2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Vstupy do Agarty v Číně?


Badatel OSSENDOWSKI o podzemním království Agartha


A také - Vznik alikvótních zpěvů - v království Agartha?foto
Vstup do jeskyně v Chua-šan, Čína

Jeskyně Chua – šan se nachází v čínské provincii An – chuej. Jsou velmi rozsáhlé, v jedné části množství umělých stěn vytváří složité bludiště a v další části se nachází ohromné kamenné sloupy.

V síni s číslem 35 je vybudován podzemní palác 186 metrů dlouhý a 20 metrů vysoký, největší, jaký se dosud v Číně podařilo objevit. Jeho strop drží sloupy seskupené v piktografických řadách. Pod nimi se nachází místnosti, lůžka, mosty a pavilony, vytesány z velkým umem z kamene.

Nachází se zde také několik podzemních jezer. Jsou velmi hluboká, ale voda v nich je tak průzračná, že je vidět až na dno. Hladina nejníže položeného jezera leží několik metrů pod hladinou nedaleké řeky Siń – an. Tyto gigantické jeskynní prostory neznají ozvěnu. Důmyslné uspořádání stěn zabraňuje odrazům zvuku.

Stáří jeskynních prostor (spíše dolů, pozn.webmastera) se odhaduje minimálně na 1700 let. Je zde několik druhů vzácných minerálů, které lidé té doby využívali a přesto je zde ponechali na místě. Uprostřed ohromných síní se nachází řada pouze 10 centimetrů silných kamenných stěn. Záhadou také je, jaký měly smysl čtvercové a kruhové otvory v kamenných sloupech. O těchto jeskyních neexistují žádné historické záznamy.

Vědci pouze spekulují, k čemu tyto podzemní prostory sloužily původně a kdo je vybudoval. Mnohdy klesají do značné hloubky. Spletitý labyrint dlouhých a často vzájemně propojených hcodeb ještě není prozkoumán. Nikdo netuší, kam až vedou. Autor originálního článku se zamýšlí, zda se nejedná o součást legendární Agarthy, posvátného sídla v hlubinách země.


Jedním z prvních, kdo o této velké záhadě Asie přinesl zprávy, byl Ferdinand Ossendowski. Původně geolog a později nadaný badatel ve 20. letech minulého století za dramatických okolností prchal z bolševického Ruska. Při strastiplné cestě přes Mongolsko do Číny se setkal s tibetským šlechticem Čhultunem a jeho mnichem. Záznam svého rozhovoru s těmito muži zveřejnil v knize Zvířata, lidé a bohové:


„Vše je v zemi neustále ve stavu změny a přeměny – lidé, věda, náboženství, zákony i obyčeje. …Před více než šedesáti tisíci lety zmizel Svatý muž a celý jeho lid pod zemí a již se nikdy na povrch nevrátil. Mnozí lidé však od té doby podzemní království navštívili… Nikdo však neví, kde toto místo leží. Jedni říkají v Afghanistánu, jiní v Indii. Všichni obyvatelé jsou tam chráněni před působením zla a na celém území nelze nalézt žádnou stopu zločinu. Věda se tam poklidně rozvíjí a nikdo a nic není ohroženo ničením. Podzemní národ dosáhl té nejvyšší možné vzdělanosti. Dnes je to rozsáhlá říše s miliony obyvatel a ´král světa´ je jejich vládcem. Zná všechny síly světa, umí číst ve všech duších lidstva a ve velké knize jejich osudu. Nepozorovaně řídí osudy milionů lidí…,“ řekl šlechtic a mnoch ho doplnil: „Toto království nese jméno Agartha. Rozprostírá se pod zemí celého světa. Slyšel jsem učeného čínského lamu, jak s odkazem na bogdgegéna (titul hlavy lamaistické církve v Mongolsku) říká, že všechny podzemní jeskyně v Americe jsou obývány starobylým lidem, který zmizel v podzemí. Jeho stopy lze však nadále ještě nalézt na zemském povrchu. Těmto podzemním lidem vládnou panovníci oddaní ´králi světa´… Víme přece, že ve dvou velkých oceánech na východě a na západě se původně nacházely dva kontinenty. Zmizely pod vodou, ale lid, který je obýval, odešel do podzemního království. Podzemní jeskyně jsou osvětleny zvláštním světlem, které umožňuje růst a dozrávání obilí a ovoce a také dlouhý život bez nemocí. Žije zde velké množství lidí a národů. Jeden starý bráhman v Nepálu chtěl vyplnit poslední vůli bohů a navštívil staré království Jenghiz (Siam). Tam potkal rybáře, který mu přikázal, aby nastoupil na jeho loď a vyplul s ním na moře. Třetího dne dosáhli ostrova, kde potkali lidi, kteří měli dva jazyky a každým mluvili jinou řečí. Ukázali mu podivná neznámá zvířata, želvy se šestnácti nohama a jedním okem, velké hady s velmi chutným masem a ptáky se zuby, kteří pro své pány chytali v moři ryby. Tito lidé mu také prozradili, že odešli z podzemního království, a částečně mu je popsali.“


Ossendowski byl z poskytnutého sdělení zmatený, nevěděl, čemu věřit a co je pouhá legenda. Zvláště závěr vyprávění se zdál být přitažený za vlasy. Jenže jak se ukazuje, i ta podivná informace o lidech se dvěma jazyky a každým z nich hovoří jinak, se dá logicky vysvětlit.

V budhistických a tibetských klášterech jsou vykonávány mnohahodinové obřady, při kterých mniši velmi hlubokými hlasy opakují verše sanskrtských manter a svatých písem. Uvolnění hlasivek snižuje hladinu emočního napětí, oprošťuje mysl od „přízemních“ vjemů, napomáhá koncentraci a otevírá bránu k vyšším sférám. U posvátných zpěvů beze slov také moduluje zpěvák s pomocí rezonujících dutin původní tón a přidává k němu další (vznikají tzv. alikvótní tóny a zvuky rovněž jako při rezonanci tibetské mísy a jiných zvukových nástrojů oblých tvarů). Sám tak vlastně zpěvák zpívá dvojhlasně a v rámci jednoho zvuku lze spolehlivě rozpoznat několik dalších zvuků. Někteří zasvěcenci takto v dávnějších dobách nakládali i se slovy při zpěvu. Takto lze ovládat i mluvený projev při plném vědomí, chce to však jistý cvik. Je možné, že toto umění léčivých alikvótních tónů se rozvinulo právě v podzemním království Agartha?


Náhled do přístupných podzemních prostor CHUA-ŠAN:

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
Všechny záběry ze serveru
http://www.uhuangshan.com/gallery/grotto/index.htm
(klikněte pro větší záběry, ale ve špatné kalitě)


foto.foto
Chuan - šan


Zdroj: Arnošt Vašíček, kniha ZÁHADY ČÍNY A TIBETU
Velká epocha – o jeskyni: www.velkaepocha.sk
Více záběrů !!! do jeskyně: www.uhuangshan.com/gallery/grotto/index.htm
A také informace o lokalitě: www.uhuangshan.com

 • Další legendy na tomto webu

  Vstupy do podzemní říše Agartha se mají nacházet i na bývalého Československa.
  Pokud o tom cokoli víte, nebo jste se setkali v podzemí s nazelenalým světlem
  (nemyslím Jihlavskou Svítivku), prosíme, dejte nám o tom vědět... -odměna-


  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)