2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Exorcismus a spolupráce s psychiatry

Psychiatr a profesor Emilio Servadio, již zesnulý, přiznal, že si s určitými případy neví rady a tak je posílá k exorcistovi. Mnozí „muži církve“ ve skutečnosti nevěří v posedlost (přivtělení zlé bytosti, působení a zneužívání a destruktivní a sebezničující ovlivňování a našeptávání) a nemají ani důvěru v exorcismy (modlitby k vyhánění) a proto posílají postižené za psychiatry.

Jak odlišit posedlost a působení zlého ducha od psychických problémů?

Psychiatři se relativně často setkávají ve světě s případy, které se vymykají jejich vědomostem a které se jim zdají být neřešitelné. Tu a tam se stane, že některý psychiatr to přizná a obrátí se na exorcistu, s jehož přispěním je teprve dosaženo zdárného konce.

Zda se obrátit na psychiatra, nebo exorcistu, není ta správná otázka, protože jedni i druzí používají naprosto odlišné metody. K vyhledání exorcisty se přistupuje při zcela neobvyklých příznacích a dějích (zvláště potvrzených více nezávislými svědky, tam lze upřednostnění psychiatra zavrhnout zcela).

Jak k situaci přistupuje exorcista? Jeho jednání se zakládá na předpokladech: Démon opravdu existuje a opravdu může posednout určitou osobu a způsobovat jí obtíže a nemoci, neodstranitelné běžnou lékařskou péčí. Další exorcistův předpoklad je víra v Pána (bez komentáře jakkoli zaměřeného, variantou je víra v Nejvyššího, Nejvyšší Sílu, Bytost, jak je to komu bližší) – že ten, kdo má víru v Pána, má moc vyhnat zlého ducha prostřednictvím vzývání Pánova jména (VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA TI NAŘIZUJI ZLÝ DUCHU – ODEJDI PRYČ!).

Psychiatr používá metody, které mu nabízí jeho vlastní vědecká formace. Exorcista se snaží pomoci osobám většinou pomocí modlitby a příkazem zlému duchu, aby dotyčnou osobu opustil.

(Ještě lepší variantou je odvedení takových přivtělených duší technikami SRT přes Vyšší Já – možná zpracuji do dalšího infočlánku, nebo požádejte o konzultaci.)

Jestliže stojíme před tak odlišnými východisky a metodami, je třeba si položit otázku, zda by mohli psychiatři a exorcisté skutečně spolupracovat. Jedině při vyhodnocení, jaká je pravá příčina potíží a dle charakteru je schopen pomoci jeden a nebo právě druhý z nich. I při odlišných kompetencích je většinou vhodné, aby se doplňovali a spolupracovali (to neznamená aby se nahrazovali a zastupovali).

K zásahu exorcisty se přikročí, když se projeví specifické příznaky posedlosti a když existují dostatečně zřejmé příznaky působení zlého ducha. Posedlost a psychická nemoc se však vzácně vyskytují i současně a zde je potom namístě blízká spolupráce. Úkolem exorcisty je vyhnat zlé duchy a úkolem psychiatra dát osobnost zase dohromady.

Následující část...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)