2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Paranormální jevy kolem nás

Doplněk 2013:

Již dlouho před revolucí se někteří členové našeho sdružení zabývali studiem tehdy dostupných materiálů včetně strojových přepisů autora Moodyho - Život po životě a podobné literatury, která byla tehdy dostupná. Příležitostně také průzkumem podivných jevů a postupným čištěním prostor.

Po revoluci se roztrhnul pytel nejen s dalšími informacemi a knihami, ale také s mnoha jedinci, kteří se hlásili k "odvádění duší", nejčastěji prostým požádáním, nebo Římským rituálem. Pokud duše na tuto hru přistoupily, nechaly se "odvést" a z míst se vzdálily. To až tak nelze říci o entitách jiné podstaty, těm to může být akorát ukradené...

V roce 2002 jsme se rozhodli založit naše sdružení AGARTHA. Díky našim ověřeným zkušenostem se nám podařilo získat také schválení Ministerstva Vnitra pro oficiální výzkum paranormálních jevů. A další roky přibývalo několik desítek řešených a vyřešených případů ročně.

Je zajímavé dlouhé roky pozorovat, jak se vyvíjí zájem dalších jedinců nebo i vznikajících skupin, věnovat se průzkumu nebo dokonce řešení paranormálních jevů. Někteří se snaží využívat modernější techniku a snímat tyto jevy nebo projevující se entity pomocí infra kamer, termovizí, nebo měřících přístrojů magnetického pole - gaussmetrů. Snaží se tak obejít přirozené vnitřní vnímání, pokud jej ještě nemají rozvinuté. Je to také divadlo pro přítomné, nebo dobrá snaha, projevy ostatním prokázat a zviditelnit. Paranormální jevy se totiž většinou projevují změnou přítomného magnetického pole prostředí a přístroje na to reagují, dokonce i jemné senzory magnetického pole běžně používané v nejnovějších mobilních telefonech nebo tabletech a existují již mnohé aplikace (ke stažení i zdarma), vyhodnocující hodnoty okolního magnetického pole a jeho změny, případně i dopočítají polohu zdroje změny (ducha). Majitelé těchto zařízení, vyzkoušejte si vyhledat heslo EMF nebo GHOST DETECTOR... Není to návod k zabývání se lovením duchů, přístroje reagují i na dobré a naše nejbližší entity, tzv. naše Strážce, průvodce, ochránce, protože samozřejmě naše okolní prostředí se neustále vyskytují i různé dobré duše (nerad používám slovo Andělé). A ty často chtějí prostřednictvím narušování pole komunikovat a něco nám sdělit, pokud vidí, že jsme něčím schopni jemné změny pole detekovat.

Skutečný senzibil vnímá energie v místě, v domě přímo, osobně vnitřně komunikuje s entitami a zprostředkuje jejich usmíření a odchod tak, aby mohl nastat v místě vytoužený klid. To za nás přístroje neudělají. A s tím také souvisí jak důkladné energetické vyčištění celého místa včetně zjištění nevhodných darů a předmětů s ulpívajícími energiemi a vazbami k entitám, tak i opravdové vyčištění a poučení všech osob žijících v domě (bytě). Nestačí totiž nežádoucí energie / bytosti odvést, ale také zabránit důvodům jejich vracení se. To bývá spojeno i s myšlením a jednáním žijících v bytě - aby rezonančně již nepřitahovali stejnou situaci a stejné entity. Proto je také třeba výrazně zvýšit vibrace místa i přítomných.

Pokud potřebujete skutečně pomoci, využijte našich dlouhodobých zkušeností a osobně se domluvte přímo - na čísle 775 300 007.

Není naším cílem, vyžívat se v lovení duchů jako mnohé skupiny ve světě, nazývající se GHOST BUSTERS (lovci duchů), ani detailní dokumentace všech míst kde straší. Proč? Protože fotografiemi v okamžiku strašení zachycujete stav energií, jakýsi bod spojení do toho časoprostoru, kde straší, a hádejte, jak taková fotografie působí a co vyzařuje? A co může způsobovat? Je to propojovací bod do těch nežádoucích energií a k těm entitám. Rozumný člověk si nebude zahrávat, riskovat zdraví, ohrožovat svoji vitalitu a psychiku a navštěvovat místa s duchy, natož je vyvolávat, nebo se mentálně napojovat (i neaktivně) s takovým působením a místy.
Samozřejmě se zde na webu nebudeme vyžívat v uveřejňování míst a fotografií kde strašilo, není to rozumné ani bezpečné. Proto na našem webu najdete jen prvních několik případů s fotografiemi a nekonkrétním popisem. Našim cílem je, pomoci se těchto nepříjemných jevů zbavit, očistit místa i lidi, kteří se s tím museli setkat. Samozřejmě existuje bezpočet parazitujících zlých entit, které jen čekají na ten propojovací vstupní bod (vnitřní náš souhlas jednáním) do našeho osobního matrixu - mnohdy jen - alespoň do hlavy, aby se člověk třeba zbláznil, nebo aby tito dravci z jiných dimenzionálních rovin mohli odčerpávat lidskou životní energii atd.
Důrazně varujeme před vyvoláváním duchů a jakýmkoli si zahráváním s těmito životu nebezpečnými věcmi!
Starší úvod do těchto jevů pro web Agartha, 2006:

(hojně čerpáno ze stejnojmenné knihy, autor: Philippe Wallon, 1999)


Existují paranormální jevy? Dodnes si mnozí lidé kladou tuto otázku. Mnohdy více laici, než ti, kterých by se měla týkat nejvíce. Většina otitulovaných "kapacit" toto téma považuje za banální a nehodné seriózního se zabývání. Namísto objektivního přístupu raději mávnou rukou a dotyčné a zvláštními jevy postižené osoby a rodiny neváhají nařknout, že si celý dům rozbili sami, že se opili a nábytek rozštípali, a takto odsoudit neváhají ani veřejně v televizních médiích, jako tomu bylo konkrétně s případem Bobrová a rodinou Svobodových na Žďársku na jaře roku 2006. Potom se vynoří i opačné extrémy, kdy nejmenovaní otitulovaní naopak staví na tom, že v Bobrové osobně byli a případ řešili a zkoumali pomocí přístrojů a opět se o tom zmiňují v médiích ve snaze zviditelnit se, přestože ve skutečnosti Bobrovou nenavštívili ani jednou, jak nám Svobodovi potvrdili. Další muž s tituly vydal článek v deníku Blesk včetně fotografie - záběru na nějaký přístroj, ale překvapilo nás, na jaké to stojí podlaze - vždyť Svobodovi ve svém domě takové kachličky vůbec nemají, jak jsme znovu ověřovali na našich pořízených fotografiích.

Diskuse o paranormálních jevech přetrvává tím spíše, že většinou chybí odpovídající vysvětlení těchto jevů. Mnozí tyto jevy i tají, aby nebyli vystaveni posměchu a veřejnému odsouzení, jak popsal již Jung v roce 1988:

"Jakožto psychiatr a psychoterapeut jsem často přicházel do styku s oněmi jevy a měl jsem možnost posoudit, co vše znamenají pro prožívání lidské bytosti. Jedná se nejčastěji o záležitosti, o kterých se nemluví jinak než potichu, a to proto, aby jen z vlastní nerozvážnosti nebyl člověk vystaven posměchu. Neustále mne překvapuje, kolik lidí, ač má s podobnými záležitostmi zkušenost, drží tyto věci v tajnosti jako nevysvětlitelné."

Jung se zabýval oblastí synchronicity paranormálních jevů, u nichž jsou myšlenka a skutečnost určitým způsobem provázány: jasnozřivost, telepatie, vidění, rozdvojení, psychokineze a poltergeisti ("hlomozící duchové"), zázračná uzdravení, atd. Synchronicitu tvoří "základní mříž" skutečnosti, ta je následně myšlenkovým úsudkem vyhodnocována. Není tedy orientována pouze na jevy nenormální a nepřirozené, ale zahrunje i skutečnost související s realizací přání či modliteb přičemž nedochází k separaci jasnozřivosti, telepatie a intuice, a tato kontinuita je v souladu se zjištěními. Díky synchronicitě také dochází k objasnění obsahu onoho "para-". Události, kterých se to dotýká, "vybočují" z normy: přírodní a fyzikální vědy zkoumají skutečnost, psychologie analyzuje myšlenku, ale žádná z těchto věd se nevěnuje studiu vztahu myšlenky a skutečnosti.

V tisku obvykle paranormální jevy nemívají dobrý ohlas, protože se v souvislosti s tímto tématem upírá největší pozornost na mentální poruchy, stavy blouznění a podvody.

Často se psychické schopnosti jeví spíše na obtíž než ku prospěchu svému majiteli. Paranormální jevy nemusí vzbuzovat údiv a zvědavost. Mohlo by se jednat i o projev naší mysli, který je zapotřebí poznávat a umět s ním zacházet. Zvláštní roli pak hraje v oblasti paranormálních jevů iluze.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)