2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Holíčské podzemí

Text a foto: Kamil Pokorný © 11/2007


Opevnění a související systémy včetně fortifikačních podzemních chodeb byly ve slovenském městě Holíči (těsně za našimi hranicemi u Hodonína), budovány již od 14. století. Plány podzemního systému holíčských chodeb nejsou známy. Jejich celková délka dosahuje snad i více kilometrů… Podle některých pramenů se mají rozbíhat ze zámeckého podzemí, dle odvážnějších tvrzení přímo ze zámeckého Čínského sálu…


Toto vše byly informace, které objevil náš čestný člen, Jarda Hrouda (Speleoklub Kladno) a domluvil návštěvu a průzkum města i zámku. Potom nám oznámil termín a pozval nás, členy brněnské Agarty, i některé přátele, na společný průzkum.

foto
Na dnešní průzkum se nás sešlo docela dost.

Město Holíč využilo našeho příjezdu a průzkumu a chtělo již po prvních dvou hodinách našeho seznamování se zdejším podzemím vyjádření na televizní kameru. Jarda bravurně (jako vždy) svým darem výřečnosti zvládnul popisovat zdejší podzemí a jeho průzkum naživo do kamery, i když někteří další jej rozptylovali.

foto
Jardu zpovídá slovenská Televize

Po příjezdu k místnímu zámku jsme počkali na kompetentní osoby, kterým tímto znovu děkujeme za provedení a umožnění průzkumu a dokumentace. Nechali nás v zámku převléci, seznámili s historií a s tím, co vše se ví a co se vypráví. Potom nás uvedli do zámeckých sklepů a dalšího navazujícího podzemí.

foto
Nejdříve jsme byli obeznámeni s nyní známou částí podzemí

Rozsah zámeckého podzemí nás příjemně překvapil. Také jeho napojení na fortifikační systém kasematy obehnaného příkopu, kde byly chodby strategicky rozmístěny s pravidelnými otvory střílen zrcadlově proti sobě s navazujícím spojením na další hospodářské budovy nad kasematami. Většina těchto chodeb byla průchozích, nedávno vyklizených, ale zůstává tu samozřejmě několik otazníků, hlavně ve smyslu četných pověstí a domněnek, kam až všude do okolí mají odsud chodby vésti. Některá místa jsme již napoprvé ohledávali virgulí a rozmýšleli o další fyzické sondáži.

foto
Další a další podzemní prostory

Závěr po naší první mnohahodinové návštěvě: Zatím můžeme nejistě konstatovat, že delší chodby tu odněkud pokračovat mohou. K takovým názorům vybízí strategie rozmístění chodeb kasemat i důležitost spojení s nedalekými významnými objekty. Vstup do takových chodeb, vedoucích dále za příkop i vnější kasematy, jsme však zatím (vizuelně) neobjevili. Jak již to v takových podzemních prostorách pod přestavovaným, upravovaným a osudu ponechaným objektem bývá, tu a tam jsou různé přezdívky, tu a tam je zásyp stavební sutí, a vstup do dalších chodeb, vedoucích i dále mimo objekt, se musí objevit a především potvrdit fyzickým zdoláním nepůvodních překážek.

foto
Na mnoha místech nás už někdo dávno předběhl

Velice zajímavý z hlediska možných tajných chodeb, vedoucích nejen ze sklepů, se nám jeví samotný objekt zámku. Pouhým okem jsou zde vidět, za současného stavu zdí otlučených na cihlu, četné větrací a komínové průduchy a kouřovody, ale také větší prostory a dokonce minimístnosti v širokém zdivu mezi sály. V tak širokém zdivu by jistě mohlo být umístěno užší točité schodiště a pohodlná průchozí chodba.

Zámek byl vyhlášen národní kulturní památkou roku 1970. Jeho dnešní pozdně barokní sloh je výsledkem přestavby z původní renesanční pevnosti proti Turkům na reprezentační letní sídlo rodiny Habsburků. Původní vodní hrad nechali postavit králové z rodu Arpádovců ve 12. století. Až v 16. století si nepokoje a vpády Turků vyžádaly posílení obranyschopnosti hradu. Vznikla protiturecká pevnost s opevněním hvězdicovitého tvaru. Podzemní chodby ale byly vybudované ve 14. století.

foto
Vstup do chodeb kasemat


Informační brožura holíčského zámku se jen okrajově zmiňuje o zdejším zámeckém podzemí:

Součástí zámku jsou i podzemní chodby (katakomby), které byly vybudované ve 14. století. Zatím nebyl zjištěný přesný plán systému podzemních chodeb. Chodby se rozbíhají od zámku do okolí…

A stačí jen takový odstavec, aby podnítil správného nadšence k důkladnému průzkumu. Doufáme, že se nám při domluvené spolupráci postupně podaří nejen upřesnit některé stávající plány podzemí, ale také je obohatit o další, dosud neobjevené chodby.


foto
Vstup spojovací chodbou do sklepů

foto
Naši laskaví průvodci a Jarda uprostřed

foto
Veliký sklepní sál se spojovací prostorou vlevo

foto
Následující sál

foto
Jsou zde četné průchozí chodby

foto
Místy je nutno se zohnout

foto
Boční chodba s kamennými zárubněmi

foto
Kombinované klenutí

foto
Pískovcové schodiště (vnímám zde nepříjemné energie)

foto
Kluci si zatím venku povšimli propadené větračky

foto
Následoval pochod příkopem a Jarda si povšiml otvoru ve zdi, prostora však nepokračovala.

foto
I tento pohled se mi líbil...


foto
Po letmém průzkumu okolí příkopu opět do chodeb...

foto
Zazděných a odezděných odboček tu bylo více.

foto
Do některých se ti štíhlejší i vešli :)

foto
Radíme se, odkud mohly další chodby navazovat

foto
Odkrývání větráku v příkopu

foto
Tajemných míst a záhad je tu požehnaně...

foto
Jaké máte pocity z tohoto záběru?

foto
Na půdě jsme objevili opuštěný časostroj

foto
Informováni jsme byli o chodbách také pod městem

foto
I takto se hledá podzemí, zvláště, když jsme navedeni na konkrétní místa.
Tento poklop však zklamal.

foto
Všímáme si, že nám ujíždí víno před očima.
Kluci se nemohli dohodnout, zda ulehčíme dědovi cestu od
červeného, nebo bílého, až nám děda ujel s oběma.

foto
V kasematech jsem málem narazil na hodně podivnou bytost...

Informace také sepíše pro svůj web Jarda (Speleo Kladno).
Přidám na jejich stránku odkaz, až bude vytvořena.
Potom sem přidáme informace, až objevíme v Holíči něco zajímavého.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)