2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Konstrukce realityBěžně si myslíme, že realita je to, co můžeme reálně pozorovat svými smysly a nebo měřit přístroji. Z hlediska kvantové fyziky však to, co vidíme a čeho se dotýkáme, ve skutečnosti neexistuje. To naše mysl je tak naprogramována, aby našemu chápání vytvářela a stavěla dokonalou iluzi. Iluzi toho, co si myslíme, že před sebou vidíme, nebo se toho dotýkáme. A naopak, abychom neviděli, co „není běžné“, co naše podvědomí neumí promítnout do naší mysli.Existují však technologie, které nejen umí obejít tuto iluzi, ale vytvořit jinou.

Plášťová technologie“ není pouhým pojmem. Byla vyvinuta před více, než deseti lety. Lidé si ani neuvědomují, v jak veliké míře se používá. Nemluvíme však o zředěné technologii „Stealth“. Mluvíme o schopnosti zahalit existující realitu, která má zůstat skryta běžnému pozorovateli prostřednictvím nové konstrukce jiné skutečnosti.

Například, kdyby jste šli ke vchodu jeskyně Ancient Arrow, neviděli byste nic, co by vypadalo jako vchod nebo otvor ve skále. Pro pozorovatele by to byla rovná stěna nebo kámen. A měl by všechny vlastnosti kamene – strukturu, tvrdost, atd. Avšak byla by to jenom konstrukce reality, která by byla navrstvena v mysli pozorovatele. Ve skutečnosti, tam je vchod, ale nemůžete jej pozorovat, protože mysl byla podvedena promítnutou konstrukcí reality…


Toto je velice zajímavé téma. O plášťové technologii se krátce hovoří ve svědectví Wing Makers (dva odstavce zde výše).


Konstrukce reality - na vlastní oči?

12/2007 doplňuji tuto stránku o mé osobní zajímavé záběry, které jsem pořizoval s dalšími svědky. V případě tvrze Mrač v Čechách, i chráněné lokality Stránská skála na Moravě v Brně, jsme se shodli, že z dálky vidíme tmavý vstup do stěny - že to musí být jednoznačně vstup. Když jsme se však v obou případech (s jinými svědky) přiblížili přímo na dosah ke stěně, viděli jsme a ohmatali, že místo tmavého místa shodně viděného z dálky, je zde plná stěna! Když jsme opět odstoupili dále, opět jsme se shodovali, že vidíme tmavý vstup do stěny! V případě Stránské skály šlo samozřejmě o skalní "celistvou" stěnu, a v případě tvrze Mrač šlo o stěnu zděnou kameny. Vše jsem opakovaně několikrát fotil.

Na podzim 2007, v případě tvrze Mrač, jsme si povšimli temného "vstupu" v kamenné stěně při cestě silnicí okolo. Mysleli jsme si nadšeně, že se jedná skutečně o vstup snad do sklepení. S nadšením jsme se rychle vydali k objektu s překonáváním plevele a keřů. Když jsme se přiblížili na dosah ke kamenné stěně objektu, nemohli jsme věřit vlastním očím, že tam je místo vstupu do sklepa jen "celistvá" kamenná stěna a tak jsme na ni i nesmyslně sahali, protože jsme to nemohli pochopit. Když jsem to nafotil, vraceli jsme se zpět k silnici a ohlíželi se. Téměř u silnice jsme opět zřetelně viděli temný vstup do stěny tvrze. Nezbylo nám, než nad tím kroutit hlavou.

Na konci roku 2007, když jsme se procházeli po mé oblíbené lokalitě Stránská skála a fotil jsem uchvacující nádherné pohledy na jinovatkou ozdobené větvičky stromů i povrchu skal, všimli jsme si v jižním cípu skály tmavého a hranatého vstupu, kterého jsem si tu dosud nikdy nevšiml, protože v tomto místě to bývá přes sezónu hustě zarostlé. Překvapilo mne to a tak jsem pohled na vstup hned fotil a vydal se k němu přes zmrzlý porost. Když jsme se přiblížili ke skalní stěně na dosah, viděli jsme v místě viděného temného otvoru opět celistvou skalní stěnu! To mi připomělo stejně podivné zjištění u tvrze Mrač na podzim, a shodné situace jsem si propojil s výše popsanou "plášťovou technologií".

Nevím, zda by mělo smysl právě na těchto místech za nějakým účelem tuto technologii "do mysli navrstvené konstrukce reality" používat, zda právě zde mohl být záměr něco, nebo nějaký vstup do podzemí, takto ukrývat.

Pod tvrzí Mrač podzemní sklepy fyzicky jsou, ale nevím, zda tak hluboko ještě za stěnou v místě, kde jsme temný vstup viděli od silnice.

Pod jižním cípem Stránské skály se v písemnostech popisuje mimo známých a průchozích stávajících štol, ražených za války do skály, ještě neznámá další štola, dlouhá jen asi 10 metrů, později prý zasypaná (vstup). A právě v místech, která celkem odpovídají námi viděnému temnému otvoru z dálky, ovšem ne již z blízka stěny. Měl jsem tentokrát s sebou virguli a pokusil jsem se štolu shora z plochy stoupajícího povrchu skály, kde na jaře kvetou nádherné trsy konikleců, detekovat. Podařilo se to poměrně rychle a velice zřetelně, ale několik více metrů od viděného temného vstupu.

Nevíme, co si o tom všem myslet. Podle popisu "plášťové technologie", jaký máme k dispozici, by z dálky byl vidět skutečný fyzický vstup do stěn, ale po určitém přiblížení se k viděnému temnému otvoru, by v našich mozcích nebo myslích shodně proběhlo kýžené "navrstvení konstrukce jiné reality" a to takové, že je zde stavěná, nebo rostlá stěna. Dokonalá iluze do té míry, že si na stěnu můžeme sáhnout a chtít ji rozbít, jak jsme se v obou případech přesvědčili osobně.

Ale proč? Co se skrývá za těmito stěnami a co se skrývá za tím vším?


Moje fotodokumentace za přítomnosti svědků:

foto
Tvrz Mrač pod Benešovem, vstup viděný od silnice a jeho detail

foto
Zvětšený detail pohledu na vstup od silnice
pro toho, kdo by chtěl třeba zkoumat jednotlivé pixely...

foto
Šokující zjištění na místě vstupu: PLNÁ STĚNA!


foto
Stránská skála, tmavý originál, označený hranatý vstup

foto
Dodatečně schválně zesvětlený záběr viděný vstup ještě zvýrazní.

foto
Detail celistvé stěny "rostlé skály" po našem přiblížení se...

foto
Pod vyznačenými místy zřetelně detekuji dutou nehlubokou štolu o délce něco přes 10 metrů, směřující
částečně do místa s viděným temným "vstupem" pod skálu.


Pokud někdo má k tomuto tématu další informace, nebo osobní zkušenosti a fotozáběry, velmi by nás potěšily.
Se vší diskrétností.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)