračovala do dáli a při posvícení bylo vzadu vidět, že postupně klesající klenba se spojuje s hladinou. Člun jsme s sebou neměli, ale stejně by nešlo jednoznačně určit, zda ještě pod vodou chodba pokračuje, pokud bychom vodu nevyčerpali. Snad tedy příště.

Tato záhadná klesající chodba zůstává nerozřešena. Pokud o ní cokoli někdo víte, pomůže nám to v pátrání a její dokumentaci.


Děkujeme za mail p.Daněčkovi 12/2008:

Zdravím Vás!
Co se „vodní jeskyně“ týče = za dlouhých holomrazů v ní voda téměř mizí a pak je, těsně za místem, kde se na Vaší fotografii dotýká hladina stropu chodby, vidět čelba. Já ji viděl zatopenou tak na půl výšky profilu, je evidentní a tesaná. Ale jeden malý otazník i tak zůstává – je zde do levé strany buďto uskočená stěna, výklenek, nebo odbočka, což bych ale pokládal za málo pravděpodobné.
A ještě k těm skalním tesaným nikám v řadě = údajně měly sloužit, za majitelů hrabat Černínů, v této části obory v podobě anglického romantického parku, k slavnostnímu ukončení honů. Měli být do nich usazování lovci podle své lovecké úspěšnosti, a proto jsou vysekané v úklonu. Jedna nika je pak největší, nejhornější, od které vede nahoru schodiště na jakýsi balkon, kde je i tesané topeniště. Ještě nad ním stával kamenný stůl, který dal i název plošiny nad parkem, Kamenný stůl. Tedy je to jakési upravené místo loveckých, a patrně i jiných romantických slavností v upraveném zámeckém parku.
Vodní jeskyni bych osobně viděl jako prosté sklepní zázemí zaniklého objektu – možná sloužilo jako lednice na lahodné moky pro vznešené návštěvníky při procházkách parkem.
S pozdravem V. Daněček


foto
V zámeckém parku míjíme úžasné skalní útvary a tak jako pan Štraub již před léty, lámeme si hlavu nad tím, co se tu dříve odehrávalo a jaký mohla mít takto vytesaná stěna s pravidelnými klenutými výklenky význam.

foto
O několik desítek metrů dále objevujeme hledaný vchod do "Vodní jeskyně"

foto
Karel Pokorný neváhá a zvědavě nahlíží po hladině v dál, zda chodba pokračuje.

foto
Jeho snažení ulehčíme použitím silnějších světel a vidíme, že klenba zvolna klesá v dáli až pod hladinu vody.

foto
I Michal Kořán s manželkou Helenkou nadšeně fotí záběry do dáli, kde hladina omývá klenbu skály

foto
Kája diskutuje: Zase žádná tajná chodba. V té naší republice snad skutečně nenajdeme jedinou únikovku.

foto
Nedá nám to neprojít se parkem ještě dál, fotit malebná zákoutí a vést nadšený hovor o možných chodbách.

foto
Skalních otvorů zde potkáváme více, ale naděje na tajnou chodbu je minimální.

foto
Opouštíme pomalu tento park osvěženi jeho krásou a nadšením, že jsme vstup do chodby alespoň ještě našli. V dnešní době, kdy se každý zabetonuje, je to malý zázrak.

foto
S Helenkou neváháme ještě fotit cestou hezké záběry.

Jan Lochman se o vinořskou vodní jeskyni zajímal a na satelitním záběru si v místě jeskyní povšiml vycházejících linií... Prokazují tyto linie důkaz o pokračujících chodbách nebo prostorách? Více foto a článek Jana Lochmana na stránce www.speleoweb.cz - dokument ze 17.8.2006


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)