2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Piktogram u Boskovic, léto 2014

Zpracováno s naší dopisovatelkou a kolegyní Alenou Horkou, které patří snímky až dole.

11/2014 - přidali jsme další snímky, a video z průzkumu, od dalších kolegů.


Boskovice piktogram průzkum s Agarthou
Letecký snímek nám zaslala dopisovatelka - kolegyně Alena Horká

Boskovice piktogram - už zarůstá
Kruh již na podzim zarůstá - foto od Aleny Horké

Krásný piktogram obrovských rozměrů znázorňující jakýsi kompas ozdobil pšeničný lán přímo za jihomoravským městem Boskovice.
Objevil se 28. června 2014
v ještě zeleném nedozrálém obilí a jeho průměr byl úctyhodných 150 metrů!
Protože to byl první letošní kruh v obilí, vzbudil obrovský zájem veřejnosti, badatelů, záhadologů i médií. Jakmile jsme se o něm s kolegy a kamarády dozvěděli, vydali jsme se tento záhadný obrazec prozkoumat.

Přijeli jsme za město a dál již pokračovali pěšky podél trati a nakonec už jen po vyšlapaných pěšinách až k obrazci. A za okamžik jsme ho spatřili! Kruh byl nádherný, jakoby vtisknutý do zdejší malebné mírně kopcovité krajiny s poli a lesy na hranicích Drahanské vrchoviny. Bylo kolem půl 11 hodiny dopoledne a do obrazce již přicházely skupinky lidí a zanedlouho vše sledoval seshora také vrtulník, který se proletěl nad obrazcem, jakmile jsme tam dorazili.


Další doplněné foto (Chosse a Petr Seichter):

Boskovice piktogram průzkum Agartha
Piktogram je vidět již z dálky.

Boskovice piktogram průzkum AgarthaBoskovice piktogram průzkum Agartha
Termokamera nejlépe odhalí teplotní rozdíly,
jenomže po těch davech lidí, kteří piktogram jeli navštívit
z různých koutů republiky, se už dá těžko něco zaznamenat.

Boskovice piktogram průzkum Agartha.Boskovice piktogram průzkum Agartha
Noční vidění také nic zásadního neodhalilo.

Boskovice piktogram průzkum AgarthaBoskovice piktogram průzkum Agartha
Zvláštní předmět spíše odhalila hledačka kovů!

Boskovice piktogram průzkum Agartha
Kontrola radiace také nepřinesla žádné odchylky od normálního radiačního "pozadí"

Boskovice piktogram průzkum Agartha
Magnetometr Trifield díky veliké citlivosti odhalil
výrazné aktivní změny ve zdejším zemském (nebo zbytkovém) magnetickém poli!
viz také naše zaznamenané video níže!

Boskovice piktogram průzkum Agartha
Zkoušeli jsme i různé mobilní aplikace, které jsou také velmi citlivé, ale skutečný magnetometr měří reálnější hodnoty.

Boskovice piktogram průzkum Agartha
Detaily takřka dokonale vyhotoveného piktogramu

Boskovice piktogram průzkum Agartha
Boskovice jsou nedaleko

Boskovice piktogram průzkum Agartha
Pan Chosse hledá odchylky geo-magnetického pole

Boskovice piktogram průzkum Agartha
Stébla nejsou zlomena, ale ohnuta v kloubech - krčcích!
Zkuste ohnout obilí. Pouze se zlomí!

Boskovice piktogram průzkum Agartha
Záhady nás neopouští ani po návratu domů:
Zachytili jsme paranormální jev? Neznámou entitu?
Na všechny detaily se ptejte pana Chosseho - mob. 775 300 007


Zaznamenali jsme na video aktivní změny geo-magnetického pole:

Zajímavé je (ke konci videa), že gaussmetr registroval změny magnetického pole, jak je vidět a slyšet.
Ještě zajímavější je, že se přístroj pak na konci videa celý pohne - posune!


Obří „kompas v obilí“ a zpráva od mimozemských civilizací v kódech


Piktogram vynikl v celé své kráse teprve při pohledu z ptačí perspektivy. Byl vyfotografován pomocí kvadrokoptéry Phantom DJI z výšky asi 60 metrů a představuje nějaký kompas, navigační přístroj. Je to kruh, uvnitř kterého je směrová růžice, určující světové strany. Obrazec je rozdělen na část tmavou ze stojícího obilí a část světlou z polehlého obilí. Uprostřed jsou další 2 kroužky menší a větší a podél nich vedou dvě řady znaků. Jde o nějaké kódy tvořené celkem ze 14 obdélníků a teček ze stojícího obilí. Může se jednat o nějaké zašifrované informace, které nám chce tvůrce tohoto krásného díla sdělit.

O rozšifrování boskovického kruhu v obilí se pro velký zájem o náš obrazec i ze zahraničí pokusili čeští badatelé


Záhadný kruh v obilí se prý nejvíce podobá vikingskému slunečnímu kompasu a zmíněné znaky uvnitř kruhu by pak mohly být Morseovy kódy, které právě v psané podobě používají tečky a čárky. Obrazec může mít dle badatelů dokonce v sobě zašifrovanou matematickou konstantu pí, což je 3,14.
Tento „kompas UFO“, jak jej záhadologové také nazývají, může znázorňovat i navigaci pro UFO.
Nic nenasvědčuje tomu, že by tento piktogram byl dílem lidí zde na Zemi pro jeho nadčasový intelektuální obsah.

Obrazec má silné vyzařování energie - změřeno i kyvadlem a pokus pomocí buzoly


Prošli jsme si celý kruh kolem dokola a sledovali různé detaily. Obilí je v něm položeno levotočivě, klásky jsou ohnuté u země, ale nikoliv polámané, musela tu působit inteligentní síla energie, aby obilí ohnula a přitom neponičila. Obilí je překládáno různě přes sebe do složitých spletenců nebo tvoří zase vlny jako na vodní hladině.

Alena:
„V jednom místě jsem v obrazci chvíli zůstala v naprosté tichosti stát a najednou jsem to uslyšela! Bylo to zvláštní bzučení, podobně jako bychom stáli pod dráty vysokého napětí! Takhle se tedy i zvukově projevuje energie z kruhů, můžeme ji dokonce slyšet! Tento zvuk velmi dobře znám již z dřívějších průzkumů kruhů. Vyzařování energie z kruhů jsem si vyzkoušela hned i kyvadlem, které silně reagovalo na záření energie. Vzala jsem si z kruhu i několik klásků pšenice s sebou domů, abych je mohla zkoušet také později. Dále jsem pomocí buzoly vyzkoušela, zda ukazatele směrové růžice vytvořené z obilí tohoto obřího kompasu skutečně směřují na správné světové strany! Ano, je to tak! Kompas vytvořený v obilí je skutečně dokonalý! Ukazatele směřují přesně ke všem čtyřem světovým stranám. V kruhu jsem nezaznamenala ani žádné magnetické anomálie.“

V obrazci nám střídavě selhávala veškerá technika - přístroje se zasekávaly, byly podivně rušeny nebo se zpomalovaly, baterie ve foťáku se vybíjely a zase nabíjely, fotky v mobilu měnily barvy a tablet se přepínal a dokonce sám psal..
Velmi podivně se v piktogramu chovaly různé přístroje. Fotoaparáty, mobily i tablet.

Alena:
„Když jsem si například chtěla udělat v kruhu fotku do mobilu a pak si ji prohlédnout, tak ostatní fotky, co tam již byly uloženy, změnily barvu z barevné na černobílou.. Trvalo to vždy chvíli a pak se vše znormalizovalo. Jakoby tu záření energie působilo v určitých intervalech. Fotoaparát se mi střídavě vybíjel a nabíjel nebo se také zasekával.
V kruhu jsem i přesto hodně fotografovala i natáčela videa, ale teprve doma, až jsem fotky i videa vložila do počítače, jsem zjistila, co všechno se mi podařilo v obrazci zachytit. Byly to létající tmavé objekty nad piktogramem buď podélné nebo ve formě koulí. Mám je na fotkách. Videa se pak v záznamu zpomalovala včetně zvuku, takže energie z kruhu působí i v natočeném materiálu. A na natočených videích prolétávají tu a tam objekty UFO, které jsem ale pouhým okem vůbec neviděla, zachytila je až kamera.“

Kolega měl s sebou v obrazci zase tablet. Ten mu ale začal podivně fungovat hned od začátku. Přepínal se, zasekával a v jednu chvíli začal dokonce i sám od sebe psát.

Otíkova kaplička s léčivým pramenem nedaleko piktogramu


Do kruhu přicházeli postupně další lidé, aby se pokochali krásou a sílou obrazce. „Přijel tam i jeden starší muž, cyklista na kole, se kterým jsem se dala do řeči. Vyprávěl mi, že z okolí Boskovic pochází a je také překvapen, co se jim tady za městem vytvořilo za krásné dílo. Říkal, že je tu prý v polích, kousek od místa, kde obrazec vznikl, Otíkova kaplička ( je to místní název) a tam vytéká ze země pramen s léčivou vodou, která prý léčí oči. Muž se zrovna od pramene vrátil a zamířil přímo ke kruhu. Když si prý nabereme do dlaní tuto léčivou vodu a vypláchneme oči, tak se uzdraví. Vyprávěl mi, že když byl ještě malý chlapec, tak se svým otcem pracovali tady na nedalekém poli a k pramenu se vždy chodívali napít.
Může mít i tohle nedaleké posvátné místo s kapličkou a léčivým pramenem souvislost s nynějším piktogramem, že se vytvořil právě zde?“

Meditace v obrazci a chanelling pro posílení planety Země


Odpoledne se konala v obrazci meditace a chanelling (tzn. přenos informací prostřednictvím média). Vizionářka a jasnovidka, která vedla tuto meditaci, se napojila na mimozemské tvůrce kruhu z Plejád a přijala od nich poselství a zprávy. Kruhy v obilí prý vznikají pro posílení matky Země, jsou jako živá buňka a Země stejně jako naše kůže má póry, přes které piktogramy Zemi dobíjí. Kruhy jsou dle vize tvořeny mimozemskou technologií určitým druhem laseru v plazmatické silně zářící formě. Laser se prý zabodává do země a obilí se položí během několika vteřin do tvaru a obrazu, který je předem naprogramovaný. V době, kdy se kruhy tvoří, tedy během vteřin a hlavně v noci, nesmí být nikdo na poli a v blízkém okolí přítomen, jinak by byl laserem zraněn. Proto tvůrci kruhů mapují místo, kde kruh vznikne, předem. Kruhů bude prý přibývat, bude jich stále více po celém světě, aby se již značně zničená planeta zregenerovala a dobila energií.
„Obrazce jsou dílem záměru Aštara – Boha - Části Stvořitele a on krásou tvoří!“ sdělila lidem vizionářka.
Nad tím se můžeme pousmát, jestli zrovna Aštar zde působil, ale bezesporu je to dílo zatím neznámé technologie nebo entity.

Alena:
„V kruhu jsem strávila spoustu času, byli jsme tam s kolegy a přáteli více než šest hodin. Úžasně jsem se tam dobila posilující energií. Odpoledne se pak nad piktogramem zatáhlo a schylovalo se k bouřce, někteří lidé dokonce zpozorovali v obrazci jakýsi záblesk, ale zanedlouho se mraky opět záhadně rozehnaly a bylo krásně a teplo...Pak jsme již kolem 17. hodiny odjížděli domů. Z piktogramu jsem si přivezla mnoho krásných zážitků a tajemných fotografií i videí a také svazeček klásků, které stále vyzařují pozitivní energii a jsou léčivé. V obrazci, v tomto nádherném „kompasu v obilí“ jsem se cítila velmi dobře, vyzařuje z něj obrovská láska…“
- Ne každý se takto hned umí otevřít a vnímat z piktogramu a klásků i léčivou lásku. Na to jsme většinou ještě dosti zabednění :-) a tím spíše u neznámých obrazců a projevů. Obavy a strachy z neznáma stále převyšují ty jemnější energie a možná i poselství. Plejáďané se s námi asi ještě mají co natrápit, než alespoň část lidstva něco více konečně "pochopí"...


Podobné záběry od naší dopisovatelky Aleny Horké:

Boskovice piktogram průzkum s Agarthou

Boskovice piktogram průzkum s Agarthou

Boskovice piktogram průzkum s Agarthou

Boskovice piktogram průzkum s Agarthou
Klásky nejsou zlomené, ale ohnuté, a to je záhada.
Piktogramy se zabýváme jenom okrajově, ale i tyto záhadné jevy nás zajímají. Vše souvisí se vším a v této zvláštní přechodné době je třeba si o to více všímat dění a různých symbolů.

Informujte nás o záhadách, paranormálních jevech i objeveném podzemí, sklepech, krytech, vše nás zajímá!

Nabízíme také průzkum zatopeného podzemí! Kolega Petr na to má plné vybavení i zkoušky.
ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)