2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:
Pruhy na nebi - "Chemtrails"

7/2010Již několik let jsme (sdružení Agartha) pozorovali podivné pruhy, kterými bývá nebe často jakoby počmáráno. Nechtělo se nám věřit, že by létalo tolik letadel po sobě a nadělalo tolik kondenzačních par. Ještě divnější nám přišlo, že tyto pruhy běžně nezmizí, zatímco když vidíme prolétající letadlo, pruhy za ním mizí snad do tří minut. Na internetu i v různém tisku jsme se potom dočetli, že se nejedná o klasické kondenzační výpary za letadlem, ale o něco mnohem horšího, čemu by se ani snad člověku nechtělo věřit. Rozhodli jsme se vnímat a sledovat své pocity nebo zdraví a různé příznaky u nás i u přátel a lidí v okolí, když je nebe "postříkáno" a nebo když je několik dní průzračně čisté. V pozorování nadále pokračujeme a poslední dobou, je - li nebe zase plné chemtrailů, chemtrails (chemických stop), raději ani nevylézáme... maximálně do podzemí :)

Mnohé potěšilo, že i TV Prima ve hlavním zpravodajství odvysílala příspěvek o chemtrails s ukázkami pruhů na nebi (říjen 2009). A padla tam zmínka nejen o opatření proti globálnímu oteplení, zatímco ČSA podíl na chemtrailech popíralo...fotofotofoto

Několik článků pro orientaci:

Několik základních informací ze serveru WM magazínu www.mwm.cz, stránek osud.cz a dalších:

Pruhy na nebi:
Důsledek slepé víry v podvodná tvrzení o globálním oteplení?

Je to možná neuvěřitelné, ale přesto pravdivé: letadla za přísného utajení už několik let rozprašují do atmosféry chemické látky, jako například barium a aluminiový prášek, které mají zabraňovat globálnímu oteplení, avšak v konečném důsledku mohou mít netušené zdravotní následky pro celé lidstvo.

V internetu se už nějakou dobu objevuje pojem „chemtrails“, což znamená tolik, co chemické látky rozptýlené v domnělých kondenzačních pruzích za letadly. Nejsou to však obvyklé kondenzační pruhy a také se od nich jednoznačně liší. Na rozdíl od nich se rychle nerozplynou, ale zůstávají dlouho viditelné a mnohdy jakoby padaly dolů v kaskádách, jejichž spodní okraje se jeví jednoznačně hustší. Navíc to často vypadá, jako když jsou cíleně postřikovány určité oblasti, jelikož se mřížkovité vzorce objevují i za takových povětrnostních podmínek, kdy pro ně není žádné meteorologické vysvětlení.

Pozorovatelé dlouho mohli jen spekulovat, co tyto úkazy znamenají. Zvláště v USA existují četná internetová fóra, která se tuto tématiku snaží dokumentovat a hledají vysvětlení. Pro většinu těch, kteří se o věci doslechli je to však jen jedna z dalších nedokázaných „teorií o spiknutí“. Mezitím se ale objevil člověk, který se na jednom ze sporných projektů podílel a potvrdil, že se opravdu nejedná o běžné kondenzační pruhy.

Na internetové stránce, která se kriticky zabývá chemtrails, se v roce 2003 přihlásil k slovu vědecký spolupracovník, který přiznal svou účast na tomto projektu v Kanadě a byl ochoten zodpovědět některé otázky. Očividně byl sám přesvědčen o tom, že tento „ochranný projekt“ je dobrá věc, ale zastával názor, že by o něm mělo obyvatelstvo vědět. Tento člověk pak v roce 2004, neočekávaně a bez zjevného důvodu, spáchal ve Spojených státech sebevraždu…

Zodpovědní činitelé údajně soudí, že skleníkový efekt způsobí v příštích letech a desetiletích na Zemi ohromné problémy, a že velká část lidstva se v dohledné době stane obětí klimatických změn. Všechny metody ochrany životního prostředí jim připadají nedostatečné.

V roce 1991 byl badatelskému týmu udělen patent na metodu slibující zpomalení globálního oteplování, pokud se bude atmosféra celosvětově postřikovat určitými látkami, které mimo jiné reflektují ultrafialové záření. Takzvaný „Welsbach Patent“ od vědců čínského původu I-Fu Shiha a Davida Changa zakoupila a přihlásila firma Hughes Aerospace v Los Angeles (US patent 5,003,186). Zároveň vyšla studie o oteplování Země, pro něž se metoda popsaná v patentu jevila jako optimální řešení. Zda mezi touto studií a udělením patentu existuje nějaká souvislost, se lze jen dohadovat, ačkoliv na to leccos poukazuje. Navíc je zde oprávněná otázka, zda je tolik omílaná klimatická otázka globálního oteplování reálná, či zda se jedná jen o šíření strachu za určitým účelem. O „skleníkovém efektu“ a „ozónové díře“ mnozí odborníci vyslovili oprávněné a dobře odůvodněné pochyby. Možná jsou zde sledovány docela jiné cíle, o nichž ovšem lze vyslovit jen dohady, a celé globální oteplování je veliká lež. Podle mnoha jiných vědců je tu naopak tendence k ochlazování nehledě na tání ledovců vlivem výkyvů teplot.

Látky, které podle patentu mají být rozptylovány, obsahují soli baria. Tyto ve vyšších vrstvách atmosféry oxidují a stává se z nich kysličník barnatý, který na sebe váže kysličník uhličitý (na nějž se pohlíží jako na hlavní faktor klimatické změny), a aluminiový prášek, který má zadržovat ultrafialové záření a spolu s bariem dokáže vytvářet elektrické pole, které má za ozařování vlnami velmi nízké frekvence vést k elektrostatickým výbojům, vytvářejícím ozón. Obě tyto látky jsou toxické, přičemž kysličníky aluminia prokazatelně ohrožují nervovou soustavu. (Z tohoto důvodu bylo zavrženo hliníkové nádobí a sudy. Ve formě snadno vdechovatelných aerosolů tato látka zřejmě paradoxně nikomu neškodí…)

To všechno zní přespříliš nevěrohodně na to, abychom si dovedli představit, že inteligentní lidé by skutečně mohli rozhodnout celosvětové provádění takového projektu. Přesto neobvyklé povětrnostní fenomény posledních let naznačují, že se metoda patrně využívá. V posledních letech byla nápadná nejen mimořádná období sucha, ale zřejmě dochází i ke strategickému nasazení. Roku 1999 během „války o Kosovo“ panovalo nad celou Evropou převážně jasné počasí, zatímco právě nad Srbskem tvrdošíjně visela oblačná pokrývka. Více suchých period zakusila v posledních letech i Severní Korea, přičemž tento katastrofální povětrnostní stav kupodivu nepostihl žádnou ze sousedících zemí. To jsou ale jen dva z příkladů, které popsal švýcarský autor Gabriel Stetter v článku, který vyšel v časopisu Raum & Zeit.

Welsbach patent je patrně využíván už řadu let, a to nejen v USA, ale celosvětově. Příslušnými chemikáliemi se plní nádrže ve speciálně upravených letadlech, která je rozprašují vysoko v atmosféře. Zdá se, že vojenská letadla „spojenců“ (ta v Německu smí nekontrolovaně létat, aniž by Němci měli právo se k tomu vyjádřit) cíleně pokrývají postřikem celé oblasti, přičemž se na obloze tvoří zrádné klikyháky, které můžeme pozorovat. Zdá se, že jde o celosvětový projekt, na němž se podílejí i civilní letadla některých společností. Je známo, že bylo zřízeno zvláštní oddělení Světové zdravotnické organizace sloužící přímo k řízení globálně prováděného postřiku.

Oficiální prohlášení k tomu nenajdeme, ačkoliv jedna ze studií o skleníkovém efektu metodu postřiků v atmosféře velebí jako brilantní řešení („Policy Implications of Greenhouse Warming“).

Když se podezíravé obyvatelstvo dotazuje oficiálních míst, dostává se mu různých „standardních odpovědí“, od přirozeného vysvětlení kondenzačními pruhy až po „neznámé fenomény“, mimořádná seskupení oblačnosti nebo je odpověď odepřena „z důvodů národní bezpečnosti“. Zdravotní důsledky jsou znepokojivé. Lze jen stěží předvídat dlouhodobé důsledky tohoto chemického „sprejování“ populace, ale WHO odhaduje počet obětí „Shield-Project“ na 40 miliónů ročně, čili miliardy mrtvých v příštích desetiletích. Jiné studie odhadují mnohem víc obětí. Přesto se na ně pohlíží jako na menší zlo ve srovnání s obětmi globálního oteplení… Neuvěřitelná impertinence! Nikde se nikdo veřejnosti neptal, zda tato „opatření“ považuje za oprávněná. Porušují se veškeré mezinárodní dohody o ochraně životního prostředí a Stetter se domnívá, že George Bush nepodepsal dohodu z Kjótó o životním prostředí proto, jelikož v již prováděném postřikování zemské atmosféry možná spatřoval volnou vstupenku k dalšímu rabování planetárních zdrojů bez ohledu na životní prostředí. Nestavěl se tedy do cesty dalšímu otravování atmosféry průmyslovými exhalacemi, což je zcela ve smyslu jeho ziskuchtivých sponzorů.

Následky pro životní prostředí jsou nedozírné. Bezprostřední následky postřikovacích akcí u lidí jsou už známé: bolesti hlavy a chronický pocit únavy zná jistě každý z vlastní zkušenosti. Známými symptomy jsou dušnost, poruchy rovnováhy a ztráta krátkodobé paměti, chřipce podobné vlny onemocnění, záněty spojivek a astmatické ataky – o neznámých ani nemluvě. A o tom, zda v budoucnu nemohou být přimíšeny i jiné substance – třeba ke „zklidnění“ a zlomení vůle znepokojeného obyvatelstva – se lze jen dohadovat.

Je to fenomén, který většina obyvatelstva zatím nepozoruje. Ale každý, kdo o něm ví, ho může sledovat: postřikování zanechává na nebi zřetelné stopy, jednoznačně rozlišitelné od normálních kondenzačních pruhů za letadly. Kromě toho zůstávají dlouho ve vzduchu aniž by se rozplynuly. Nato většinou poklesne teplota, nebe se zatáhne a pár dní zůstává neobvykle zataženo, ale většinou bez deště. Je tedy záhodno upozornit na tuto neuvěřitelnou skutečnost pokud možno co nejvíce lidí, aby si takových akcí zvýšenou měrou všímali, pořizovali fotografie a kladli dotazy sdělovacím prostředkům a politikům. Pokud je to vůbec ještě možné, jen veřejný tlak by snad ještě mohl zastavit toto fatální šílenství.

Odkazy a zdroje
---------------

[1] www.holmestead.ca/chemtrails/shieldproject.html
[2] Welsbach - patent: http://tinyurl.com/yvdcw2
[3] http://books.nap.edu/books/0309043867/html/index.html

Filmové záběry a oficiální televizní zpravodajství
---------------
youtube.com/watch?v=MFW7kvLU9ws
youtube.com/watch?v=Tzbz9NPmpUA
youtube.com/watch?v=EHaQ4tfKHK8
youtube.com/watch?v=ba7OzjOEQtE
youtube.com/watch?v=8OkH1CvfhjY
youtube.com/watch?v=C455lMfHfb4
youtube.com/watch?v=MVc9GX5K_As
youtube.com/watch?v=-9qC6AlkkNc
wesawthat.blogspot.com/2007/12/lousiana-tv-report-follow-up-on.htmlfoto

Chemtrailová situace dle serveru osud.cz

"Jak nám však již řadu týdnů potvrzují naše zdroje v řízení letového provozu a mezi aktivními piloty, území Prahy je skutečně práškováno v případě slunečného počasí až přibližně 20 velkými letadly, jež na radarech nemají žádné imatrikulační označení linky (jedná se tedy buď o vojenské, nebo vládní lety) a pohybují se skrytě v mracích ve výšce přibližně 4.000 metrů. Praha se noří již prakticky 100 dní do temnoty, slunce nesvítí v hlavním městě české republiky nikdy více než půl dne. Ano, pražanům zákazali slunce. Meteorologové hledají všechny možné, spíše však nemožné důvody, čím by to mohlo být. Samozřejmě, skutečný důvod znají jen zasvěcení..."

"Tyhle chemikálie se rozstřikují po celém světě ve značně zvětšené míře od podzimu roku 1999. Předtím se také rozstřikovaly, ale ne v tak globálním měřítku a v tak velké intenzitě po celé planetě.

A co to tedy přesně je ?

Letadla používají více druhů směsí pro rozstřikování, v závislosti na tom, čeho přesně mají dosáhnout a v závisloti na klimatických podmínkách. Samozřejmě tyto směsi jsou čímdáltím dokonalejší a účinější. V zásadě jde zejména o dva druhy směsí, které vídáme na obloze, co se vizuálního vzezření týče.

Celý projekt chemtrails má mnoho účelů, tedy, je zaměřen proti mnoha věcem, je to doslova vícerozměrná záležitost a ve své podstatě jde o geniální plán, avšak nemocných mozků.

To, co zde budu psát (zdroj: osud.cz), bude neustále houstnout a houstnout, co se normálnosti týče až po téměř nemyslitelné, takže se připravte na rozpor a odpor vaší mysli k některým informacím, zde poskytnutým.

Vše jde logicky za sebou a doplňuje se, tedy:

Účel # 1

Očividně, po každé chemtrail operaci, obloha získá blbě bílou, někdy našedlou barvu a Slunce je zastíněné a sluneční paprsky neproniknou. Směsi, které k tomuto používají, jsou následující, a každá se rozstřikuje v jiné výšce:

První směs se skládá z polymerů spolu se sloučeninami baria a hliníkových částic, v této směsi můžou být a jsou ještě další těžké, velice vodivé kovy, vše v řádech nano částic a pravděpodobně ještě menší než nano částice.

Tahle směs je ona klasická, okem viditelná směs, která se rozstřikuje zhruba ve výšce 4-5 km, jsou to ty husté, bílé čáry, které se postupně rozlezou po celém okolí a vytvoří následně, za několik hodin, bílou deku. Chemická reakce, ke které zde dochází je taková, že směs na sebe z okolí – z prostoru nad sebou a z prostoru pod sebou, přitáhne vlhkost a zkoncentruje ji, tak se vytvoří tato falešná bílá deka podobná vysoké oblačnosti. Některé části v této směsi ještě obsahují prvky filtrující specifické částice, které obsahuje sluneční záření. K tomu se dostanu později.

Druhá směs obsahuje zejména směsici velmi vodivých těžkých kovů, někdy s lehce radioaktivním obsahem (Thorium), opět vše v řádech nano-piko částic. Tato směs se rozstřikuje v o něco větší výšce, zhruba 7-8 km vysoko a tato se používá spolu s elektromagnetickou interakcí, lépe řečeno, spolu s vysokofrekvenční energetickou interferencí ze systému H.A.A.R.P. a tomu přidružených podsystémů.

Tato druhá směs se od první směsi od pohledu liší, neobsahuje totiž žádné polymery a je téměř neviditelná, mizí v rozmezí 5 – 30 sekund po rozstříknutí z letadla. Ale její vliv lze pozorovat následovně… pokud je například zcela modrá obloha, tak tato v první fázi postřiku zůstane stále modrá, a po té, co přeletí několik dalších letadel s postřikem, začne získávat jakýsi vybledlý nádech, někdy zase nejdříve vypadá ta modrá obloha, jakoby trochu špinavě zatmavle předtím než zbledne. Když prostor oblohy dosáhne kritického bodu nasycení těmito částicemi, a všechny se tam pěkně rozprostřou po celém okolí jak mají, tak nastává ona interference mezi zdrojem vysokofrekvenční energie a těmito částicemi. Tento děj je pozorovatelný následovně – během 10ti až 30ti minut po dosažení kritického nasycení prostoru nebe touto postřikovou směsí, začnete vidět na obloze formující se vlny, vytvářející opět bílou deku, za 2-8 hodin pak bude celé nebe kompletně zacloněné vysokou oblačností.

Účel postřiků # 2

Ačkoliv tyto účely prakticky všechny spolu souvztaží, popisuji je odděleně, aby tomu bylo možno lépe porozumět, tedy dále… některé zdroje uvádějí, že v těchto směsích se vyskytují ještě další prvky jako: ethylen dibromid (toxin, vyčerpává imunitní systém), sulphur fluorid (destabilizuje šišinku mozkovou a její specifickou látkovou výměnu, tedy produkci jistých aminokyselin umožňující lidskému vědomí, naladit se a vnímat odlišné frekvenční pásma, tedy znesnadňuje například dosáhnout vyššího stavu vědomí-naladění se na Zdroj / Energii, působí tak ještě společně s něčím, co popíšu níže, má tedy, jednoduše řečeno, tendenci fixovat frekvenční pásmo mozku kolem 12-14 cyklů za sekundu, například vaše meditací rozšířené vědomí, nebo vědomí rozšířené nalaďováním se na “Krásu / Energii / Zdroj“ má následně rychle srazit zpět dolů do tohoto pásma), viry, plísně a bakterie jsou také uváděny jako obsah těchto směsí, opět toto snižuje a vyčerpává neustále imunitní systém, vše co vyčerpává imunitní systém se projeví také jako snížené vyzařování aury a jako snížená tělesná síla / vitalita. Tělo je pak také náchylnější k různým onemocněním.

Všechny tyto vlivy chemický a toxických látek na organismus jsou neoddiskutovatelné a mají tento nesporný vliv na tělesný program, protože tělo je jedna velká elektro-chemická reakce, takže do ní tímto zasahují a narušují tím tělesný harmonický elektro-chemický program. Nikdo například nemůže popřít vliv jedu na tělo, když je někdo otráven a zemře, jed toto způsobí narušením určitých elektro-chemických procesů v těle. Tyto směsi, co rozstřikují nejsou přímo jedem, ale spíše přímo účelně pozměňují elektro-chemické reakce v organismu, a to má pak vliv na stav mysli, tedy jde o manipulaci mysli, její neustálé snižování do velmi úzkého pásma vědomí, kde je mysl snadněji ovladatelná tím vším, co tu máte kolem vás a nic víc pak tato mysl nevnímá a nehledá. Jedinec pak operuje výhradně z části mysli, kterou i věda tady na Zemi nazývá “reptiliální mozek – plazí mozek“, tato část mozku má sloužit pouze jako záložní instinktivní zdroj pro přežití, v našem současném světě je však neustále záměrně aktivována a přestimulovávána, takže pak jedinec dělá pouze ty věci, které s tímto souvztaží – aby měl na nájem, jídlo, zaplatil hypotéku atd. ale nikdy není jedinec z tohoto stavu puštěn ven, neboť okolí a neustálí tlak z okolí na existenční jistoty je v naší společnosti na denním pořádku z mnoha zdrojů. Jako například, co když přijdu o práci, co když nebudu mít na nájem… přežiju, nepřežiju atd. neustálý existenční strach a obavy.

Nyní se dostávám k místu, kde to začne být trochu horší pro mysl, a někomu se může udělat i trochu špatně od žaludku, takže kdo už má dost mých popisů, ať už raději nečte dál…

Účel postřiků # 3

Genetická čistka. Geniální, nemocní vědci nového světového pořádku a jejich manipulátoři vědí všechno o genetických liniích, vědí, že DNA je klíčem pro přenos frekvencí a vědomí. Jejich cílem je vymítit určité genetické, čisté linie, které mají větší potenciál jako nosič frekvencí Světla / Lásky pro vědomí. Chtějí tady mít pouze málo vyvinuté, málo zušlechtěné genetické linie, které fungují pouze v omezeném rozsahu frekvence vědomí. Čisté genetické linie vznikají tak, že se řadu generací inkarnují ušlechtilé zkušené duše do těchto těl s těmito geny a svým vědomím do těchto těl / genetických linií vtiskávají větší potenciál, tím pozměňují tyto řetězce genů - DNA a “čistí“ je, zušlechťují je. Tyto čisté geny však nemají v jejich budoucím plánu žádné místo, protože potřebují jen lidi-roboty na vykonávání práce, kteří nebudou moc a nebo vůbec samostatně myslet a už vůbec nebudou mít žádný osobní vztah s Vesmírem / Energií / Krásou a Zdrojem všeho života. Určité chemikálie jsou namířeny na tyto genetické linie. To je také například důvod, proč někdo může kvůli chemtrails trpět mnohem více, než někdo jiný, ale každý je tím v konečné fázi ovlivněn, tam kde chemtrails neovlivňují u někoho příliš zdraví, tam svou práci už dovedli do konce u jeho stavu vědomí. A tak tu můžou být lidé, kteří doslova už téměř 10 let bojují o svůj život, mají deprese, cítí se destabilizovaní, neustále pod vlivem něčeho cizího atd. a na druhou stranu tu jsou lidé kolem nich, kterým prakticky nic není, nebo alespoň na první pohled nic není. Geny však mají naštěstí schopnost neustále opravovat svou původní DNA strukturu, ale biologický i mentální systém těla to značně vyčerpává. Genetická čistka, či oslabování, je tedy v těchto letech přímo namířena na “Armádu Světla“, která se do této doby inkarnovala, aby změnila tento zdejší systém, nebo tuto změnu umožnila. Každý z Poslů Světla si vždy pro inkarnaci volí ty nejčistší geny, které s jeho vědomím dokážou lépe rezonovat, které dokážou nést a naladit se na vysokofrekvenční stavy vědomí - prozření - spojení - osvícení - jednotu - lásku - krásu - splynutí, chcete-li.

A tady se dostáváme zpátky ke Slunci, proč je proboha nutné to Slunce tolik clonit ? Od doby, co se naše sluneční soustava noří do Galaktického pásu Transformace - jisté formy fotonové energie vyzařované z centrálního slunce Alcyone naší galaxie, tato energie je pak naším Sluncem zachytávána a přizpůsobována pro naši planetu Zemi a naší sluneční soustavu. Slunce tu tedy působí mimo jiné jako záchytná stanice pro ono Transformační záření z centrálního slunce, které pak lehce upravuje a přizpůsobuje podmínkám našeho biologické druhu. Toto transformační záření má vliv na rapidní probouzení a aktivaci jistých části DNA, umožňuje rapidní evoluční skok celého druhu, i když slovo evoluce není zrovna moc to správné. Když je tedy tato DNA u některých lidí dokonale probuzena, sestavena a aktivována, umožňuje to jejich Duchu, projektovat tělo v této realitě odlišným způsobem. Abyste toto pochopili, musíte vědět, že vše kolem vás je jen forma energie, která kmitá na určité frekvenci a určitým způsobem, podle svého programu, a to jí pak udává její vzezření v realitě. Když vezmete jakoukoliv věc nebo třeba tělo a rozeberete je na nejmenší části, dostanete jen atomy, které nejsou spojené, ale jsou mezi nimi vždy vzdálenosti, drží je tedy pohromadě jen společná energie. Takže clonění slunce je jen jejich pokusem o to, jak potlačit tento evoluční skok / transformaci vědomí a dále udržet obecný status Quo, tím, že zabrání, nebo zbrzdí, nebo omezí dopad jistých fotonových částic „informací“ na naše těla, která tyto potřebují pro svou proměnu - Vzestup. Teď se zeptáte jak o tomhle ti vědci co to dělají vědí ? Odpovím jen stručně - spolupracují s bytostmi, nebo přímo jimi jsou, které tyto Vesmírné cykly dobře znají a vědí jak se jejich působení vyhnout, nebo si alespoň myslí, že to vědí. Ono jim to docela zatím funguje, ale přijde už brzy fáze, kdy pro ně bude naprosto nemožné, například tyto chemtrails po obloze rozstřikovat, ať už z logistických či technických důvodů. A pak se… no to už zažijete na vlastní kůži.

Účel postřiků # 4

Souvisí s postřikovou směsí číslo 2, druhá směs, jak víte, obsahuje zejména směsici velmi vodivých těžkých kovů, tyto kovy jsou všude kolem nás, ve vzduchu, v zemi, v našich plicích, tělech, vodě, mozku, naprosto všude. Lze použít přirovnání, že když chcete nějak ovlivnit ryby v moři, nejlepší cesta jak toho dosáhnout, je ovlivnit ono moře. Žijeme tedy v jakémsi pomyslném moři nasyceném vysoce vodivými kovy. Důvod je ten, že prostě pak do tohoto celého prostředí, ve kterém žijeme, oni pouští frekvenční modulační signál o různých frekvencích, a jelikož víme, že člověk, jeho biologické tělo, vykazuje určité elektrické napětí, a pokud je toto tělo ještě obklopeno vodivým prostředím a navíc část těchto kovů v sobě kvůli vdechování také obsahuje, pak naše tělo může fungovat také jakási anténa pro tento všudypřítomný signál masové kontroli mysli. Tyto kovy tedy v nás dále umocňují tuto vodivost signálů v nás. Neustále přítomné skalární a frekvenční vlny kolem mozku a v těle pak můžou modulovat a pozměňovat jeho stav a jeho vlastní vlny a cykly. V oblasti vědomí a psychiky se to pak může projevovat mnoha způsoby… od různých depresí, psychické sklíčenosti, pocit duševního tlaku, zmatenosti, zatemnění mysli, pocit odříznutí od čehosi, pocit tuposti a roztroušenosti vědomí a vnímání okolí atd. Součástí ovládacích signálů jsou také různé podprahové sugesce pro podvědomí člověka, tyto mohou být například šířeny z TV věží, z věží pro mobilní signál, z antén, ze satelitů kolem země atd. Tato manipulace mysli souvisí s věcmi jako co dělat a co nedělat, co je možné a co není možné, co se smí a co se nesmí. Příkladem může být program „nekoukej nahoru“ - když si někdy udělám čas, někam jdu mezi hodně lidí, bavím se tím, že prostě jen sleduji okolí, vyciťuji ho a nalaďuji se na to co vidím na povrchu a stejně tak i pod povrchem, dá se z toho hodně vytušit a vyčíst, například z mnoha takovýchto pozorování, stovky lidí se nikdy nedívají na oblohu ani na okamžik, vždy jen dolů do země nebo maximálně před sebe, ale nikdo ne na nebe, to mi přišlo vždycky zvláštní. Dále, všichni mají neustále svůj směr a svou činnost, a jedou podle jakéhosi programu, prakticky nikde a to ani v létě moc nevidím lidi, kteří prostě jen tak někde „Jsou“ a třeba i bezúčelně sedí a nic nedělají - parky v létě téměř prázdné atd. Se zavedením mikročipů pod kůži by se manipulovatelnost člověka dovedla až do naprosté dokonalosti. Tomu, co je zatím v této době kolem nás, se dá odolávat a odolat až do doby, kdy to už pro ně nebude možné dále na nás vypouštět – ty všechny frekvence a chemikálie. Pak se všechno změní, neboť je už dostupná odlišná frekvence od této, je to frekvence Světla, procitnutí, probuzení, prohlédnutí a pochopení všeho.

Účel postřiků # 5

Snížení celkové frekvence a životní síly planety Země samotné. Ano, tyto chemikálie také neustále oslabují životní sílu naší krásné planety Země. Což má za následek, že i planeta Země zažívá krušné časy, jak si udržet a zvýšit svou operační, vibrační frekvenci (Vzestup). Planeta Země má také v plánu Vzestup, což se zas oni snaží blokovat. Zároveň potřebují celkově, obecně nízkou vibrační úroveň prostředí, protože v tomto se lépe provádí další nekalé plány, tedy síly Temna v takovém prostředí mohou lépe operovat. Je to také takový Terraforming naší planety pro ty entity, co stojí za celou touhle manipulací na konci té hluboké králičí díry - či na úplném vrcholu ovládací pyramidy, chcete-li. Oni se snaží změnit toto prostředí, aby co nejvíce připomínalo prostředí jejich domovských - zničených planet, kde to vypadá neustále jako sychravý, temný podzim, nemají tam skoro žádnou trávu a zelené stromy už vůbec ne. Kyslík je u nich vzácný a platí se tam za něj :) Stejně jako my tady platíme za elektriku a vodu, oni mají ještě položku vzduch, žijí tam v podzemích. Snaží se tedy přeměnit náš klimat na jejich klimat. Naštěstí je tahle planeta velice silná a tomuto odolává a odolá.

Závěr

Toto vše jsem napsal(tvrdí zdroj osud.cz), jelikož chemtrails jsou obecně velmi podceňovány, pravda je však, že hrají klíčovou roli pro vytvoření a udržení Nového Světového, či Světského Pořádku.

Chtěl bych ještě dodat, že si nečiním nárok na to, že vše, co jsem uvedl v tomto popise je naprosto přesně správně, má vás to spíše vybídnout k větší obezřetnosti, k větší pozornosti vůči okolí a otevření očí a následně to má vést k pozvednutí vašeho vědomí.

A co vy s tím celým?

Naprosto nic, toto všechno, co jsem napsal, můžete naprosto vypustit z hlavy a nemyslet na to. Informaci vaše podvědomí po přečtení tohoto dostalo a třeba vám to někdy k něčemu bude. Jediné, co vám doporučuji, je začít být trochu vnímavější ke všemu kolem vás, zvyšovat svou frekvenční úroveň zaměřováním se na “Krásu“ a “Energii“, lze užívat fantazii, meditace, nebo být s identicky smýšlejícími lidmi, nebo mít identicky smýšlející protějšek, kde se vzájemně milujete. Celé je to o stavu mysli a frekvenční úrovni vašeho vědomí. Splynutí dimenzí se blíží, oni i celý jejich vliv už brzy “vyšumí“. Ale neříkám, že to musí proběhnout zcela harmonicky, opak bude spíše pravdou, proto buďte bdělí a obezřetní, pozorní, avšak v klidu a pohodě.

Toto je má konečná a úplná charakteristika chemtrails po roce příležitostného zabývání se tímto. Samozřejmě tento článek k plnému pochopení vyžaduje znalost několika vrstev informací z celkového globálního plánu, potřebujete vědět, nebo být spíše ochotni vědět - kdo zatím vším je, proč se všechno takhle děje, odkud kam vedou nitky, jaký je cíl, jak to celé funguje a proč atd. Pak se to velké puzzle spojí a budete mít celý obraz a pochopíte i tuto roli chemtrails lépe. Mě to zabralo několik let, než jsem vše pochopil a moje vědomí to pak slilo v jednolitý obraz poznání této reality. Pokud bych chtěl všechno vysvětlit, zabralo by mi to tak 20 hodin čistého monologu.

Co se chemtrails týče, pro většinu lidí však stačí prostě vědět, že se něco stříká po obloze a že to není přímo pro dobro lidstva. Jinak by se to obecně zavedlo jako opatření - veřejně by se lidem řeklo, o co jde a nedělaly by se s tím tajnosti.

Samozřejmě bych si přál, aby bylo všechno jinak a tohle všechno nebyla pravda. Osobně jsem kdykoliv připraven svůj celkový pohled změnit, nic si definitivně neuzavírám. Žijeme v realitě, kde všechno kolem nás je postavené od základu civilizace na lži a velkém podvodu. V takové realitě nemusíte poslouchat cokoliv, kdo vám co říká a káže, můžete si dělat prakticky co chcete. Ve Vesmíru je ve skutečnosti naprosto všechno povoleno a nic není zakázáno, ale to nás neopravňuje dělat cokoliv, co se nám zamane, to nás opravňuje jen k tomu, jednat vždy moudře."

Tolik server Osud.cz 18.3.09foto (ze serveru Osud.cz) letadla s kondenzačními párami (staženo na žádost agentury Isifa Image Servis, s.r.o., Palác Karlín, Thámova 11, Praha)

Další článek


- zdroj- http://www.rense.com/general83/chemm.htm - translation OSUD.cz 2008:

"Nezávislí výzkumníci zjistili, že tyto člověkem vytvořené shluky obsahují toxické chemikálie, na základě čehož to bylo pojmenováno chemtrails. Tyto do vzduchu šířené toxiny ovlivňují vaše zdraví. Zeptejte se sami sebe: Proč trpí stále více Američanů respiračními nemocemi nebo umírá na rakovinu v mladším věku, když kouří méně lidí, když moderní auta méně znečišťují ovzduší, když více lidí pije balenou vodu? Mohlo by to být vzduchem, který dýcháme?

Ot.: Pokud jsou tyto chemtrails tak evidentní, proč je vzdělaní lidé v Americe nevidí a neptají se na ně?

Odp.: Vzdělaní lidé v Americe jsou programování od útlého věku, aby drželi hlavy dole a soustředili se na úzký obor vzdělání, než aby působili problémy. Vyšší stupně vzdělání si vyžadují 5-10 let extrémní píle, aby bylo možno dosáhnout úspěchu, a tím zajištění osobního bohatství a prosperity. Vyšší stupně mají zde v Americe aureolu mimořádné inteligence. Takže vzorec je takovýto: pokud chytří a úspěšní, vysoce placení vládní vědci ty mřížky a čáry na obloze nezpochybňují, proč bych měl já?

Ot.: Ano, ale nedívá se nahoru každý?

Odp.: Ne, téměř nikdo se nahoru nedívá. Chytré ovce nebo hloupé ovce jsou stále ovce. Lidé se soustřeďují na pastviny ve svém okolí: na svá mláďata, svoji práci, své okamžité potřeby, v mnohém jako ovce. Pokud máte stále pochyby, pozorujte lidi několik hodin. Studujte lidi na jakémkoliv předměstském chodníku nebo v městském parku, nebo na parkovišti u obchoďáku. Zřídka, pokud vůbec, se někdo podívá na oblohu.

Ot.: Stále si myslím, že chemtrails musí být kondenzačními čarami. Jaký je rozdíl?

Odp.: Dobrá, studujte oblohu pečlivě o jasném dnu. Proč tam nejsou žádné kondenzační čáry? Žádný letecký provoz toho dne? Nyní předpokládejme, že jste si jiného jasného dne všimli kondenzačních čar ze severu na jih. Znamená to, že veškerý letecký provoz ze západu a východu byl toho dne zrušen? NE. To, čeho jste svědky, je postřik chemtrails.

Ot.: Ale proč by nás někdo postřikoval?

Odp.: Z celé řady různých důvodů, jak blahovolných, tak zlovolných.

Ot.: Jaké jsou blahovolné důvody?

Odp.: Údajně kontrola počasí ve prospěch lidstva. Například zlikvidovat sucha jak na americkém jihozápadě, kde v USA dochází k většině postřiku chemtrails, tak na suchy postiženém jihovýchodě.

Ot.: Jaké jsou zlovolné důvody postřikování chemtrails?

Odp.: Opravdu to chcete vědět?

Ot.: Ano.

Odp.: Kontrola populace. Kontrola délky dožití. Kontrola zdraví. Kontrola mysli.

Ot.: Není to jen další konspirační teorie?

Odp.: To si rozhodněte sami. Když naše vlastní vláda sepíše studii Počasí jako multiplikátor moci: Vlastnění počasí do r. 2025, jsou to konspirační teoretici? Když se Henry Kissinger (http://www.dissidentvoice.org/2007/12/culling-the-herd - Dissident Voice : Culling the Herd) zmiňuje o darmožroutech, je konspiračním teoretikem? Důchodcům v Americe, kteří přispívali do systému zdravotního pojištění, budou dluženy ne biliony, ale biliardy amerických dolarů. Předpokládáte, že někteří z těchto občanů někdy něco dostanou? Představte si, jestli je vláda, která se o to zoufale pokoušela, schopná se k těmto fondům dostat. Umíte si představit, že místo toho většina důchodců onemocní a zemře před dosažením 65 let, přičemž se celou tu dobu obohacovaly pojišťovací a farmaceutické společnosti? Představte si, jakou obrovskou a ziskovou výhrou by to pro vládu bylo. Ne biliony dolarů, ale biliardy.

Ot.: Ale je naše vláda skutečně tak krutá a chladnokrevná, aby nám ubližovala záměrně?

Odp.: Pamatujete si na Waco? A co Katrina? Všechny vlády jsou více či méně kruté, pokud nejsou přísně kontrolovány naštvanou populací. Vlády jsou tu od vládnutí, pro výkon moci, pro dosažení kontroly, pro ovládání mnohých ve prospěch nemnohých. Chemtrails poskytují jeden z mnoha geniálních, přesto však zdokonalení potřebujících, systémů kontroly mas. Zdokumentované případy postřiku velkých aglomerací ze strany americké a britské vlády již existují, a tyto operace probíhaly 40 let.

Ot.: Proč bych se měl mraků chemtrails bát?

Odp.: Vzorky dešťové vody pořízené po úplném zešedivění oblohy v obytných oblastech severního Phoenixu odhalily toxickou polévku z těžkých kovů. Kadmium, chróm, měď, hliník, baryum, zinek, mangan, to vše v množství vysoce převyšujícím zdravotní limity či hladinu, kterou lze běžně najít ve vzorcích dešťové vody. Někteří mají také podezření na přítomnost geneticky vyrobených virů a baktérií, v jejichž důsledku dochází k epidemii chřipce podobných symptomů. Po operaci chemtrails obyvatelé hlásí symptomy otoku plic, včetně dýchavičnosti, úzkosti, dušnosti a kašle. Baryum a hliník mají často ze všech kontaminantů nejvyšší úroveň. Hliník byl nalezen ve větších, než obvyklých, koncentracích v mozcích zemřelých pacientů s Alzheimerem. A nyní je překvapivě Alzheimer a respirační nemoci na vzestupu, od doby objevení se chemtrails před více než deseti lety.

Ot.: To zní děsivě. Kdo za toto postřikování chemtrails platí?

Odp.:Vy. V podstatě daňoví poplatníci, kteří mají být otráveni. Když člověk vezme v potaz, že americké otravování antraxem byla domácí teroristická operace, provedená Američany proti Američanům, a nikdy nebyla americkými výzvědnými orgány plně vyšetřena, lze důvtipnější operaci s chemtrails pochopit snadno..."

Tolik opět ze serveru OSUD.cz...

Jeden z dalších dobrých odkazů: http://www.chemtrails.cz/clanky.html


foto


A to by mohlo už stačit...

V dnešní době lze využít internetu jako zdroje spousty informací. Stačí zadat klíčové slovo do vyhledavače a můžete se hodiny probírat stránkami o vyhledaném tématu, popsaném z mnoha úhlů pozorování či náhledu a názoru. Náročnější pak je se tím vším spíše prokousat, vše vyselektovat a vytvořit si ten správný a nejobjektivnější názor. Proto i v otázce chemtrailů to nechám na vás, názory a závěry si vytvořte nejlépe sami. Jak se ale říká, na každém šprochu je minimálně pravdy trochu, mnohdy možná i mnohem víc, než by koho napadlo. Radši nedomýšlet...

Prvotním záměrem našeho sdružení jsou paranormální jevy a průzkum podzemí. Nejsme ale slepí a hluší, abychom si nevšímali i jiných "anomálií" a podivných záležitostí a symbolů posledních let. Proto jsme se rozhodli zlehka informovat či zrcadlit i takovéto závažné informace našim čtenářům a příznivcům sdružení a stránek www.agartha.cz.


 • Stránka je k tisku a stažení zde.
 • Další zajímavé články na našem serveru


  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)