2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Paranormální jevy - psychokineze a poltergeisti

Kamil Pokorný, pro web Agartha, 2006

Z etymologického hlediska představuje psychokineze schopnost uvést předměty do pohybu silou vůle a ducha. V praxi je tento termín užíván pro kontrolované fenomény, více či méně vyvolené subjektem, zatímco poltergeists (hlomozící duchové) patří k jevům spontánním, nesystematickým. Ve skutečnosti však může být i většina těchto jevů přičítána psychické aktivitě lidského jedince, jako tomu bylo u případu domu v Bobrové. Jiný známý případ se týkal pubertální dívky Anne - Marie Schneiderové a je uváděn jako "Rosenheimský poltergeist" (Bender, 1968). Stalo se to roku 1967: kancelář jejího zaměstnavatele, advokáta, byla tímto "duchem" doslova obrácena naruby. Lampy a zářivky byly rozbité, šanony a zrcadla na zemi, porušené pečetě, přerušené tel.spojení. Po odchodu mladé ženy vše ustalo...

Psychokineze představovala objekt mnoha vědeckých bádání. Většina byla zaměřena na statistické analýzy, zkoumající vliv myšlenek na náhodné procesy (volba karty, pád míče, fáze radioaktivní částice (Schmitt, 1976). Vlivy myšlenky na strukturu hmoty se zabýval také Uri Geller, který pod vědeckým dohledem deformoval lžičky "jako by byly ze žvýkací gumy" (Panati, 1976).

U projevů psychokineze často dochází ke změnám elektrického napětí, aniž by byly trvalého rázu. Takovými projevy začaly i rodině Svobodových v Bobrové všechny nepříjemnosti. Praskaly žárovky, vypínače byly vytrženy ze zdi,dokonce i deska s jističi (zdokumentovali jsme, viz stránka o Bobrové) a když zavolali elektrikáře, nevěřil svým očím, provedl revizi, přeměřil hodnoty a nedokázal si nastalé jevy vysvětlit, jen konstatoval, že to v životě neviděl a že asi spálí výuční list.

Psychokineze se může projevovat i jevy,asociovanými z minulosti a také jevy izolovanými od doteku (klávesy u stroje nebo piana začnou samy hrát, atd.).

S hypotézou o poltergeistech se setkáváme často, ale zřídka kdy bývá potvrzena. Ve Francii jsou dobře známy dva případy (Vailhauquensových, 1988, podezřelé zvuky po dobu dvou měsíců, a Moiransových, 1996, opakované požáry). Většinou dojde k přirozenému objasnění záhady, ale ne pokaždé. V Bobrové po několika prvních nocích hlídání domu strážníky policie se tito rozhodli ukončit další hlídání domu, protože nezjistili příčinu, jak a nebo kdo v domě nebo jeho vnějšího okolí působí rozbíjení oken (sama praskala a byla jakoby vytlačena někdy směrem ven a někdy dovnitř) a zjevně tu nebylo konkrétního pachatele, nebo běžné mechanické příčiny.

Většina poltergeistů představuje materiální odraz duševní představy. Dle Sylvaina Micheleta (1994) je náplň čerpána z resonance mentálních funkcí více osob najednou. Příkladem je zpráva typu "bojím se kamenů", která koluje ve skupině a je dovedena až do extrému a kameny padají, nepředstavují však hrozbu pro přítomné.

Psychoanalytikům je známo, že vědomé odmítání může být rouškou pro aktivitu nevědomí. Atmosféra nejistoty podpoří efekt očekávání. Osoby lehce psychicky a citově labilní, nevyrovnané povahy, podpořeny skupinovou emocí, rovněž vznik reálných projevů podpoří. Příčinou bývá i krystalizace emoce, která se vymkla kontrole. "Poltergeist" tedy často představuje způsob vybití přebytků duševní nahromaděné energie (v souladu s Freudovou "energetickou" koncepcí.

Subjekt se "zbaví" byť na úrovni nevědomí energie zničením nějakého objektu. Dojde tak ke zviditelnění vnitřního konfliktu, který se poté vyřeší analytickým rozborem a jevy ustanou. V případě "poltergeista" se emoce projeví nekontrolovaně a takovou silou, jakou bychom nepředpokládali ani u psychokineze, ani při prosté realizaci přání.

Tyto projevy lze často potlačit nalezením subjektu, který bude "katalyzátorem" skupinové emoce. Pozorovatel je spojujícím článkem tohoto procesu. Je - li psychicky labilní, proces jenom podpoří. Pokud se účastní, aniž by dal najevo strach,jev postupně zmizí. Účinnost spočívá v tom, co sám v tom okamžiku prožívá, nikoli pouze v tom, o čem je vědomě přesvědčen.

Psychokineze a poltergeist dokumentují aktivní působení myšlenky na skutečnost. Tyto jevy dokazují existenci nevědomých podnětů, které nemůžeme snadno dostat pod kontrolu. U každého se projevují jinak. Tyto projevy jsou někdy úsměvného rázu a jsou důkazem vnitřního zmatku, který právě prožívají osoby, k nimž se jev vztahuje.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)