2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Tajemství Vyšehradských kasemat

Kolik chodeb je skryto a kolik zničeno a úmyslně zavaleno v hradbách Vyšehradu? Lze považovat za pravděpodobné, že při stavbě této pevnosti byly budovány v hradbách chodby nejen pod jednotlivými bastiony, ale i spojovací chodby mezi nimi.

Naučný slovník vysvětluje, že kasematy jsou chodby v pevnostních valech, sloužící k soustředění vojska a jeho nepozorovatelnému přesunu. Je sice výborné, že lze část kasematů, tedy chodeb nyní navštívit s průvodcem, ale také smutné, že další chodby zůstávají veřejnosti uzavřeny, je v nich nepořádek a pozůstatky jiného plánovaného využití ještě z dob minulého režimu. Tyto chodby mají významnou historickou hodnotu a podle toho by si zasloužily odbornou péči.

První zkouškou této vojenské citadely byl příchod okupačních francouzských vojsk v r. 1742 pod vedením generála de Berdiquiera, který vydal rozkaz, aby vojáci upravili náspy, postavili ravelin k Novému Městu a vybudovali kasematy. Nikdy se však pevnost Vyšehrad vojensky neuplatnila (stejně jako ostatní barokní pevnosti v Čechách a Vyšehrad tak zůstal po zániku převážné části barokní fortifikace Vyšehrad uceleným a významným dokladem vývoje pevnostního stavitelství v Praze.

Na konci pruské války v listopadu 1744 Vyšehrad unikl totálnímu zničení. Prusové tehdy vložili do kasemat 133 sudů se střelným prachem, které měl odpálit doutnáky poslední voják. Třem odvážným podskalákům se podařilo doutnáky včas odstranit a zažehnat zkázu Vyšehradu. Délka obou křídel přístupných kasemat je necelý kilometr, chodby jsou zde nejméně 2 m vysoké a 1,5 m široké.

Do dalších kasemat - chodeb, se jen tak brzy nejspíše nepodíváte. Nám se to před časem podařilo náhodně při zazdívání jednoho ze vstupů, a tak se tu podělíme s nadšenci o několik záběrů z míst, kde nebyli a nejspíše se tam ani nepodívají. Bližší informace neposkytneme, aby to nelákalo menší nadšence a tuto památku neničili. Dost na tom, že je ponechána ve stavu v jakém vidíte na několika záběrech níže. Chodby mají podobný i širší profil, než chodby přístupné na opačné části citadely. Kopírují přibližně povrch země vedle hradby, místy klesají a stoupají několika schody.

foto
Chodby kopírují obvodové zdi hradeb

foto
Místy jsou zde slepé výklenky

foto
Zde chodba zděna z kamene klesá

foto
Světlo na konci a z boční místnosti není z venku ale od blesku. Kvalitu záběrů jsem záměrně snížil komprimací na minimum

foto
Chodby jsou značně dlouhé, skutečně kopírují hradby

foto
Kteří bordeláři tu nechali takový svinčík? Je vidět, že to nikomu nevadí ani poslední léta

foto
V této místnosti je dokonce ohořelá elektroinstalace a rozvodné a pojistkové skříně

foto
Černým šmírem je tu poznamenána od požáru klenba a zdi ještě hodně daleko

foto
Na konci této současné části kasemat stoupá dlouhé schodiště vzhůru až k závalu. Kam mohlo původně ústit? Byl by to zajímavý vchod pro další prohlídkový okruh "Jižní kasematy"

foto
Chodby se stáčí a mění úroveň, člověk když tudy prochází, vstřebává směsici pozitivních pocitů, že se sem zrovna bylo možno dostat, ale také smutku, jaký nezájem o historické stavební památky stále panuje, i v Praze.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)